Tenyészsertések életteljesítménye és a produktivitás kapcsolata

Szerzők

  • János Kovács
  • Zoltán Csörnyei

Kulcsszavak:

életteljesítmény, élettartam, magyar nagyfehér hússertés, fialás, malac

Absztrakt

A nagyarányú korai selejtezés miatt, kevés koca éri el a reprodukció szempontjából kedvező életkort, pedig a hosszú élettartam alatti kiváló szaporodásbiológiai teljesítmények igazolják, hogy az idősebb állatok szervezeti szilárdsága meghaladja a korán selejtezésre kerültekét. Ez a komplex életteljesítmény mutatóival is számszerűsíthető. Vizsgálatainkban a keszthelyi magyar nagyfehér hússertés törzstenyészet egyedeinek termelését elemeztük. Az állatok 1986 és 1994 között tartózkodtak a törzstelepen. 768 koca 2660 ellése és az ebből született 26723 malac került értékelésre. A vizsgálati eredmények kimutatták, hogy az első ellések mutatói jóval alatta maradnak az ezt követő tartósabb. magasabb szintű teljesítménynek. A kocák reprodukciós teljesítményeiben a hanyatlás a 7., 8. elléstől kezdve indul meg. Az általunk kidolgozott mutatók- az egy malacra jutó kocaéletkor és az egy koca életnapra eső malac súlygyarapodás-, hűen fejezik ki a kocák reprodukciós életteljesítményét és alkalmasak a minősítésben azok szervezeti szilárdságának komplex értékelésére.

Letöltések

Megjelent

1999-02-15

Hogyan kell idézni

Tenyészsertések életteljesítménye és a produktivitás kapcsolata. (1999). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 3(1), 19-26. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1345