A duális képzés és felnőttképzés az agrárszakképzésben

Az agrárszakképzés és a hozzá kapcsolódó felnőttképzés és duális képzés kialakulása Magyarországon

Szerzők

  • Városi Klára Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Gazdaság-és Regionális Tudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.4679

Kulcsszavak:

oktatás, mezőgazdaság, társadalom

Absztrakt

A szakképzéssel és a felnőttképzéssel foglalkozó törvényi és jogszabályi háttér az elmúlt majdnem hatvan évben többször esett át változáson. A szociálpolitikai és nemzetgazdasági hatásokon túl a változásokat a körülöttünk lévő országok szakképzési politikája is erősen befolyásolta. Ezeken a változásokon keresztül szeretném bemutatni, hogyan alakult ki az agrárszakképzésben a mai duális oktatási rendszer és a felnőttképzés illetve felnőttoktatás milyen helyet kapott ebben a modellben. A magyarországi szakképzési kultúrában látható, hogy a duális gyakorlati helyekkel való együttműködést a szakképző irányítja a törvényi megfelelősségek alapján és főként a dokumentációs rendre épül. A nemzetközi kitekintésben egy piaci alapokon nyugvó együttműködési modell látható.

 

Információk a szerzőről

  • Városi Klára, Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Gazdaság-és Regionális Tudományok Doktori Iskola

    ORCID: https://orcid.org/0009-0009-4661-9902
    PhD-hallgató
    klaravarosi@gmail.com

Hivatkozások

Az 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet a helyiipari tanulóképzésről

Az 1/1961. (III. 31.) FM-MüM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági tanulóképzésről

Az 1/1965. (II. 21.) FM-MüM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági szakmunkás és betanított munkás képzésről

Az 1/1975. (I. 21.) MüM rendelet a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtására kiadott 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről

Az 11130/1945. (XI. 27.) ME rendelet az önhibájukon kívül iskolai képzésben nem részesült felnőtt dolgozók középfokú iskolai és középiskolai tanulmányairól

Az 138110/1946. (IV. 17.) FM rendelet Parasztfőiskolának felállítása és szervezése tárgyában

Az 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről

Az 19100/1946. VKM rendelet az önhibájukon kívül iskolai képzésben nem részesült felnőtt dolgozók középfokú iskolai és középiskolai tanulmányairól szóló 11130/1945. ME rendelet végrehajtása tárgyában

Az 1945. évi VI. törvény a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz juttatása tárgyában kibocsátott kormányrendelet törvényerőre emeléséről (Nagy Imre-féle földreform)

Az 1947. évi XI. törvénycikk a szövetkezetekről

Az 1949. évi XXV. törvény a Magyar Népköztársaság első Ötéves népgazdasági Tervéről

Az 1969. évi VI. törvény a szakmunkásképzésről és a 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Az 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

A 2/1956. (VIII. 8.) VKGM rendelet az ipari tanulószerződéses viszonyban nem álló helyi ipari (vállalati, szövetkezeti és kisipari) dolgozók szakmunkás vizsgára bocsátásáról szóló 2/1955. (X. 11.) KiPM rendelet kiegészítéséről

A 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról

A 2/1965. (V. 19.) MüM rendelet a 2/1959. (IV. 10.) MüM számú rendelet mellékleteként kiadott Országos Szakmunkásképzési Jegyzék módosításáról és kiegészítéséről

A 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

A 234430/1948. (IV. 15.) FM rendelet Mezőgazdasági Ipari Tanfolyamok Központi Bizottságának felállítása tárgyában

A 24/1977. (XII. 28.) MüM-OM együttes rendelet a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet módosításáról

A 4050/1945. ME rendelet a mezőgazdasági intézmények felügyeletének és vezetésének szabályozásáról (Hatályba lépés: 1945. június 27.)

A 4841/1946. (IX. 18.) VKM rendelet a paraszt dolgozók iskoláiról

Az 53800/1945. (IX.28.) FM rendelet a magyar gazdaképző iskolák szabályzatának megállapításáról

A 600/1945. ME rendelet a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz juttatásáról

A 6650/1945. ME rendelet az általános Iskola szervezése tárgyában

A 9990/1946. (IX. 18.) ME rendelet a mezőgazdasági szakoktatási igazgatásról és 131600/1946. FM rendelet a mezőgazdasági szakoktatási igazgatásról szóló 9990/1946. ME rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában

Áldorfai, Gy. – Józsa, V. – Káposzta, J. – Nagy, H. – Varga-Nagy, A. (2017): Challenges and development paths of central and Eastern European locations in the globalised world - report on the first international smart communities academy. DETUROPE, 9(3), 229–232.

Benedek, A. (1999): Vesztesekből nyertesek?. Educatio 1999(1), forrás: https://docplayer.hu/15959058-Vesztesekbol-nyertesek.html

Benedek, A. (2018) Szakképzési szabályozási környezetünk változásai – 25 év lehetőségei és korlátai. Opus et Educatio, 5(3), http://dx.doi.org/10.3311/ope.277

Conference: 2018 How to Foster the Awareness for Sustainable Development in Vocational Training with the Help of Audits World Engineering Education Forum - Global Engineering Deans Council (WEEF-GEDC), https://doi.org/10.1109/WEEF-GEDC.2018.8629619

Imbeah, N.–Khademi-Vidra, A.–Bujdosó Z. (2020): Assessment of tourists’ perceptions on safety at the cape coast tourist destination in ghana. Geojournal Of Tourism And Geosites, 28 (1). 217–231.

Josefa-Rosa, M. – Rodrigez, D. S. (2023) The Implementation of Dual Vocational Education and Training in Spain: Analysis of Company Tutors in the Tourism Sector , International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET), 10(1), 90–112. https://doi.org/10.13152/IJRVET.10.1.5

Juma, L.O. – Khademi-Vidra, A. (2022): Nature Interpretation as an Environmental Educational Approach in Visitor Management; The Application Dilemma for Different Target Groups at Masai Mara National Reserve, Kenya. Sustainability. 14(5). 1–21. https://doi.org/10.3390/su14052935

Káposzta, J. – Nagy, H. (2022): The Major Relationships in the Economic Growth of the Rural Space. European Countryside, 14(1), 67–86. https://doi.org/10.2478/euco-2022-0004

Khademi-Vidra A. (2014b): Consumer habits from the perspective of the global economic crisis in east-central europe. Central European Regional Policy and Human Geography, 4(1), 39–49. https://cerphg.unideb.hu/PDF/2014_1/3_khademi_vidra.pdf

Khademi-Vidra, A. (2014a): Identity Spaces. Acta Universitatis Sapientiae Social Analysis, 4(1–2), 109–120. https://acta.sapientia.ro/content/docs/identity-spaces.pdf

Khademi-Vidra, A. (2017): Curriculum Planning of the Environmental Education. Journal of Central European Green Innovation, 5(1), 65–80. https://econpapers.repec.org/article/agshukrgr/266484.htm

Mayer, J. (2006): A hátrányos helyzet kezelése felnőttkorban: az iskolarendszerű felnőttoktatás. Családjog, 2006/4., (16–23. o.)

Mayer, J. (2018): Pedagógusok és tanulók a dolgozók iskoláiban (1945-1948). Letöltés dátuma: 2023.07.29. forrás: https://ofi.oh.gov.hu/en/node/181467#_ftn15

Nádasi A. (2015): Gépész mérnöktanár szakmaspecifikus módszertani modul. Eger: Líceum Kiadó. http://p2014-26.palyazat.ektf.hu/public/uploads/21-mernoktanar_55e9c8ee034a1.pdf

Nathalie, G. – Annie, D. (2022): Building and Maintaining Self Efcacy Beliefs: A Study of Entry Level Vocational Education and Training Teachers, Vocations and Learning. https://doi.org/10.1007/s12186-023-09326-x

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály (2011) KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására, 17–18. oldal Letöltés dátuma: 2023. 07.20. forrás: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=340:koncepcio-a-szakkepzesi-rendszer-atalakitasara-a-gazdasagi-igenyekkel-valo-osszehangolasara&catid=8&Itemid=166

Varga Zsuzsanna (2014): Modelltranszferek keletről és nyugatról: Mezőgazdasági termelőszövetkezetek Magyarországon 1949-1989., [MTA doktori értekezés] Budapest: MTA Letöltés dátuma: 2023.07.20. forrás: http://real-d.mtak.hu/743/7/dc_795_13_doktori_mu.pdf

Letöltések

Megjelent

2023-12-15

Hogyan kell idézni

A duális képzés és felnőttképzés az agrárszakképzésben: Az agrárszakképzés és a hozzá kapcsolódó felnőttképzés és duális képzés kialakulása Magyarországon. (2023). Acta Carolus Robertus, 13(2), 225-235. https://doi.org/10.33032/acr.4679

Hasonló cikkek

1-10 a 17-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.