Európai Uniós forrásból támogatott munkaerő-piaci képzések területi eloszlása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Szerzők

  • Hajdú Dávid Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.01.24-36

Kulcsszavak:

humán erőforrások, felnőttképzés, munkanélküliség, hátrányos helyzet

Absztrakt

A tanulmány az álláskeresők munkaerő-piaci képzésének területi sajátosságait mutatja be a 2015 és 2019 közötti időszakban Magyarországon, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyére és annak járásaira, amely a PhD kutatásom mintaterületét képezi. A statisztikai adatbázisokon alapuló szekunder kutatás az OSAP 1665 Statisztikai Felületen elérhető információk feldolgozásával valósult meg. A kutatás fő célja, hogy hiteles képet kapjunk az álláskeresőknek szóló munkaerő-piaci képzéseken résztvevőkről egy relatíve magas munkanélküliségi mutatókkal rendelkező térségben. Az Európai Unió által támogatott képzések többsége kompetenciafejlesztő tréning, amelyek nem adnak szakmát. A nem szakmát adó képzések nem közvetlenül segítik elő a munkaerőpiacra való visszajutást. A rurális térségekben olyan képzések lebonyolítása lenne a legfontosabb, amelyek elősegíthetik a vállalkozóvá válást, ezzel is hozzájárulva az elmaradott vidéki térségek erősödéséhez. Az álláskeresőknek szóló képzések leginkább a megyei jogú városokra koncentrálódnak, ami tovább hátrány a vidéki térségek lakói számára. A centralizáltság Miskolc esetében is markánsan megnyilvánul, a megyeszékhelyhez közelebb fekvő nyugati járások pedig egyébként is kedvezőbb helyzetben vannak, mint a keleti fekvésűek.

Információk a szerzőről

  • Hajdú Dávid, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: hajdu.david91@gmail.com

Hivatkozások

Artner A. (2020): Munkaerőpiaci és szociális helyzet Magyarországon – európai tükörben. = Új Munkaügyi Szemle 1(1), pp. 3-16.

Bakó T.–Czethoffer É.–Kónya I.–Köllő J. (2019): Munkaerőpiaci tendenciák, különösen az elvándorlás, a munkaerőhiány hatása a gazdaságra, államháztartásra. MTA KRTK KTI, 52 p.

Benedek A. (2015): Az európai és hazai szakképzési rendszer fejlődésének tendenciái. BME Tanárképző Központ. www.tankonyvtar.hu (letöltés: 2020.07.09.)

Caragea, N. (2011): Regional Analysis of Adult Education in Romania. = Annals - Economic and Administrative Series 5(1), pp. 51-62.

Čeryová, D. -- Bullová, T. -- Turčeková, N. -- Aamičková, I. -- Moravčíková, D. -- Bielik, P. (2020): Assessment of the Renewable Energy Sector Performance Using Selected Indicators in European Union Countries. In Resources. 9, 102 (2020), s. 2020. ISSN 2079-9276.

Čeryová, D. -- Bullová T. -- Adamičková, I. -- Turčeková, N. -- Bielik, P. (2020): Potential of investments into renewable energy sources. In: Problems and Perspectives in Management. 18, 2 (2020), s. 57--63. ISSN 1727-7051.

Cincinnato, S.–De Wever, B.–Van Keer, H.–Valcke, M. (2016): The Influence of Social Background on Participation in Adult Education: Applying the Cultural Capital Framework. = Adult Education Quarterly 66(2), pp. 143-168. DOI: https://doi.org/10.1177/0741713615626714

Csoba J. (2010): A tisztes munka – A teljes foglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája? L'Harmattan Kiadó, Budapest, 271 p.

Csoba J. (2007): A munkaerőpiac és a munkaerő iránti kereslet változása. In Csoba J. - Czibere I. (szerk.): Tipikus munkaerőpiaci problémák - atipikus megoldások. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 9-25.

Csoma Gy. (2005): A magyar felnőttképzés új korszakváltásának értelmezéséhez. - Gondolatok tizenegy témában kommentátorokkal. In: Csoma Gy.: Andragógiai szemelvények, Nyitott könyv, Budapest, pp. 264-282.

Dabasi-Halász Zs.–Lipták K.–Siposné Nándori E. (2016): A fenntarthatatlan munkaerőpiac, a munkanélküliség lehetséges okai Észak-Magyarországon. In: Nagy Z.–Horváth K. (szerk.) Jubileumi tanulmánykötet Tóthné Szita Klára professzor asszony 70. születésnapjára. ME GTK, Miskolc, pp. 52-61.

Farkas É. (2013): A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. typiART, Pécs, 388 p.

Győri, T.–Járdány, K. (2019): Comparsion of Hungarian labor market databases. In: Egri, Z.–Krajcsovicz, M.–Molnárné Paraszt, M. (szerk.) Digitization in Rural Spaces

Challenge and/or Opportunity? 3rd International Scientific Conference on Rural Development Conference Proceedings. Szarvas, Magyarország: Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, pp. 77-85.

Hajós L.–Gősi M. (2006): Emberi erőforrás gazdálkodás In: Emberi erőforrás gazdálkodás (Szerk.: Hajós L.-Berde Cs.). Debreceni Egyetem, pp. 18-50.

Káposzta József-Honvári Patrícia (2019): A „smart falu” koncepció főbb összefüggései és kapcsolódása a hazai vidékgazdaság fejlesztési stratégiájához. Tér és Társadalom 2019. 33. évfolyam/1. eISSN: 2062-9923 pp. 83-97.

Káposzta József (2020): A vidékfejlesztés helye a regionális tudományban, Tér és Társadalom, 34(1), o. 37-40. eISSN: 2062-9923

Kézdi, G (2011): Közelkép: foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. In: Fazekas, K; Kézdi, G (szerk.) Munkaerőpiaci tükör, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, pp. 43-203.

Koncz G. (2017): Demográfiai folyamatok és humán erőforrások Észak-Magyarország vidéki térségeiben In: Koncz G. (szerk.) Mérföldkövek a gyöngyösi agrárkutatásban. Károly Róbert Kft., Gyöngyös, pp. 75-81.

Koncz G.–Szűcs A.–Nagyné Demeter D. (2018): A gazdaság térszerkezetének változásai Észak-Magyarországon az ezredforduló után. = Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 13(1-2), pp. 139-149.

Kozma T. (2006): Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 296 p.

Lipták K. (2014): Munkanélküliség vagy munkátlanság? – A magyarországi munkaerőpiac helyzetéről. = Acta Carolus Robertus 4(2), pp. 57-69.

Mártonfi Gy. (2013): Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások – kutatási beszámolók. In. Új pedagógiai szemle 63(1-2), pp. 9-12.

Pulay Gy. (2009): Általános és rehabilitációs, magyar és nemzetközi munkaerőpiaci ismeretek: Szöveggyűjtemény Budapest, Magyarország: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (2009), 150 p.

Rothes, A.–Lemos, M. S.–Gonçalves, T. (2017): Motivational Profiles of Adult Learners. = Adult Education Quarterly 67(1), pp. 3-29. DOI: https://doi.org/10.1177/0741713616669588

Sava S.–Luştrea A. (2017): Participation Rates in Lifelong Learning. In: Koulaouzides G.A., Popović K. (eds) Adult Education and Lifelong Learning in Southeastern Europe. International Issues In adult Education. SensePublishers, Rotterdam, pp. 101-114.

Szűcs Antónia-Káposzta József (2018): A Gyöngyösi járás településeinek komplex fejlettségi rangsora és dinamikája. TERÜLETI STATISZTIKA 58:(5) pp. 489-504. ISSN 0018-7828

Zachár L. (2011): Az egész életen át tartó tanulás a statisztikai adatok tükrében. = Szakoktatás: Az országos pedagógiai intézet szakképzési igazgatóságának pedagógiai folyóirata 26(4), pp. 7-14.

Letöltések

Megjelent

2021-03-28

Hasonló cikkek

21-30 a 77-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.