Egyetemi hallgatók aktív sportfogyasztási szokásainak vizsgálata

Szerzők

  • Szerdahelyi Zoltán Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2483

Kulcsszavak:

sportfogyasztás, fogyasztói magatartás, fizikai aktivitás, szabadidősport, egyetemi hallgatók

Absztrakt

A Debreceni Egyetem hallgatóinak aktív sportfogyasztási szokásainak vizsgálatát több szempontból is hasznosnak tartom. Ezen terület feltérképezésével hatékonyabbá válhatnak a fizikai aktivitás növelését célzó intézkedések, így a kínálati oldal összetevőinek meghatározása. A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar speciális helyzetben van a többi karhoz képest. A hajdúböszörményi telephely és a hallgatók szociokulturális háttere egyaránt indokolttá teszi a helyi sajátosságok figyelembe vételét. Kérdőíves kutatást alkalmaztam (N = 338). Elemeztem, hogy a hallgatók fizikai aktivitását a különböző szociodemográfiai, kulturális és ökonómiai tényezők milyen mértékben befolyásolják. Elmondhatom, hogy a jövedelemtényező a rangsor közepén foglal helyet. A jövedelmi viszonyokra jellemzőek a hallgatók közti nagy különbségek. A hallgatókat alacsony ráfordítási hajlandóság jellemzi a fizikai aktivitással összefüggésben. Az iskolai végzettség és a sporttevékenységekhez kapcsolódó havi kiadások között nem találtam szignifikáns kapcsolatot. A kutatás során vizsgáltam, hogy milyen jellegű sporttevékenységért hajlandók fizetni a hallgatók. Előkelő helyet foglal el a túrázás, illetve a „divatos edzésmódszerekként” aposztrofált tevékenységek (aerobik, zumba, spinning, jumping fitness, nordic walking, crossfit, jóga). A havonta megszerzett jövedelem és a sportfogyasztás közti kapcsolatot elemezve két esetben tapasztaltam szignifikáns összefüggést: a konditerem és a „divatos edzésmódszerek” bérleteinek vásárlása során.

Letöltések

Megjelent

2020-12-10

Hogyan kell idézni

Egyetemi hallgatók aktív sportfogyasztási szokásainak vizsgálata. (2020). Acta Carolus Robertus, 10(2), 157-169. https://doi.org/10.33032/acr.2483

Hasonló cikkek

1-10 a 33-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.