Az online oktatás nehézségei a sportszervező képzésen

Szerzők

 • Gősi Zsuzsanna Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
 • Kassay Lili Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.7

Absztrakt

A pandémia az elmúlt két évben átalakította az élet szinte minden területét. A változások az oktatási szektort is jelentős mértékben érintették. Az alap-, közép- és felsőoktatásban az első járványhullámot követően részben hasonló, részben eltérő intézkedéseket vezettek be. Az egyetemek számos platformot használtak a pandémiát megelőzően is. Ennek ellenére az órák kötelező online térbe terelése kihívás elé állította a hallgatókat és az oktatókat egyaránt. Az ELTE sportszervező képzésén az elméleti órákat online szinkron és aszinkron formában valósították meg. A hallgatók mindkét formának számos hátrányát és előnyét is látták. Összességében az online szinkron órákat a tanulás szempontjából hatékonyabbnak tartották.

Szerző életrajzok

 • Gősi Zsuzsanna, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

  PhD, habilitált egyetemi docens
  gosi.zsuszanna@ppk.elte.hu

 • Kassay Lili, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

  PhD, egyetemi docens
  kassay.lili@ppk.elte.hu

   

Hivatkozások

Antal, E.; Pilling, R. (2020). Így éltünk a járvány alatt – Hogyan változott életmódunk a karan- tén időszakában? In: Antal, E., Pilling, R. (szerk.): A magyar lakosság életmódja járvány- helyzet idején: táplálkozás, testmozgás és lélek. Budapest, TÉT Platform Egyesület. (pp. 66–69.)

Apor, P., Babai, L. (2014). Physical activity diminishes aging-related decline of physical and cognitive performance. Orvosi Hetilap, 155. évf. 21. sz. pp. 817–821. DOI: https://doi.org/10.1556/OH.2014.29838

Ács, P.; Betlehem, J.; Lackó, T.; Makai, A.; Morvay-Sey, K.; Pálvölgyi, Á.; Paár, D.; Prémusz, V.; Stocker, M. (2020). Változások a magyar lakosság élet- és munkakörülményeiben, kiemelten a fizikai aktivitás és sportfogyasztási szokások vonatkozásában. Kutatási jelentés. [online] Pécs, PTE, Egészségtudományi Kar. https://www.etk.pte.hu/public/upload/files/efop362/acspongrac-covid19kutatasijelentes.pdf (2021.02.10)

Bakos, L., Csuvik, M., Farkas, A., Graffits, E., Hegedűs, L. Cs., Horváth, P., Józsa, F., Kaiser, K., Keszthelyi, B. E., Nagy, E., Nánai, T., Sándori, E., Vidovics, V., Brettner, Zs. (2020). „Koronanapló”: Egy egyetemi közösség élete a karantén idején. Szociális Szemle, 13. évf. 2. sz. pp. 28–50. DOI: https://doi.org/10.15170/SocRev.2020.13.04

Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, Vol. 15. No. 1 pp. 1–126. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572

Buda, A. (2020). Oktatás koronavírus idején. Tanárszakos hallgatók véleménye a távolléti oktatás időszakáról. Pedagógusképzés, 19. évf. 1-2. sz. pp. 61–86. DOI: https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2020.1-2.04

Erdős, F.; Koloszár, L. (2016). E-learning a hazai felsőoktatásban: gazdaságossági megközelítés. Gazdaság & Társadalom, 8. évf. 2. sz. pp. 105–121. DOI: 10.21637/GT.2016.2.06. Fekete T.; Porkoláb Á. (2020). Karanténpedagógia a magyar közoktatásban – A digitális oktatásra történő átállás eddigi tapasztalatairól. Iskolakultúra, 30. évf. 9. sz. pp. 96–112. DOI: https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.9.96

Gősi, Zs. (2020). Futunk a járvány elől: Sportolási szokások a tavaszi korlátozások alatt. Magyar Sporttudományi Szemle, 21. évf. 88. sz. pp. 18–21.

Gősi, Zs. (2021). Munkavégzés a sportszektorban a Covid-19 árnyékában. In: Gősi, Zs., Boros, Sz., Magyar, M. (szerk.) Sport a Covid-19 pandémia árnyékában. Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (pp. 148–158.) DOI: https://doi.org/10.1556/9789634546610

Gősi, Zs. – Magyar, M. (2020). „Karantén” kultúra Magyarországon. Recreation: A Közép-kelet-európai Rekreációs Társaság Tudományos Magazinja 10. évf. 2. sz. pp. 40–42. DOI: https://doi.org/10.21486/recreation.2020.10.2.6

Hargitai D. M., Sasné Grósz A. & Veres Z. (2020). Hagyományos és online tanulási preferenciák a felsőoktatásban – A COVID-járvány kihívásai. Statisztikai Szemle, 98. évf. 7. sz. pp. 839–857. DOI: https://doi.org/10.20311/stat2020.7.hu0839

Kovács, K., Novák, Á., Bárdos, Gy. (2021). Kézilabdaedzők pedagógiai gyakorlatai utánpótlás korú csapatoknál a Covid-19 korlátozások alatt. In: Gősi, Zs., Boros, Sz., Magyar, M. (szerk.) Sport a Covid-19 pandémia árnyékában. Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (pp. 5–25.) DOI: https://doi.org/10.1556/9789634546610

Magyar, M. (2021). Film és rekreáció 1. – A pandémia árnyékában. Recreation: A Közép-kelet-európai Rekreációs Társaság Tudományos Magazinja, 11. évf. 3. sz. pp. 30–33. DOI: https://doi.org/10.21486/recreation.2021.11.3.5

Magyar, M., Reiner, Zs. (2021). Film és rekreáció 2. – A mozi jelene (és jövője?). Recrea- tion: A Közép-kelet-európai Rekreációs Társaság Tudományos Magazinja, 11- évf. 4. sz. pp. 26–29. DOI: https://doi.org/10.21486/recreation.2021.11.4.5

Mayer, K. (2021). A futási szokások és a futás szociális reprezentációjának megváltozása ama- tőr hosszútávfutóknál a koronavírus idején. In: Gősi, Zs,. Boros, Sz., Magyar, M. (szerk.): Sport a Covid-19 pandémia árnyékában. Budapest, Magyarország, Akadémiai Kiadó (pp. 42–53.) DOI: https://doi.org/10.1556/9789634546610

Nahalka, I. (2021). Koronavírus és oktatáspolitika. Educatio, 30. évf. 1. sz. pp.22–35. DOI: https://doi.org/10.1556/2063.30.2021.1.2

N. Tóth, Á (2021). Neveléstudományi kutatások a Covid-19 pandémia idején. In. N. Tóth, Á.; Koós, I. (szerk) Kutatások a Covid-19 pandémia idején. Magyarország, Szombathely, Sa-varia University Press. (pp. 4–19.)

Nichols, M. (2020). Transforming Universities with Digital Distance Education. Thee Future of Formal Learning. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429463952

Novák, Á., Tarsoly-Huszár, Á., Kovács, K. (2021). Az ELTE testneveléskurzusainak oktatása a Covid-19 árnyékában. In: Gősi, Zs., Boros, Sz., Magyar, M. (szerk.): Sport a Covid-19 pandémia árnyékában. Budapest, Magyarország, Akadémiai Kiadó (pp. 26–41.) DOI: https://doi.org/10.1556/9789634546610

Proháczik Á. (2020). A tantermi és az on-line oktatás (tanítás és tanulás) összehasonlító elemzése. Opus et Educatio, 7. évf. 3. sz.. DOI: https://doi.org/10.3311/ope.390

Letöltések

Megjelent

2022-06-23

Folyóirat szám

Rovat

Képzés és Gyakorlat

Hogyan kell idézni

Az online oktatás nehézségei a sportszervező képzésen. (2022). Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 20(1-2), 71-79. https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.7