A nyúl fülrühösség kezelésének összehasonlító vizsgálata és a gyógyszeres megelőzésben érvényesülő járványtani szempontok

Szerzők

  • Tamás Donkó

Kulcsszavak:

nyúl, Psoroptes cuniculi, ivermectin, diazinon, tetrametrin

Absztrakt

Fülrüh atkákkal (Psoroptes cuniculi) természetesen fertőződött nyúl állományban egyszeri, ill. kétszeri kezelés esetén vizsgáltam az ivermectin [Ivomec inj. (MSD AgVet)], tetrametrin [Neostomosan (Sanofi PHYLAXIA)] és a diazinon [Neocidol (NOVARTIS)] készítmény hatékonyságát. A fertőzöttség mértékét az otoszkóppal és szabadszemmel látható fül belső felületének pörkös elváltozása alapján becsültem meg és 0-10-ig terjedő szubjektív skálán értékeltem. A kísérlet során vizsgáltam a növendékek testtömeggyarapodása és a kezelések közötti összefüggést, az anyák kezelésének hatását az xitódjaik fertőzöttségére, továbbá a kezelések költséghatékonyságát és gyakorlati alkalmazhatóságuk szempontjait. Az ivermectin inj. bizonyult a leghatékonyabbnak, a külsőleges szerek közül pedig a Neocidolt találtam jobbnak a fülrühösség kezelésére. Az ismételt alkalmazás hatékonyabb volt az egyszerinél. Az anyák fertőzöttségi értékeiből 70%-os biztonsággal becsülhető az utódok állapota (R2=0,74). Az anyák állományszintű kezelését követően az 1. 3 és 5 hónap múlva vizsgált növendékek egyre magasabb fertőzöttségi értékekei mutatlak. A kísérleti eredmények, valamint elméleti, gyakorlati és ökonómiai meggondolás alapján ajánlatos az anyák ivermectin injekciós (200 µg/ttkg) kezelése programszerűen évi 4x2 alkalommal a fertőzési lánc megszakítása érdekében.

Letöltések

Megjelent

1999-02-15

Hogyan kell idézni

A nyúl fülrühösség kezelésének összehasonlító vizsgálata és a gyógyszeres megelőzésben érvényesülő járványtani szempontok. (1999). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 3(1), 41-49. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1351

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei