Kullancsfaunisztikai vizsgálatok Keszthely térségében

Szerzők

  • Kovács Szilvia Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Természetvédelmi Biológia Tanszék, Georgikon Campus, 8360 Keszthely, Deák F. u. 16. e-mail: Kovacs.Szilvia.Georg@uni-mate.hu
  • Varga Richárd MAGREEN Kft., 8960 Lenti, Tompa M. u. 8., e-mail: vr@magreen.hu

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3977

Kulcsszavak:

vektor, Lyme-kór, kullancs-encephalitis, gyakoriság

Absztrakt

Vizsgálatainkat hét különböző területen végeztük Keszthely, Gyenesdiás és Fenékpuszta térségében 2021. tavaszán és őszén. Dragging módszerrel gyűjtöttük a kullancsokat, majd 70%-os etil-alkoholban tároltuk őket további vizsgálatokra. Legnagyobb egyedszámban Dermacentor reticulatus (20 pld) és Ixodes ricinus (16 pld) fordult elő egy-egy gyűjtés alkalmával. A vizsgált kullancsfajok közül a D. reticulatus és az I. ricinus esetében elmondható, hogy a gazdakereső hímek aránya ősszel magasabb volt, míg a tavaszi periódusban a gazdakereső nőstények voltak nagyobb számban a gyűjtött mintában. Az I. ricinus adultok és nimfák áprilisi együttes jelenléte arra utal, hogy ezekben a stádiumokban teleltek át. Kisebb gyakorisággal került elő a gyűjtés során Haemaphysalis concinna, H. inermis és H. punctata.

Hivatkozások

Babos S. 1965: Kullancsok – Ixodidea. Magyarország állatvilága. Fauna Hungariae. XVIII. kötet. 7. füzet. Akadémiai kiadó, Budapest. p. 38.

Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk.) 2011: Magyarország élőhelyei. A hazai vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011. MTA ÖBKI. p. 441.

Földvári, G. 2005: Studies of ticks (Acari: Ixodidae) and tick-borne pathogens of dogs in Hungary. PhD dissertation, Szent István University, Budapest. p. 87.

Földvári G., Farkas R. 2005: A Dermacentor reticulatus (Acari: Ixodidae) kullancsfajjal kapcsolatos irodalmi áttekintés és újabb ismeretek a hazai előfordulásáról. Magyar Állatorvosok Lapja, 127: 289–298.

Gray, J. S. 1991: The development and seasonal activity of the tick Ixodes ricinus: a vector of Lyme borreliosis. Review of Medical and Veterinary Entomology, 79: 323–33. DOI: https://doi.org/10.1079/cabireviews/19910506476

Hillyard, P.D. 1996: Ticks of North-West Europe. Field Studies Council, Shrewsbury. p. 178.

Hornok S. 2018: Kullancsok, óvantagok és általuk hordozott kórokozók rendszertani, öko-járványtani és földrajzi vizsgálata. MTA Doktori értekezés, Budapest. p. 54.

http1: http://www.bristoluniversitytickid.uk/

Janisch M. 1959: A hazai kullancsfauna feltérképezése. Állattani Közlemények, 47: 103–110.

Kotlán S. 1953: Parazitológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. pp. 5–29, 363–369.

Országos Epidemiológiai Központ 2009: 2. módszertani levél a kullancsok elleni védekezésről. Epinfo, 16. Különszám, pp. 1–61.

Sréter, T., Széll, Z., Varga, I. 2005: Spatial distribution of Dermacentor reticulatus and Ixodes ricinus in Hungary: evidence for change? Veterinary Parasitology 128: 347–351.

Letöltések

Megjelent

2023-11-29

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Kullancsfaunisztikai vizsgálatok Keszthely térségében. (2023). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 20(Suppl. 2), 57-63. https://doi.org/10.56617/tl.3977

Hasonló cikkek

1-10 a 90-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.