Az étkezési tojástermelés jövedelmezőségét meghatározó tényezők ökonómiai értéke

Szerzők

  • László Szőllősi
  • Györgyi Molnár
  • Zoltán Sütő

Kulcsszavak:

determinisztikus modell, marginális ökonómiai érték, termelési paraméterek, input-output árak, magyarországi étkezési tojástermelés, szcenárióelemzés

Absztrakt

A tanulmány célja a magyarországi étkezési tojás termelés jövedelmezőségét befolyásoló legfontosabb tényezők marginális ökonómiai értékeinek meghatározása. A vizsgálatok a következő tényezőkre terjedtek ki: a tojás értékesítési ára, a takarmány beszerzési ára, a jérce beszerzési ára, az egy tyúkra vetített tojástermelés, a napi takarmányfelhasználás, a tojóházi elhullás mértéke, a „B” osztályú tojások aránya, illetve az átlagos tojástömeg. A gazdálkodási tevékenység naturális adatokon alapuló ökonómiai teljesítményének vizsgálatára egy olyan szimulációs modellt alkalmaztak a szerzők, aminek input adataiból az eredmények determinisztikus módon vezethetők le. A modell input paraméterei két csoportra oszthatók: technológiai és gazdasági. A technológiai paraméterek magukba foglalják a termelés naturális hatékonysági mutatóit, míg a gazdasági paraméterek közzé a termelés input és output árai, valamint fajlagos költségtételei tartoznak, jelen esetben a 2012. évi átlagárakat, értékeket jelentik. Az eredmények alapján a tojás értékesítési árának 1,01, a takarmány beszerzési árának -0,15, a jérce beszerzési árának -0,04, az egy tyúkra vetített tojástermelésnek 0,07, a napi takarmányfelhasználásnak -0,10, az elhullás mértékének -0,06, a „B” osztályú tojások arányának -0,14, illetve a tojástömegnek 0,04 Ft/tojás ökonómiai értéke van. Ezek az értékek megmutatják, hogy az adott tényező peremfeltételektől számított egy egységgel történő emelkedése (ceteris paribus) milyen irányban és mértékben változtatja a jövedelmet. A szerzők vizsgálták továbbá hogy, miként befolyásolják a különböző termelési szintek és input-output árak az egyes tényezők ökonómiai értékeit. Az egyes tényezők ökonómiai értékére mind a gazdasági, mind a termelési feltételek hatással lehetnek, amelyek lineáris és nem lineáris kapcsolatokkal egyaránt jellemezhetők.

Letöltések

Megjelent

2014-02-15

Folyóirat szám

Rovat

Agrárökonómia

Hogyan kell idézni

Az étkezési tojástermelés jövedelmezőségét meghatározó tényezők ökonómiai értéke. (2014). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 18(1), 30-49. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/2080

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>