Az éghajlatváltozás kihívásai a GDP alapú gazdasági teljesítmény-értékelés számára Magyarország példáján bemutatva

Szerzők

 • Bognár Róbert Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Erdélyi Dániel Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.04.3-13

Kulcsszavak:

GDP, GPI, gazdasági teljesítmény-mérés, éghajlatváltozás, alternatív közgazdaságtan

Absztrakt

Ma Magyarországon az első számú nemzetgazdasági mutató a GDP, melynek esetében a fejlettség, jólét mérésekor komoly hiányosságit tapasztalhatjuk. Az alternatív közgazdaságtan által megalkotott valódi fejlődés mutatója (GPI) szélesíti a figyelembe vett tényezők számát, társadalmi és környezeti szempontokat is vizsgál. Jelen cikk a NATéR kartogramjait elemzi, rávilágítva Magyarország környezeti állapotának változására, annak társadalmi és gazdasági következményeire.

Szerző életrajzok

 • Bognár Róbert, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  PhD-hallgató
  E-mail: robert.bognar.hu@gmail.com

 • Erdélyi Dániel, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  PhD-hallgató
  E-mail: erdelyiphd@gmail.com

Hivatkozások

Cobb, C. – Halstead, T. – Rowe, J. (1997): Ha a GDP felmegy, miért megy Amerika lefelé? Kovász, I. évfolyam, 1. szám, 1997. Tél pp. 30-47.

Dabóczi K. (1998/a): A mérhető balgaság, avagy miért nincs olaj a közgazdaságtan lámpásában? Kovász, II. évfolyam, 2. szám, 1998. Nyár, p. 32-57.

Dedák I. (2000): A gazdasági felzárkózás növekedéselméleti összefüggései. Budapest, Közgazdasági Szemle, XLVII. évfolyam, 2000. június, p. 411-430.

Görbe A. – Nemcsicsné Zsóka Á. (1998): A jólét mérése, avagy merre halad Magyarország. Kovász, II. évfolyam, 1. szám, 1998. Tavasz, pp. 61-75.

Káposzta J. (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései. In: Gazdálkodás 2014. (5), pp 399-412.

Káposzta, J; Nagy, H; Ökrös, I. (2008): The examination of the macroeconomic coherences of competitiveness, concerning the transport ifrastructure. In: Magda, Sándor; Dinya, László (szerk.) Vállalkozások ökonómiája: XI. Nemzetközi Tudományos Napok [The XI th International Scientific Days]: a Tudományos Napok előadásai, Gyöngyös, Magyarország: Károly Róbert Főiskola, (2008) pp. 497-503., 7 p. ISBN 978-963-87831-1-0.

Láng I (2005): A VAHAVA projekt összefoglalója. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 59 p.

Nagy, H; Káposzta, J. (2004): A new challenge to be faced: Regional inequalities. BULLETIN OF THE SZENT ISTVÁN UNIVERSITY (GÖDÖLLŐ) 2004: 1 pp. 163-173., 11 p. (2004) ISSN 1586-4502.

Központi Statisztikai Hivatal, STADAT rendszer (2018)

nater.mbfsz.gov.hu (2018)

Nemzeti Alkalmazkodási Központ (2013): Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re. Budapest, 200 pp.

OECD: Környezetpolitikai vizsgálatok, Magyarország. (2000) H.n., Diaprint KFT.,224 p.

Meadows, D. – Randers, J. – Meadows, D. (2005): A növekedés határai – Harminc év múltán. Budapest, Kossuth Kiadó, 318 p., ISBN: 9789630947084

Samuelson, P.A. – Nordhaus, W. D. (1993): Közgazdaságtan. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1353 p.

Söderbaum, P. (1999): Értékek, ideológia és politika az ökológiai közgazdaságtanban. Kovász, III. évfolyam, 3. szám, 1999. Ősz, pp. 115-130.

Zsolnai L. (2001): Ökológia, Gazdaság, Etika. Budapest, Helikon Kiadó, 163 p., ISBN: 9632087348

Letöltések

Megjelent

2018-12-21

Hasonló cikkek

11-20 a 100-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.