Kiegészítő adatok a Csípő-halom paleoökológiai elemzéséhez

Szerzők

  • Pető Ákos Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
  • Bucsi Tamás Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság , 2103 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.4159

Kulcsszavak:

fitolit elemzés, paleotalaj, őskörnyezet, paleoökológiai rekonstrukció

Absztrakt

A talajok létrejötte, fejlődése a földi szférák metszéspontjában, határmezsgyéjén történik meg, éppen ezért nem meglepő, ha a talajok magukban hordozzák a létrehozó hatások tulajdonságait, jellemzőit. Ezen emlékek változatos formában jelennek meg talajainkban, és egymástól végletesen eltérő módszerek alkalmazásával „fordíthatók” le. A megfelelő módon konzerválódott talajok tulajdonságainak vizsgálatával például képet alkothatunk az egykori környezetről, növényzetről és tájformáló hatásokról is. Jelen munkában egy alföldi sírdomb – a Csípő-halom – korábbi őskörnyezettani kutatásaihoz kívánunk hozzájárulni a halom által eltemetett őstalaj fitolit elemzésének révén. A korábban elvégzett kutatások eredményeire támaszkodva ugyan, de a vizsgálati területen eddig nem alkalmazott módszerrel nyert eredmények közelebb visznek, hogy pontosabb képet alkothassunk a rézkori Alföld paleobotanikai képéről.

Információk a szerzőről

  • Pető Ákos, Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

    levelező szerző
    Peto.Akos@mkk.szie.hu

Hivatkozások

Alexandrovskiy A.L., 1996: Natural environment as seen in soil. Eurasian Soil Science 29: 245-254.

Alexandrovskiy A.L., 2000: Holocene development of soils in response to environmental changes: the Novosvobodnaya archaeological site, North Caucasus. Catena 41: 237-248. https://doi.org/10.1016/S0341-8162(00)00105-3

Barczi A., Sümegi P., Joó K. 2003: Adatok a Hortobágy paleoökológiai rekonstrukciójához a Csípő-halom talajtani és malakológiai vizsgálata alapján. Földtani Közlöny 131: 421-431.

Barczi A., 2004a: The importance of pedological investigations in Holocene palaeoecological reconstructions. Antaeus 27: 129-134.

Barczi A., Penksza K., Joó K. 2004b: Alföldi kunhalmok talaj-növény összefüggés-vizsgálata. Agrokémia és Talajtan 53: 3-16 https://doi.org/10.1556/agrokem.53.2004.1-2.2

Barczi A., Sümegi P., Joó K. 2004c: Adatok a Hortobágy paleoökológiai rekonstrukciójához a Csípő-halom talajtani és malakológiai vizsgálata alapján. In: Tóth, A. (szerk): A kunhalmokról más szemmel. Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás-Debrecen. p. 13-25.

Barczi A., Penksza K., Joó K. 2004d: Alföldi kunhalmok talaj-növény összefüggés-vizsgálata. In: Tóth A.: Kunhalmokról - más szemmel. Kisújszállás - Debrecen pp. 27-43. https://doi.org/10.1556/agrokem.53.2004.1-2.2

Barczi A., Penksza K., Joó K. 2004: Reseach of soil-plant connections on Kurgans in Hungary. Ekológia (Bratislava) 23: 15-22.

Barczi A., Tóth T. M., Csanádi A., Sümegi P., Czinkota I. 2006: Reconstruction of the paleo-environment and soil evolution of the Csípő-halom kurgan, Hungary. Quaternary International 156-157: 49-59. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2006.05.024

Csontos P. 2007: Dolomitgyepek magbankja ültetett feketefenyvesek talajában. Tájökológiai Lapok 5: 117-129.

Golyeva A.A. 1997: Content and distrubution of phytoliths in the main types of soils in Eastern Europe. In: Pinilla A., Juan-Tresseras J., Machado M. J. (eds.): Monografías del centro de ciencias medioambientales, CSCI (4), The state of-the-art of phytholits in soils and plants, Madrid, p. 15-22.

Golyeva A.A. 2001a: Biomorphic analysis as a part of soil morphological investigations. Catena 43: 217-230. https://doi.org/10.1016/S0341-8162(00)00165-X

Golyeva A.A. 2001b: Phytoliths and their information role in natural and archeological objects. Moscow, Syktyvar Elista, p. 200

Golyeva A.A., Alexandrovskiy A.L., Tselishcheva L.K. 1995: Phytolithic analysis of Holocene Paleosoils. Eurasian Soil Science 27: 46-56.

Golyeva A.A., Khokhlova O.S. 2003: Biomorphic indicators of human-induced transformation of soils under early nomad burial mounds in southern Russia. Revistas Mexicana de Ciencias Geológics 20: 283-288.

Herczeg E., Pottyondy Á., Penksza K. 2005: Cönológiai vizsgálatok eltérő gazdálkodású dél-tiszántúli löszgyepekben. Tájökológiai Lapok 3: 259-265.

Herczeg E., Barczi A., Penksza K. 2006: Examinations on the correlation between soil and plants in grasslands of the South-East Hungary (floristacasl summary and the vegetation of Sáp kurgan) Tájökológiai Lapok 4: 95-102.

Joó K. 2002: Kunhalmok felépítése talajtani vizsgálatok alapján (Hortobágy, Csípő-halom), szakdolgozat, Gödöllő, p 43.

Joó K. 2003: Adatok a Csipő-halom flórájához és vegetációjához. Tájökológiai Lapok 1: 87-95.

Joó K., Barczi A., Szántó Zs., Molnár M. 2004a: A hortobágyi Csípő-halom talajtani vizsgálata. In: Tóth A. (szerk): A kunhalmokról más szemmel. Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás-Debrecen. p. 27-43

Joó K. 2004b: Kunhalmok és környezetük talajtani vizsgálata, különös tekintettel a talajképződési folyamatok rekonstruálására Doktori értekezés 34 p.

Madella M. 1997: Phytoliths from a Central Asia loess-paleosol sequence and modern soils: their taphonomical and paleoecological implication. In: Pinilla A., Juan-Tresseras J., Machado M. J. (eds.): Monografías del centro de ciencias medioambientales, CSCI (4), The state of-the-art of phytholits in soils and plants, Madrid, p. 49-56.

Marosi S., Somogyi S. (szerk.) 1990: Magyarország kistájainak katasztere I. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest

Molnár M., Joó K., Barczi A., Szántó Zs., Futó I., Palcsum L., Rinyu L. 2004: Dating of total soil organic matter used in kurgan studies. Radiocarbon 46: 413-419 https://doi.org/10.1017/S0033822200039722

Nyilas F. I., Sümegi P., 1991: The Mollusc fauna of the Hortobágy at the end of the Pleistocene (Würm 3) and in the Holocene. Proc. 10th Intern. Malacol. Congr. (Tübingen 1989), p. 481-486.

Pearsall D.M. 2000: Paleoethnobotany. A handbook of procedures. Academic Press, London

Penksza K., Joó K. 2002: Kunhalmok botanikai és talajviszonyainak vizsgálata. V. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében konferencia, Pécs, 65 p.

Pető Á. 2007: Introducing the phytolith analysis: A suitable method in palaeoecology and landscape ecology. Tájökológiai Lapok 5(1): 91-102.

Piperno D. R. 1988: Phytolith analysis: An Archeological and Geological Perspective. Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, San Diego, p.268

Piperno D. R. 2006: Phytoliths. A comprehensive guide for archaeologists and palaeoecologists. Altamira Press

Soó R. 1931: A magyar puszta fejlődéstörténetének problémája. Földrajzi Közlemények 59: 1-17.

Sümegi P., Kozák J., Magyari E., Tóth, Cs. 1998: A Szakáld-Testhalmi bronzkori tell geoarcheológiai vizsgálata. Acta Geographica, Geologica et Meteorologica Debrecina, 34: 165-180.

Sümegi P., Molnár A., Szilágyi G., 2000: Szikesedés a Hortobágyon. Természet Világa, 2000. május, p. 213-216.

Székely Gy. (szerk.) (1984). Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest

Várallyay Gy. 2002: A mezőgazdasági vízgazdálkodás talajtani alapjai. Budapest, egyetemi jegyzet

Letöltések

Megjelent

2008-08-11

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok, eredeti közlemények

Hogyan kell idézni

Kiegészítő adatok a Csípő-halom paleoökológiai elemzéséhez. (2008). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 6(1-2), 197-208. https://doi.org/10.56617/tl.4159

Hasonló cikkek

1-10 a 38-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>