Városi zöldterületek feltalajainak állapotértékelése és szennyezettség mintázata a funkcionális tagolódás függvényében

Szerzők

  • Puskás Irén Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6723, Szeged, Egyetem u. 2.
  • Farsang Andrea Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6723, Szeged, Egyetem u. 2.
  • Csépe Zoltán Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, 6723, Szeged, Egyetem u. 2.
  • Bartus Máté Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6723, Szeged, Egyetem u. 2.

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3665

Kulcsszavak:

köztéri talajok, városi funkciók, nehézfémek, egészségügyi kockázat

Absztrakt

A városi zöld közterületek feltalajai ugyan kevesebb szennyezést tartalmazhatnak, mint az ipari létesítmények vagy utak mellettiek, azonban az expozíciós utakat vizsgálva kiderül, hogy az inhaláció mellett a talajjal való közvetlen érintkezés (dermális kontakt, ingeszció) révén a humán kontaminációra sokkal nagyobb esély van. Jelen kutatás keretében Budapest, Szeged és Gyula tipikus funkcionális zónáinak (ipari, panel, belváros, jómódú negyed, „alvóváros/falu”) parkjaiban (96 db), játszótereiben (89 db) feltalaj (0‒5 cm) átlagmintákat szedtünk törekedve a térbeli lefedettségre. „Teljes” fémtartalmat (Mn, Ni, Pb, Zn, As, Cd, Cr, Cu, Ba, Co) valamint a fémek mobilitását meghatározó fizikai, kémiai talajparamétereket határoztuk meg. Céljaink között szerepelt, hogy megállapítsuk az egyes funkcionális zónák antropogén tevékenységeinek a vizsgált talajokra gyakorolt hatását, értékeljük e talajok pufferkapacitását. A különböző fémkoncentrációk összefüggéseit a talajtanban újszerűnek számító optimális klaszter kiválasztás segítségével határoztuk meg. A 185 helyszín közül 37 esetében mondható el, hogy a talaj fémkoncentrációja meghaladta hatályos rendeletben foglalt határértéket legalább egy fém esetében. Az eredmények kvalitatív és kvantitatív értékelése alapján, lehetőség nyílt a fémszennyezettség térbeli mintázatának jellemzésére, valamint a lehetséges szennyező források megadására.

Információk a szerzőről

  • Puskás Irén, Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6723, Szeged, Egyetem u. 2.

    levelező szerző
    puskas@geo.u-szeged.hu

Hivatkozások

ANGYAL ZS., KARDOS L. 2012: Nehézfémek vizsgálata különböző kitettségű játszótéri homokozókban III. Települési Környezet Konferencia kötet 246–252.

BACON, J. R., BERROW, M. L., SHAND, C. A. 1992: Isotopic composition as an indicator of origin of lead accumulations in surface soils. Int J Environ Anal Chem 46: 71–76. https://doi.org/10.1080/03067319208026998

BIASIOLI, M., BARBERIS, R., AJMONE-MARSAN, F. 2006: The influence of a large city on some soil properties and metals content. Sci Total Environ 356: 154–164. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.04.033

BURGHARDT, W. 1994: Soils in urban and industrial environment. Zeitschrift für Pflanzener-nährung und Bodenkunde 157: 205–214. https://doi.org/10.1002/jpln.19941570308

CCME (Canadian Council of Ministers of the Environment) 2006: Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and Human Health) ummary of A Protocol for the Derivation of Environmental and Human Health Soil Quality Guidelines.

CHEN, T.B., ZHENG, Y.M., LEI, M., HUANG, Z.C., WU, H.T., CHEN, H., FAN, K.K., YU, K., WU, X., TIAN, Q.Z. 2005: Assessment of heavy metal pollution in surface soils of urban parks in Beijing, China. Chemosphere 60(4): 542–51. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.12.072

CULBARD, E., THORNTON, I., WATT, J., WHEATLEY, M., MOORCROFT, S., THOMPSON, M. 1988: Metal contamination in British urban dusts and soils. J Environ Qual. 17: 226–234. https://doi.org/10.2134/jeq1988.00472425001700020011x

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 2006: Guidelines for soil description, Roma.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), IUSS (International Union of Soil Sciences), ISRIC (International Soil Reference and Information Centre) 2007: World reference base for soil resources. A framework for international classification, correlation and communication, Rome, Italy. http://www.fao.org/ag/Agl/agll/wrb/doc/wrb2006final.

FARSANG A., PUSKÁS I. 2007: Városi és ipari területek talajai: Talajok nehézfém tartalmának vizsgálata háttérszennyezettség kimutatására Szegeden. In: Városökológia. (szerk. Mezősi G.) JATEPress, Szeged, pp. 99–117.

FEJES I., FARSANG A., BARTA K. 2013: Antropogén talajok sajátosságai a talajszennyezés vertikális terjedésében: a háromfázisú zóna transzportfolyamatainak modellezése városi területen. Talajvédelem Különszám 169–178.

FIGUEIREDO, A.M.G., NOGUEIRO, C.A., SAIKI, M., MILIAN, F.M., DOMINGOS, N. 2007: Assessment of atmospheric metallic pollution in the metropolitan region of São Paulo, Brazil, employing Tillandsia usneoides L. as biomonitor. Environ. Pollut.145: 279–292. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2006.03.010

GUNEY, M., ZAGURY, G. J., DOGAN, N., ONAY, T. T. 2010: Exposure assessment and risk characterization from trace elements following soil ingestion by children exposed to playgrounds, parks and picnic areas. Journal of Hazardous Materials, 182(1–3): 656–664. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.06.082

LJUNG, K. 2006: Metals in urban playground soils. Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural Science, Uppsala p. 67.

LJUNG, K., SELINUS, O., OTABBONG, E. 2006: Metals in soils of children's urban environments in the small northern European city of Uppsala. Science of The Total Environment 366(2–3): 749–759. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.09.073

LUO, X. S., YU, S., ZHU, Y. G., LI, X. G. 2012: Trace metal contamination in urban soils of China. Sci Total Environ. 421–422: 17–30. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.04.020

KÁDÁR I. 1998: A szennyezett talajok vizsgálatáról. Kármentesítési kézikönyv II. Környezetvédelmi minisztérium, p.151.

KUMPIENE, J., BRÄNNVALL, E., TARAŠKEVIČIUS, R., AKSAMITAUSKAS, Č., ZINKUTĖ, R. 2011: Spatial variability of topsoil contamination with trace elements in Preschools in Vilnius, Lithuania. Journal of Geochemical Exploration 108(1): 15–20. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2010.08.003

MAHALANOBIS, P. C. 1936: On the generalized distancein statistics.Proceedings of the National Institute of Science of India, 12: 49–55.

MADRID, L., DÍAZ-BARRIENTOS, E., MADRID, F. 2002: Distribution of heavy metal content of urban soils in parks of Seville. Chemosphere 49: 1301–1308. https://doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00530-1

MAKRA, L., SÁNTA, T., MATYASOVSZKY, I., DAMIALIS, A., KARATZAS, K., BERGMANN, K.C., VOKOU, D. 2010: Airborne pollen in three European cities: Detection of atmospheric circulation pathways by applying three-dimensional clustering of backward trajectories. Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 115, D24220, https://doi.org/10.1029/2010JD014743

MAKRA, L., MIKA, J., BARTZOKAS, A., BÉCZI, R., BORSOS, E., SÜMEGHY, Z. 2006: An objective classification system of air mass types for Szeged, Hungary with special interest to air pollution levels. Meteorology and Atmospheric Physics, 92(1–2), 115–137. https://doi.org/10.1007/s00703-005-0143-x

MCKONE, T. E., DANIELS, J. I. 1991: Estimating human exposure through multiple pathways from air, water and soil. Regul Toxicol Pharmacol 13: 36–61. https://doi.org/10.1016/0273-2300(91)90040-3

MANTA, D. S., ANGELONE, M., BELLANCA, A., NERI, R., SPROVIERIA, M. 2002: Heavy metals in urban soils: a case study from the city of Palermo (Sicily), Italy. Science of The Total Environment. 300(1–3): 229– 243. https://doi.org/10.1016/S0048-9697(02)00273-5

MASSAS, I., EHALIOTIS, C., KALIVAS, D., PANAGOPOULOU, G. 2010: Concentrations and Availability Indicators of Soil Heavy Metals; the Case of Children’s Playgrounds in the City of Athens (Greece). Water Air Soil Pollution 212: 51–63. https://doi.org/10.1007/s11270-009-0321-4

MATYASOVSZKY, I., MAKRA, L., BÁLINT, B., GUBA, Z., SÜMEGHY, Z. 2011: Multivariate analysis of respiratory problems and their connection with meteorological parameters and the main biological and chemical air pollutants. Atmospheric Environment, 45(25): 4152–4159. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.05.024

MIGUEL, D. E., IRIBARREN, I., CHACÓN, E., ORDOÑEZ, A., CHARLESWORTH, S. 2007: Risk-based evaluation of the exposure of children to trace elements in playgrounds in Madrid (Spain). Chemosphere 66(3): 505– 513. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.05.065

MSZ 21470-50:2006, 2006: Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a króm (VI) tartalom meghatározása. Magyar Szabványügyi Testület.

MSZ-08-0205:1978., 1978: A talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata. Magyar Szabványügyi Testület.

MSZ-08-0206-2:1978., 1978: A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálatok. (pH- érték, szódában kifejezett fenolftalein lúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos (y1-érték) és kicserélődési aciditás (y2-érték)). Magyar Szabványügyi Testület.

MSZ 21470-52:1983., 1983: Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Talajok szervesanyag-tartalmának meghatározása. Magyar Szabványügyi Testület.

OTTESEN, R. T., ALEXANDER, J., LANGEDAL, M., HAUGLAND, T., HØYGAARD, E. 2008: Soil pollution in day-care centers and playgrounds in Norway: national action plan for mappingand remediation. Environ Geochem Health 30: 623–637. https://doi.org/10.1007/s10653-008-9181-x

PUSKÁS I. 2008: Városaink talajai: A szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása. Doktori (PhD) Értekezés, SZTE Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged.

RADÓ D.1985: Budapesti parkok és terek. Magyar Nemzeti Galéria, p. 179.

STEFANOVITS P., FILEP GY., FÜLEKY GY. 1999: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

SZOLNOKI, ZS., FARSANG, A., PUSKÁS, I. 2013. Cumulative impacts of human activities on urban garden soils: origin and accumulation of metals. Environmental Pollution 177: 106–115. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.02.007

ZEHNER, K. 2001: Stadtgeographie. Klett-Perthes, Gotha und Stuttgart. p. 239.

/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről.

HTTP1: http://www.beszedesparkok.hu/ohegy_park/

Letöltések

Megjelent

2015-07-19

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Városi zöldterületek feltalajainak állapotértékelése és szennyezettség mintázata a funkcionális tagolódás függvényében. (2015). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 13(1), 115-132. https://doi.org/10.56617/tl.3665

Hasonló cikkek

1-10 a 50-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.