Új utak a növényvédő szer engedélyezési eljárásban

Authors

  • László Jordán J-Óbor Agro Ltd./Pannon Analitika Ltd.

Keywords:

plant protection product (PPP), authorization of the PPPs, evaluation of the PPPs, zonal evaluation, mutual recognition, integrated pest management, review of the active substance, accreditation, standard, external evaluator

Abstract

The authorization of the plant protection products (PPP) is an unavoidable process for the safe and effective PPP use. In the EU this procedure is extremely slow, although several initiatives have been launched in order to increase the efficiency and to speed up the registration process. In the summer of 2022, the national act on the supervision of the food chain safety was modified, allowing the dossier evaluation as part of the authorisation process to be organised on a market basis. Several profit-oriented enterprises have started to deal with this task; the preparatory work is currently underway and a new, market-based evaluation system will be launched soon. The presentation intends to present the background and the possibilities of this new system.

References

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről

A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

MSZ EN ISO/IEC 17020:2002 szabvány: Megfelelőségértékelés. Ellenőrzést végző különféle típusú szervezetek működésének követelményei

Published

2023-04-15