A lizin-ellátás hatása a fehérje és az aminosavak ileális emészthetőségére növendék sertésekben

Szerzők

  • János Tenke
  • András Péter Horák
  • Annamária Tischler
  • László Tolnai
  • János Tossenberger

Kulcsszavak:

lizin, növendék sertés, aminosav-emészthetőség

Absztrakt

A gazdaságos és környezetbarát sertéshús előállítás előfeltétele az állatok kiegyensúlyozott fehérje- és aminosav-ellátása, ezen belül pedig kiemelt jelentőség tulajdonítható az optimális lizin-ellátásnak. Szakirodalmi adatok szerint a különböző genetikai kapacitással rendelkező, iparszerű termelésre alkalmas hízósertések teljesítményében akár 30%-os különbség is adódhat, ami aminosav-szükségletükre is hatással van. Indokolt tehát olyan vizsgálatok elvégzése, melyek ezen sertések aminosavszükségletének pontosítását tűzik célul. Vizsgálatainkban arra kerestünk választ, hogy a kísérleti takarmányok eltérő lizintartalma miként befolyásolja a fehérje és az aminosavak ileális emészthetőségét nagy teljesítményre képes növendék sertésekben. A kísérleteket 25−60 kg közötti élősúly intervallumban, kezelésenként 4, PVTC-kanüllel ellátott, Hungahib-39 ártánnyal állítottuk be két ismétlésben (8 állat/kezelés). Az állatok élősúlya a kísérlet kezdetén 34,9±5,3 kg volt. A kísérlet során 6 eltérő lizintartalmú kukorica−árpa−szója alapú takarmány hatását vizsgáltuk, melyek lizintartalma 7,6, 8,3, 9,4, 10,0, 10,7 és 11,5 g/kg takarmány volt. A kísérleti adatokat varianciaanalízissel elemeztük (SAS, 2004). Eredményeink alapján megállapítható, hogy a fehérje és a lizin ileális emészthetősége 9,4 g/kg lizintartalom esetén szignifikánsan javult (P≤0,05) a legkisebb lizintartalmú (7,6 g/kg) diéta esetén mért értékhez képest. A lizintartalom további növekedése azonban nem járt együtt a lizin emészthetőségének további javulásával (P≥0,05). A metionin emészthetősége csak 10,0 g/kg esetén nőtt meg szignifikánsan (P≤0,05), de a további lizin dózisok azt még tovább növelték (P≤0,05). Hasonló tendenciák érvényesültek a treonin esetében is. Adataink arra hívják fel a figyelmet, hogy a takarmányok eltérő lizintartalma az egyes aminosavak ileális emészthetőségét differenciált módon befolyásolják, amelyet a receptúrák összeállítása során is célszerű figyelembe venni.

Letöltések

Megjelent

2011-02-15

Hogyan kell idézni

A lizin-ellátás hatása a fehérje és az aminosavak ileális emészthetőségére növendék sertésekben. (2011). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 15(2), 47-54. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/2039

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei