Hargita megye gazdaságának térségi szintű elemzése a vállalkozások alapvető adatai alapján

Szerzők

  • Tánczos Levente-József Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, Üzleti Tudományok Tanszék – Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.02.60-73

Kulcsszavak:

gazdasági fejlettség, vállalkozói hajlam, termelékenység, hozzáadott érték, ágazati szerkezet, területi különbségek

Absztrakt

Székelyföldön, a Hargita két oldalán állandó beszédtéma, hogy hol jobb Udvarhelyen vagy Csíkban. Jelen elemzés ugyan nem ad választ erre az örök kérdésre, viszont a helyi vállalkozások adatainak segítségével képet ad a Hargita megyei térségek (Csík, Gyergyó, Udvarhely) vállalati fejlettségéről. Hargita megye alapvető gazdasági adatainak áttekintése után az egyes térségek összesített, vagy éppen átlagolt vállalati adatait ismerhetjük meg a tanulmányból, ezekből kirajzolódnak az egyes térségek erősségei, de fény derül arra is, hogy összességében van helye a fejlesztéseknek, szükség van a nagyobb hozzáadott értéket teremtő tevékenységek irányába való elmozdulásra, nagyobb tudásigénnyel jellemezhető munkahelyek létrehozására.

Információk a szerzőről

  • Tánczos Levente-József, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, Üzleti Tudományok Tanszék – Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

    egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató
    E-mail: tanczoslevente@uni.sapientia.ro

Hivatkozások

Ambrus T. (2013): Vállalkozói műhelytitkok Erdélyben, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest

Čeryová, D. -- Bullová, T. -- Turčeková, N. -- Aamičková, I. -- Moravčíková, D. --Bielik, P. (2020): Assessment of the Renewable Energy Sector Performance UsingSelected Indicators in European Union Countries. In Resources. 9, 102 (2020), s. 2020.ISSN 2079-9276.

Čeryová, D. -- Bullová T. -- Adamičková, I. -- Turčeková, N. -- Bielik, P. (2020):Potential of investments into renewable energy sources. In: Problems and Perspectivesin Management. 18, 2 (2020), s. 57--63. ISSN 1727-7051.

Csata Zsombor (2005): A vállalkozások megjelenésének társadalmi meghatározottsága a Székelyföld falvaiban. Erdélyi Társadalom III (2) pp. 91-112

Csata Zsombor (2013): A vállalkozói aktivitás egyes sajátosságai és tényezői Erdélyben, TERÜLETI STATISZTIKA 16: 1 pp. 21-37.

Geréb László (2014): The concept of economic development in Szeklerland from human point of view, In: Bíró, Boróka Júlia (szerk.) Natura Econ 4 - CONFERENCE PROCEEDINGS: Environmental Dynamics under the Impact of Economic Trends –Realities and Perspectives Cluj-Napoca, Románia: Editura Risoprint, (2014) pp. 54-65.

Horváth Alpár (2011): Kutatás és menedzsment a székelyföldi turizmusfejlesztésben, In: Juhász, Krisztina; Balázs, József (szerk.) Határok nélküli Tudomány: Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határain: Innováció és Turizmus-Ízelítő a Harsányi János Főiskolán folyó kutatói munkákból, Budapest, Magyarország: MTA VKI, Harsányi János Főiskola, (2011) pp. 86-92.

Káposzta József-Honvári Patrícia (2019): A „smart falu” koncepció főbb összefüggései és kapcsolódása a hazai vidékgazdaság fejlesztési stratégiájához. Tér és Társadalom 2019. 33. évfolyam/1. eISSN: 2062-9923 pp. 83-97.

Káposzta József (2020): A vidékfejlesztés helye a regionális tudományban, Tér és Társadalom, 34(1), o. 37-40. eISSN: 2062-9923

Lajdová, Z. -- Lajda, J. -- Kapusta, J. – Bielik, P. (2016): Consequences of maize cultivation intended for biogas production. In: Agricultural economics. 62, 12 (2016),s. 543--549.

Nagy B. et al. (2015): Székelyföld gazdasági fejlesztésének és regionális fenntarthatósági tényezőinek vizsgálata. Kutatási jelentés. Nemzetstratégiai Kutatóintézet– Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Gazdaság- és Humántudományok Kar, Csíkszereda.

Nagy Benedek (2007): Székelyföld, tények és számok: a turisztikai tevékenység. IN: A székelyföldi fejlesztés alapjai, Gloria Kiadó, Bukarest

Palkó E. - Sólyom Zs. (2005): A vállalkozások elterjedésének szociokulturális háttere. Vállalkozói típusok két székelyföldi faluban. Erdélyi Társadalom III. (2) pp. 115-134.

Szűcs Antónia-Káposzta József (2018): A Gyöngyösi járás településeinek komplex fejlettségi rangsora és dinamikája. TERÜLETI STATISZTIKA 58:(5) pp. 489-504. ISSN 0018-7828

Veres V. (2018): Társadalmi-gazdasági változás és fejlődés Romániában, közép- és kelet-európai kontextusban Erdélyi Társadalom XVI. (1) pp. 105-149.

Letöltések

Megjelent

2021-06-28

Hasonló cikkek

11-20 a 111-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.