Előzetes tanulmány a vörös izom arányának makroszkópos meghatározására, és húsminőséggel kapcsolatos összefüggéseinek vizsgálatára hazai pontyfajták esetén

Szerzők

  • Dániel Varga
  • András Szabó
  • Róbert Romvári
  • Csaba Hancz

Kulcsszavak:

ponty, húsminőség, vörös és fehér izom arány

Absztrakt

Előzetes tanulmányunkban annak a lehetőségét vizsgáltuk, hogyan tudjuk megállapítani a vörös és fehér izom arányát ponty keresztmetszeti filé szeletén, illetve, hogy a vörös izom aránya milyen összefüggésben van a konvencionális húsminőségi tulajdonságokkal. A vizsgálatok eredményeképpen kiderült, hogy a festett májszövetek esetében használt módszer alkalmas az izomfajták elkülönítésére. A vizsgált fajták közül az Attalai pikkelyes különült el a többi fajtától szignifikánsan a vörös izom arány tekintetében (11±2,4, 18,7±6,2, 13,1±3,4 és 12,9±4,4%, az Attalai tükrös, az Attalai pikkelyes, a Hortobágyi nyurga és a Szegedi tükrös esetében). A vörös izom arány és a konvencionális húsminőségi paraméterek között viszonylag gyenge kapcsolatot találtunk, a korreláció csak a szárazanyag esetében volt szignifikáns (r=−0,35, P=0,043).

Letöltések

Megjelent

2011-02-15

Hogyan kell idézni

Előzetes tanulmány a vörös izom arányának makroszkópos meghatározására, és húsminőséggel kapcsolatos összefüggéseinek vizsgálatára hazai pontyfajták esetén. (2011). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 15(1), 85-90. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/2044