A testkép megítélése a rendszeres sporttevékenységet végzők körében

Szerzők

  • Szűcs Róbert Sándor Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet, főiskolai docens
  • Pólya Éva Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet, főiskolai docens
  • Szakály Zoltán Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet, egyetemi tanár

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2485

Kulcsszavak:

Testkép, Sport iránt elkötelezettek, Étrend-kiegészítők, Testalkat, Attitűd

Absztrakt

A testkép és az énkép viszonyulásának vizsgálata a szakirodalomban ismert és kutatott folyamat, de különösen a sportolók esetében csak az utóbbi évtizedben kapott nagyobb hangsúlyt. Jelen munkánkban a rendszeres sporttevékenységet végzők attitűdjeit elsősorban a testkép megítélésére, a sport jellegű tevékenység módjára és formájára koncentrálva vizsgáljuk. A kapcsolódó szakirodalom rövid áttekintése mellett saját primer kutatásunk eredményeit is bemutatjuk. Primer kutatásunkba olyan személyek kerültek bevonásra, akik rendszeres sporttevékenységet folytatnak, azaz legalább heti egy alkalommal sportolnak, önszántukból. Papíralapú és online kérdőíves megkérdezést alkalmaztunk, melynek során a megkérdezettek attitűdjeire koncentráltunk elsődlegesen. A minta elemszáma 737 fő. Kutatásunk során megállapítottuk, hogy a szubjektíven érzékelt „normál” testalkat kategóriája egyre feljebb tolódik, és egyre inkább elfogadottá válik a túlsúly társadalmi megítélése. A fogyasztói társadalom által bemutatott ideális testképek következtében a vékony testalkatúak vastagabbak, az erősebb alkattal rendelkezők vékonyabbak szeretnének lenni, vagyis máris fennáll egy olyan társadalmi probléma, amely gyakorta csak a fogyasztó, sportoló fejében létezik. Ez a jelenség alapvetően megalapozhatja az étrend-kiegészítők térnyerését, hiszen ezek gyártói minden szegmentumnak kínálnak megoldást a valós vagy vélt problémájuk megoldására

Letöltések

Megjelent

2020-12-10

Hogyan kell idézni

A testkép megítélése a rendszeres sporttevékenységet végzők körében. (2020). Acta Carolus Robertus, 10(2), 189-207. https://doi.org/10.33032/acr.2485

Hasonló cikkek

1-10 a 25-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.