Az érintettek bevonásának folyamata az észak-magyarországi szénrégió dekarbonizációjába

Szerzők

 • Bujdosó Zoltán Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztési és Fenntartható Gazdaság Intézet
 • Bordás Anikó Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Projekt Osztály
 • Hegyi Balázs Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Szénrégió Bizottság Titkársága
 • Piskóti-Kovács Zsuzsa Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Szénrégió Bizottság Titkársága
 • Vaszkó Csaba Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Szénrégió Bizottság Titkársága
 • Nagy Richárd Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Innorégió Tudásközpont
 • Kovács Gyöngyi Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztési és Fenntartható Gazdaság Intézet https://orcid.org/0000-0002-6319-1452
 • Zörög Zoltán Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztési és Fenntartható Gazdaság Intézet

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.3366

Kulcsszavak:

Észak-Magyarország, szénrégió, igazságos átmenet, érintettek bevonása

Absztrakt

A cikk Magyarország még meglévő szénrégiójának (Észak-Magyarország) elemzésével foglalkozik, ezen belül a szénbányászat és az energiatermelés jövőjével. A társadalom vizsgálatán keresztül közelítettük meg a problémát és tártuk fel a mátrai erőmű szerepét, jelentőségét az országban és a szénrégióban. Az eredmények azt mutatják, hogy a szénkivezetésben a lakosság, a vállalkozások, helyi szervezetek széles körben érintettek, valamint fontosnak tartják, hogy az ország és a régió döntéshozói és energiapolitikai szereplői is bevonásra kerüljenek a dekarbonizációs folyamatba.

Szerző életrajzok

 • Bujdosó Zoltán, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztési és Fenntartható Gazdaság Intézet

  Dr. habil., PhD
  egyetemi tanár
  e-mail: Bujdoso.Zoltan@uni-mate.hu

 • Bordás Anikó, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Projekt Osztály

  e-mail: bordas.aniko@uni-eszterhazy.hu

 • Hegyi Balázs, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Szénrégió Bizottság Titkársága

  e-mail: hegyi.balazs@uni-eszterhazy.hu

 • Piskóti-Kovács Zsuzsa, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Szénrégió Bizottság Titkársága

  Dr. PhD
  e-mail: piskoti.zsuzsa@uni-eszterhazy.hu

 • Vaszkó Csaba, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Szénrégió Bizottság Titkársága

  e-mail: vaskocs@gmail.com

 • Nagy Richárd, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Innorégió Tudásközpont

  Dr. PhD
  e-mail: nagy.richard@uni-eszterhazy.hu

 • Kovács Gyöngyi, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztési és Fenntartható Gazdaság Intézet

  Dr. PhD
  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  Vidékfejlesztési és Fenntartható Gazdaság Intézet
  e-mail: Kovacs.Gyongyi@uni-mate.hu

 • Zörög Zoltán, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztési és Fenntartható Gazdaság Intézet

  Dr., PhD
  egyetemi docens
  e-mail: Zorog.Zoltan@uni-mate.hu

Hivatkozások

Alves Dias, P. et al. (2018): EU coal regions: opportunities and challenges ahead, EUR 29292 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, DOI: http://dx.doi.org/10.2760/064809

Baros, Z. – Bujdosó, Z. – Kovács, T. – Patkós, Cs. – Radics, Zs. (2012): The social as-pects and public acceptance of biomass giving the example of a Hungarian region. Interna-tional Journal Of Renewable Energy Development 1(2), pp. 11–23

Bujdosó, Z. – Patkós, Cs. – Radics, Zs. – Baros, Z. – Dávid, L. – Kovács, T. (2013): The Importance and Public Acceptance of Biomass and “Green Energy” – the Example of an Underdeveloped Hungarian Region. Journal Of Central European Green Innovation 1(2), pp. 13–25

Bujdosó Z. (2016): A turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszere Magyarországon. In: Kókai S. (szerk.) A változó világ XXI. századi kihívásai: tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. Nyíregyháza, Magyarország. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet (2016), pp. 63–76

Cała, M. – Szewczyk-Swiatek, A. – Ostrega, A. (2021): Challenges of Coal Mining Regions and Municipalities in the Face of Energy Transition. Energies 14, 6674. DOI: https://doi.org/10.3390/en14206674

Cameron, A. – Claeys, G. – Midões, C. – Tagliapietra, S. (2020): A Just Transition Fund: How the EU Budget can Best Assist in the Necessary Transition from Fossil Fuels to Sustainable Energy Study Requested by the BUDG Committee; European Parliament, Policy Depart-ment for Budgetary Affairs, Directorate General for Internal Policies of the Union: Brus-sels, Belgium, p. 120. forrás: https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp-content/uploads/2020/05/Bruegel-JTF-report-for-EP-BUDG2.pdf

Chudy‐Laskowska, K. – Pisula, T. – Liana, M. – Vasa, L. (2020): Taxonomic Analysis of the Diversity in the Level of Wind Energy Development in European Union Countries. Energies 13 (17), 1-21. DOI: https://doi.org/10.3390/en13174371

Della Bosca, H. – Gillespie, J. (2018): The coal story: generational coal mining communiti-es and strategies of energy transition in Australia, Energy Policy 120, pp. 734–740. DOI: https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2018.04.032.

Eurostat – Energy production and imports (2019) forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports

Evans, G. – L. Phelan (Transition to a post-carbon society: linking environmental justice and just transition discourses, Energy Policy 99, pp. 329–339 DOI: 10.1016/j.enpol.2016.05.003

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/governance_of_transitions_toolkit_-_platform_for_coal_regions_in_transition.pdf Letöltve: 2022. 02. 15.

Garcia-Gusano, D. – Iribarren, D. – Dufour, J. (2018): Is coal extension a sensible option for energy planning? A combined energy systems modelling and life cycle assessment approach. Energy Policy 114, pp. 413–421 DOI: 10.1016/j.enpol.2017.12.038

Haftendorn, C. – Kemfert, C. – F. Holz (2012): What about coal? Interactions between climate policies and the global steam coal market until 2030, Energy Policy 48, pp. 274–283. DOI: https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2012.05.032

Heinrichs, H. – Markewitz, P. (2017): Long-term impacts of a coal phase-out in Germany as part of a greenhouse gas mitigation strategy, Appl. Energy 192, pp. 234–246. DOI: https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2017.01.065.

International Energy Agency, CO2 emissions from fuel combustion: overview 2019 (2019) forrás: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO2EmissionsFromFuelCombustion2017Overview.pdf

Kowalska, J. (2015): Challenges for long-term industry restructuring in the Upper Silesian Coal Basin: what has Polish coal mining achieved and failed from a twenty-year perspecti-ve? Resources Policy 44, pp. 135–149. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2015.02.009

Kuchler, M. – Bridge, G. (2018): Down the black hole: sustaining national socio-technical imaginaries of coal in Poland. Energy Research & Social Science 41, pp. 136–147. DOI: https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2018.04.014

Leipprand, A. – Flachsland, C. (2018): Regime destabilization in energy transitions: the German debate on the future of coal, Energy Research & Social Science 40, pp. 190–204. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.02.004

Svazas, M. – Navickas, V. – Bilan, Y. – Vasa, L. (2022): The Features of the Shadow Economy Impact’ on Biomass Energy Sector. Energies 15 (8), 2932. DOI: https://doi.org/10.3390/en15082932

Mayer, A. (2018): A just transition for coal miners? Accountability frames, community economic): identity, and just transition policy support among local policy actors. Environ-mental Innovation and Societal Transitions 28, pp. 1–13. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eist.2018.03.006

Osička, J. – Kemmerzell., J. – Zoll, M. – Lehotskya, L. – Černocha, F. – Knodt, M. (2020): What's next for the European coal heartland? Exploring the future of coal as presented in German, Polish and Czech press Energy Research & Social Science 61, 101316. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101316

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Just Transition Fund; COM/2020/22 Final; European Commission: Brussels, Belgium, 2020. forrás: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b82780d8-3771-11ea-ba6e-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF

Rosenbloom, D. (2018): Framing low-carbon pathways: a discursive analysis of contending storylines surrounding the phase-out of coal-fired power in Ontario, Environmental Inno-vation and Societal Transitions. 27, pp. 129–145. DOI: https://doi.org/10.1016/J.EIST.2017.11.003.

Vaněk, M. – Bora, P. – Maruszewska, E.W. – Kašparkova, A. (2017): Benchmarking of mining companies extracting hard coal in the Upper Silesian Coal Basin. Resources Policy 53, pp. 378–383. DOI: https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2017.07.010.

Letöltések

Megjelent

2022-12-14

Hogyan kell idézni

Az érintettek bevonásának folyamata az észak-magyarországi szénrégió dekarbonizációjába. (2022). Acta Carolus Robertus, 12(2), 24-37. https://doi.org/10.33032/acr.3366

Hasonló cikkek

1-10 a 20-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.