Áttekintés a blattolóI és blattolási kompetenciák kutatásáról

Szerzők

  • Veresné Valentinyi Klára Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2868

Kulcsszavak:

blattolási és blattolói kompetenciák, egyedi fordítástípus, összefoglaló cikk, kutatások, modellek

Absztrakt

A blattolás mint fordítási típus egyre nagyobb figyelmet kap a fordításkutatásban, egyre több fordító- és tolmácsképzőintézmény oktatja a blattolást, illetve használja a tolmács-és fordítói készségek fejlesztésére, illetve ezek mérésére. Ennek következtében a blattolás mint kutatási téma a szakdolgozatok kutatásaiban is egyre inkább jelen van, igaz, számuk még nem jelentős. Jelen cikk célja, hogy áttekintse a blattolás kutatására vonatkozó legújabb kutatási eredményeket, mely közül kiemeljük a blattolói és a blattolási kompetenciák bemutatását és kutatását. Az irodalmi áttekintés mellett, bemutatjuk a blattolási és blattolói kompetenciákat két modell segítségével. Jelen cikk műfaját tekintve review article, amelynek célja nem kutatás bemutatása, hanem az eddigi blattolásra vonatkozó kutatási eredmények bemutatása.

Információk a szerzőről

  • Veresné Valentinyi Klára, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

    ORCID: 0000-0002-5818-1129
    Dr. habil., PhD
    egyetemi docens
    e-mail: veresne.valentinyi.klara@uni-mate.hu

Hivatkozások

Agrifoglio, M. (2004): Sight translation and interpreting: A comparative analysis of constra-ints and failures. Interpreting, 6(1), 43–67. Letöltés dátuma: 2020. 07. 20. forrás: https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/intp.6.1.05agr

Baker, M. (1998): Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London-New York: Routledge.

Bakos, F. (1999): Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Bakti, M. (2013): Megakadásjelenségek blattolt szövegekben. In Tóth, Sz. (szerk.): A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. MANYE Vol. 9. Budapest–Szeged: MANYE – Ju-hász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 171–176.

Bakti, M. (2020): Visszafogott extrovertáltság és intuíció. Tolmácskompetencia-modellek. In Szabó Cs., Bakti M. (szerk.): Iránytű a tolmácsolás oktatásához. A kompetenciafejlesztés új fó-kuszai. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 17–36.

Csizmazia, E. (2018): Blattolás a nyelvi közvetítők gyakorlatában. In Robin, E., Zachar, V. (szerk.): Fordítástudomány ma és holnap. Budapest: L’Harmattan, 42–56. Letöltés dátuma: 2019. 07. 20. Forrás: https://www.evernote.com/shard/s239/sh/3e826c6f-54aa-47a4-8b61-d0de7ebcf8b2/4aba30f4e9247dd5e52fccea9d1a2972

Csizmazia. E. (2020): Mit kell tudnia a blattolónak? Avagy miből ál a blattolási kompeten-cia? In Szabó Cs., Bakti, M. (szerk.): Iránytű a tolmácsolás oktatásához. A kompetenciafejlesztés új fókuszai. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 37–58.

Gile, D. (1995): Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.

Gouadec, D. (1989): Le traducteur, la traduction et l’enterprise. Paris: AFNOR gestion.

Gouadec, D. (1990): Traduction Signalétique. In: Meta 35:2. 332-41.

Horváth, I. (2017): Bírósági tolmácsolás a gyakorlatban. In Horváth I. (szerk.). Tolmácsolás a bíróságon. Esettanulmányok a bírósági tolmácsolás gyakorlatából. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 9–13. Letöltés dátuma: 2019. 07. 20. forrás: https://www.offi.hu/sites/offi/files/upload/tolmacsolas_a_birosagon_ebook.pdf

Jiménez Ivars, M. A. (2008): Sight translation and written translation. A comparative analysis of causes of problems, strategies and translation errors within the PACTE translation competence model. Forum, 6(2), 79–104. Letöltés dátuma: 2019. 07. 20. forrás: https://www.researchgate.net/publication/47417048

Klaudy, K. (2002): Bevezetés a fordításelméletébe. Budapest: Scholastica.

Kutz, W. (2002): Dolmetschkompetenz und ihre Vermittlung. In Best, J., Kalina, S. (Hrsg.): Übersetzen und Dolmetschen. Eine Orientierungshilfe. Tübingen–Basel: Francke. 184–195.

Lambert, S. (2004): Shared Attention during Sight Translation, Sight Interpretation and Simultaneous Interpretation. In: Meta, Volume 49, numéro 2, juin 2004, 294–306, erreur s'est produite. Letöltés dátuma: 2020. 07. 20. DOI: https://doi.org/10.7202/009352ar

Láng, G. Zs. (2002): Tolmácsolás felsőfokon. A hivatásos tolmácsok képzéséről. Budapest: Scho-lastica.

Láng, G. Zs. (2005): A blattolás tanítása. Előadva: Budapest: ELTE, FTK. Fordítók és Tolmácsok Napja Konferencia. 2005. március 22.

MFTE-PROFORD Együttműködési Megállapodása (2014): Letöltés dátuma: 2022. április 7. Forrás: https://mfte.hu/sites/default/public/files/media/mfte-ooford_tolmacsolas_2016_hu_0.pdf

Seleskovitch, D. – Lederer, M. (1989): Pedagogie raisonnè de l'interprètation (Collection Traducto-logie 4). Paris: Didier Èruidition/Brüssel-Luxemburg: OPOCE.

Szabari, K. (1999): Tolmácsolás. Bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába. Budapest: Scholastica.

PACTE (2011): Results of the Validation of the PACTE Translation Competence Mo-del:Translation Problems and Translation Competence. In: Alvstad, C., Hild, A., Tiselius, E. (eds.): Methods and Strategies of Process Research: Integrative Approaches in Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins, 317–343.

Parkin, Ch. (2012): Stegreifübersetzen. Überlegungen zu einer Grenzform der Translation. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Pöchhacker, F. (1997): (Vom-)Blatt-Übersetzen und (-)Dolmetschen. In: Grbic´, N., Wolf, M. (Hrsg.): Text – Kultur – Kommunikation – Translation als Forschungsaufgabe. Tübingen: Sta-uffenburg, 217–230.

Reinart, S. (2014): Lost in Translation (Criticism)? Auf dem Weg zu einer konstruktiven Über-setzungskritik. Berlin: Frank & Trimme.

Rohonyi, B. (2020): A szöveggel támogatott szinkrontolmácsoláshoz szükséges kompeten-ciák. In Szabó Cs., Bakti M. (szerk.): Iránytű a tolmácsolás oktatásához. A kompetenciafejlesztés új fókuszai. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 73–86.

Shuttleworth, M. – Cowie, M. (1997): Dictionary of Translation Studies. Manchester, UK: St. Jerome Publishing Office.

Shreve, G. – Lacruz, I. – Angelone, E. (2011): Sight Translation and Speech is fluency: Performance Analysis as a Window to Cognitive Translation Processes. In: C., Adelina Hild, A., Tiselius, E. (szerk.): Methods and Strategies of Process Research: Integrative Approaches in Translation Studies, 93–120. Amsterdam: John Benjamins.

Thormann, I. (2011): Qualifikationen und Kompetenzen von Sprachmittlern im Justizbere-ich II. In: MDÜ 2011, 43–46.

Varga, E. – Vas, I. – Szira, Z. – Bárdos, I. K. (2013): Kompetencia alapú humánerőforrás menedzsment területek és a munkapiaci kompetencia-felsőoktatás kapcsolata egy primer vizsgálat tükrében. HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 7-8. 132–140., 9. (2013)

Veresné Valentinyi, K. (2006): Blattolás a fordító- és tolmácsképzésben. Kiadatlan doktori (PhD) értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudomá-nyi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program.

Veresné Valentinyi, K. (2020a): A blattolás a tolmács kompetenciáinak fejlesztésében. In Szabó Cs. – Bakti M. (szerk.): Iránytű a tolmácsolás oktatásához. A kompetenciafejlesztés új fóku-szai. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 123–140.

Veresné Valentinyi K. (2020b). Tanulmányok a szakfordító- és tolmácsképzés gyakorlatához. Mo-nográfia. Gödöllő: Szent István Egyetemi Nyomda. ISBN: 978-963-269-898-4

Viezzi, M. (1989): Information retention as a parameter for the comparison of sight translation and simultaneous interpretation: An experimental study. In: The Interpreters’ Newsletter, 2, 65–69.

Weber, W. K. (1990): The importance of sight translation in an interpreter training prog-ram. In: Bowen, D., Bowen, M. (eds.): Interpreting–Yesterday, Today and Tomorrow. Bin-ghamton: State University of New York, 44–52.

Zmudzki, J. (2015): Blattdolmetschen in paradigmatischer Perspektive der antropozentrischen Translatorik. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Letöltések

Megjelent

2022-12-14

Hogyan kell idézni

Áttekintés a blattolóI és blattolási kompetenciák kutatásáról. (2022). Acta Carolus Robertus, 12(2), 85-94. https://doi.org/10.33032/acr.2868

Hasonló cikkek

1-10 a 96-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.