A relációs szókincs, avagy térjelölési módok az iskolába lépő kisgyerekek nyelvhasználatában

Szerzők

  • N. Kis Szilvia

Absztrakt

Az alsó tagozatos kisgyermekek anyanyelvi nevelésének meghatározó területe az olvasásképesség fejlesztése, az olvasási készség (technika) kialakítása. E folyamat alapja a nyelvi megnyilatkozások megfelelő szintű érettsége. Ezt az érettségi állapotot a módszertanokat kutatók egyrészt a pszicholingvisztika oldaláról közelítik meg, vizsgálataik főként a beszédészlelési, beszédértési problémák kiszűrését hivatottak szolgálni. A másik megközelítési mód a nyelv használatának, a nyelvállapotnak a leírásával, feltérképezésével lehetséges. Ez utóbbi leírására vállalkozom a kognitív szövegmegközelítési módok segítségével.

##submission.downloads##

Megjelent

2012-02-15

Hogyan kell idézni

Szilvia, N. K. (2012). A relációs szókincs, avagy térjelölési módok az iskolába lépő kisgyerekek nyelvhasználatában. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 1(1). Elérés forrás https://journal.uni-mate.hu/index.php/akk/article/view/198

Folyóiratszám

Rovat

Cikkek