A hosszú hátizom területének mérése real-time ultrahangkészülékkel a charolais fajtában (előzetes közlemény)

Szerzők

  • János Tőzsér
  • Zoltán Domokos
  • Márton Bujdosó
  • Andrea Szentléleki
  • Gabriella Bakus
  • Rita Zándoki
  • Richárd Minorics

Kulcsszavak:

Real-time ultrahangkészülék, hosszú hátizom területének mérése, charolais fajta

Absztrakt

Célunk a Falco 100 (Pie Medical, 3,5 MHz-es mérőfejjel) ultrahangkészülék kipróbálása volt, a hosszú hátizom területének mérésére. Vizsgálatainkat 2003-ban végeztük, charolais bikákkal (B, n=17, életkor: 545 nap, élőtömeg: 400,7 kg) és üszőkkel (Ãœ, n=6, életkor: 540 nap, élőtömeg: 358,1 kg). Az állatokat középső etetőutas, karámmal ellátott istállóban, kiscsoportban tartottuk, ad libitum tömegtakarmányra (silókukorica-szilázs és széna), továbbá korlátozott mennyiségű abrakra alapozott takarmányozással. A Falco 100 ultrahangos készülékkel mértük a bőr, a bőr alatti faggyú, és a hosszú hátizom vastagságát a 12-13. borda között, melyből, az élősúllyal is kalkulálva, a gép szoftvere regressziós egyenletek segítségével automatikusan kiszámítja a hosszú hátizom területét. Az ultrahangos mérések eredményei a két ivarban nem különböztek egymástól szignifikánsan (P>0,05): bőr vastagsága, cm B=0,39; Ãœ=0,43; bőr alatti faggyú vastagsága, cm B=0,48; Ãœ=0,54; hosszú hátizom vastagsága, cm B=6,94; Ãœ=6,47; hosszú hátizom területe, cm: B=86,42; Ãœ=80,24. Az összefüggések az élősúllyal minden relációban pozitív irányúak voltak (r=0,23-0,60), de szorosságuk a faggyú- (B: r=0,34, Ãœ: r=0,73), és az izomvastagságban (B: r=0,40, Ãœ: r=0,23), továbbá a rostélyos területében (B: r=0,41, Ãœ: r=0,23) különbözött egymástól a két ivarban. Eredményeink szerint, a Falco 100 készülék, 3,7 MHz-es mérőfejjel, alkalmas a hosszú hátizom mérésére, de az ivarok közti különbségek felderítéséhez további mérések szükségesek.

Letöltések

Megjelent

2004-02-15

Hogyan kell idézni

A hosszú hátizom területének mérése real-time ultrahangkészülékkel a charolais fajtában (előzetes közlemény). (2004). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 8(2), 11-21. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1682

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>