Magyar merinó állományok közötti genetikai kapcsolat vizsgálata

Szerzők

  • István Nagy
  • Péter Bálint
  • István Komlósi
  • László Sáfár

Kulcsszavak:

juhtenyésztés, genetikai kapcsolat, koshasználat

Absztrakt

A szerzők az 1979-1995 közötti magyar merinó tenyészetek koshasználaton keresztüli genetikai kapcsolatát vizsgálták. A tenyészetek a vizsgálati periódusban átlagosan 35 kost használtak. A 94 azonosítható tenyészet között 4371 féle kapcsolat lehetséges, ennek 11,7%-ában (511) használtak az üzemek páronként legalább egy-egy közös kost. Az adatokat összesítve - megye szinten - megállapítható volt, hogy a megyén belüli tenyészetek közötti koshasználati arány átlagosan 23%. Ugyanez a mutató a megyék közötti tenyészetek esetében mindössze 7%. A megyék közötti tenyészetek koshasználati aránya a szomszédos megyékben nagyobb, a megyék közti távolság növekedésével csökken. A tenyészetek közötti koshasználat terén megyén belül, illetve a megyék között kiemelkedtek Hajdú-Bihar, Pest és Szolnok megye tenyészetei. E három megye 4-4 tenyészetét kiválasztva, a tenyészetek közötti koshasználat aránya nagymértékben növelhető volt anélkül, hogy a megyékben összesen felhasznált kosok mennyiségét lényegesen csökkentettük volna. A kiválasztott 12 tenyészet országos szinten szoros genetikai kapcsolatot mutat, mely alapján javasolható az egyedmodell ezen egységen történő kísérleti bevezetése. Ehhez önálló módszert dolgoztak ki, Foxpro 2.6 for Windows program formájában, mely matr.prg néven az ftp://major.date.hu/pub/cikkek címen érhető el, az mnagy.dbf output állománnyal együtt.

Letöltések

Megjelent

1999-02-15

Hogyan kell idézni

Magyar merinó állományok közötti genetikai kapcsolat vizsgálata. (1999). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 3(3), 15-23. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1359

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>