Territorial disparities in hungarian tourism 2003 - 2013

Szerzők

 • Béres-Virág Ágnes Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Vinogradov Szergej Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.03.91-101

Kulcsszavak:

tourism, regional inequality, destination, Hoover index

Absztrakt

In recent years the demand to Hungary has been increasing, the domestic and international tourism is more significant. During our survey we examined how smooth the touristic performance in our country, which are the most visited settlement and what rural areas
could/can benefit from the operation of tourism. We also considered it important to examine whether the economic role of tourism can be detected along with statistical data.

Szerző életrajzok

 • Béres-Virág Ágnes, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  assistant lecturer
  E-mail: virag.agnes@gtk.szie.hu

 • Vinogradov Szergej, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  associate professor
  E-mail: vinogradov.szergej@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Áldorfai Gy. (2014): Methodoiogy examination of the local economic development based on subjective factors. VESTNIK APK STAVROPOLYA / AGRICULTURAL BULLETIN OF STAVROPOL REGION 1 (13): pp. 4-7.

Briedenhann J. – Wickens E. (2004): Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas—vibrant hope or impossible dream? Tourism Management 25 pp. 71–79.

Fodor K. – Gemma F. (2011): A mezőgazdaság árbefolyásoló szerepe a falusi turizmusban. A Falu. 2011. február 8. download: http://www.afalu.hu/cikkek/a_falu/a_mezogazdasag_arbefolyasolo_szerepe_a_falusi_turizmusban (2014.02.05.)

Forman B. (2010): Borturizmus és a vidékfejlesztés. A Falu. 2010. február 24. letöltve: http://www.afalu.hu/cikkek/borturizmus_es_a_videkfejlesztes (2014.02.05.)

Hanusz Á. (2008): Turisztikai programok, mint a vidékfejlesztés lehetséges eszközei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. In: Hanusz Á (szerk): A turizmus szerepe a kistérségek és a régiók gazdasági felzárkóztatásában. Nyíregyháza Város és a Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, pp. 63-79.

Káposzta J. (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései, Gazdálkodás 58. évfolyam, 2014/5. szám, pp. 399-412

Kassai Zs. - Ritter K. (2011): Helyi vidékfejlesztési programok a hátrányos helyzetű vidéki kistérségekben. Gazdálkodás55 (4) pp. 337-346. ISSN 0046-5518.

Kombol, T. P. (1998). Rural Tourism and Croatia’s Islands. Paper Presented at the Rural Tourism Management: Sustainable Options International Conference, Auchincruive, Scotland, 1998.

Koós B. – Virág T. (2010): Nyertesek és vesztesek – A magyar településhálózat polarizálódása. In: Barta Gy – Beluszky P. – Földi Zs. – Kovács K. (szerk.): A területi kutatások csomópontjai Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. pp. 32-54.

KSH (2017): Turizmus Szatellit Számlák, 2013.

Liu A. (2006): Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia. Tourism Management 27pp. 878–889.

Nagy H. – Tóth T. – Oláh I (2012): The role of local markets in the sustainable economic development of Hungarian rural areas. Visegrad Journal On Bioeconomy And Sustainable Development 1:(1) pp. 27-31.

Nagy H. – Varga-Nagy A. – Káposzta J. (2017): The potentials of special forms of tourism in catching up of rural areas of Hungary. In: Kamila Borseková , Anna Vanová, Katarína Vitálisová (szerk.): 6th Central European Conference in Regional Science "Engines of Urban and Regional Development": Conference Proceedings. Banská Bystrica, Szlovákia, pp. 169-178.

Nemzeti Fejlesztés 2030/National Development 2030

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030/National Tourism Development Strategy 2030

Némediné Kollár K. – Péli L. (2017): A hungarikumok vidékgazdasági szerepének főbb aspektusai. In: Ritter K. (szerk.): Vidékgazdasági tanulmányok. Gödöllő, Szent István Egyetemi Kiadó, pp. 23-32. ISBN 978-963-269-604-1

Nemes Nagy J. (szerk.) (2005): Regionális elemzési módszerek. Regionális Tudományi Tanulmányok 11. kötet. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTAELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, 284 p.

Ritter K. (2008): A helyi fejlesztés esélyei – agrárfoglalkoztatási válság és területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Területi statisztika 48. (5) pp. 554-572.Ritter K. (2014): Possibilities of local economic development (led) in lagging rural areas. Acta Carolus Robertus 4 (1) pp. 101 – 107.

UNWTO (2017): Tourism Highlights. Spain, 14 p.

Wachtler I. (2003): Falusi turizmus. In: Magda S. – Marselek S. (szerk.): ÉszakMagyarország agrárfejlesztéseinek lehetőségei. Agroinform Kiadó, Gyöngyös, pp. 189-200.

Letöltések

Megjelent

2018-09-28

Hasonló cikkek

11-20 a 97-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.