A kor és a termelés hatása red angus anyatehenek háti faggyú vastagságára

Szerzők

  • Attila Zoltán Kovács
  • R. Papp
  • Rebeka Zsoldos
  • R. Véghseő
  • Miklós Szabari

Kulcsszavak:

red angus, háti faggyú, kor, testtömeg, tejmennyiség

Absztrakt

Kísérleteinkben red angus anyatehenek tejtermelése, élősúlya és kondíciója (ultrahangos technika alkalmazásával) közötti összefüggéseket vizsgáltuk. Eredményeink szerint a háti faggyú vastagság tekintetében szignifikáns különbség adódott a legidősebb korcsoport (n=10) és a fiatalabbak (n=11, ill. 4) között. A kor legnagyobb hatását, a testtömegre lehetett kimutatni, ahol szignifikáns eltérések adódtak szinte minden csoport között. A tejtermelésben ugyanakkor egyetlen mérési időpontban sem tapasztaltunk statisztikailag igazolható különbséget. Az összefüggés-vizsgálatok során a legeltetési periódusban mért háti faggyú vastagság, illetve a testsúly között a korrelációs koefficiens értékére r=0,603 kaptunk. Megállapítást nyert továbbá, hogy a háti faggyú (kondíció), illetve a testtömeg laktáció alatti változása nem függ össze szorosan. A két paraméter − kis időintervallumon belül − egymástól függetlenül változik. A háti faggyú vastagság és a tejmennyiség között negatív korrelációt kaptunk (r=-0,117). Az élőtömeg, valamint a termelt tej mennyisége között gyakorlatilag nem találtunk kapcsolatot (r=0,005). Nagymértékben valószínűsíthető, hogy a hústípusú tehenek kondíciójának (testtömegének) laktáció alatti változását elsősorban a felvett takarmány energia-tartalma, nem pedig a (tej)termelés energia igénye befolyásolja. Végül regressziós egyenleteket dolgoztunk ki a mért változókra nézve.

Letöltések

Megjelent

2007-02-15

Hogyan kell idézni

A kor és a termelés hatása red angus anyatehenek háti faggyú vastagságára. (2007). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 11(1), 9-21. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1827

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei