A telepítési sűrűség és a lombkorona-borítottság vizsgálata budapesti szabadtereken

Esettanulmányok 1. rész – Móricz Zsigmond körtér

Szerzők

 • Tóth Barnabás MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
 • Doma-Tarcsámyi Judit MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
 • Szabó Krisztina MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.36249/4d.70.4728

Kulcsszavak:

városfásítás, fasorok, lombkorona-borítottság, telepítési sűrűség

Absztrakt

A városi zöldfelületi rendszer fontos részét képezik a közterületen álló faegyedek, melyeknek az urbanizáció, a klímaváltozás és az emberi tevékenység következtében egyre nehezebb körülményekhez kell alkalmazkodniuk. A zöldfelületek nagymértékben javítják a mikroklímát, segítik a biológiai sokféleség megőrzését és esztétikai szempontból is fontos szerepet töltenek, ezért megóvásuk és fejlesztésük szükséges. Hazánkban 2000-es évektől kezdve rengeteg tanulmány, illetve civil kezdeményezés emeli ki a zöldfelületek fontosságát, de jellemzően kvantitatív megközelítésből részletezi azokat. A kiültetések minőségének javítása azonban hasonlóan fontos feladat. Kutatásunk a budapesti szabadterek fáinak lombkorona-borítottságát a telepítési sűrűség függvényében értékeli, kiemelten egyes terek és utcák fásszárú egyedeinek telepítési távolságával és az ebből adódó borítottsági értékek összehasonlításával. Vizsgálataink során, figyelembe vettük a telepítéskori és a kifejlett lombarány mennyiségi és minőségi változásait, így lehetőségük van arra, hogy az egyes taxonok környezetét, igényeit és tulajdonságait ismerve (koronaforma, növekedési erély), ideális telepítési ajánlásokat fogalmazunk meg. Mindennek célja a lehető legmagasabb ökoszisztéma-szolgáltatás elérése. Az esettanulmányok sorában elsőként a Móricz Zsigmond körtér, illetve a hozzákapcsolódó utcahálózat fásszárú egyedeit vizsgáltuk.

Szerző életrajzok

 • Tóth Barnabás, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

  PhD-hallgató, kutató munkatárs
  e-mail: Toth.Barnabas@uni-mate.hu

 • Doma-Tarcsámyi Judit, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

  egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató 
  e-mail: doma-tarcsanyi.judit@uni-mate.hu

 • Szabó Krisztina, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

  egyetemi docens, PhD
  e-mail: szabo.krisztina.dendro@uni-mate.hu

Hivatkozások

Antropogén Hatások a Városok Természeti Környezetére, Available online: http://www.geo.u-szeged.hu/~feri/kornyezeti_informatika/ch06s04.html (accessed on 28 May 2023).

Balogh Péter István – Erő Zoltán – Mohácsi Sándor (2007): A budapesti „négyes metró” és a városi szabadterek. 4D - Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat 5-8.

Böll, Susanne (2018): Stadtbäume der Zukunft - Wichtige Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "Stadtgrün 2021“, 13.

Böll, Susanne (2021). Stadtbäume unter Stress, 8., Available online: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/boden-klima/dateien/a98_stadtbaeume_unter_stress_bf_gesch.pdf

Chen, Wendy Y. – Jim, C.Y. (2008): Assessment and Valuation of the Ecosystem Services Provided by Urban Forests. In Ecology, Planning, and Management of Urban Forests; Carreiro, M.M., Song, Y.-C., Wu, J., Eds.; Springer New York: New York, NY, 2008; pp. 53–83 ISBN 978-0-387-71424-0.

Erker, Tedward – Wang, Lei – Lorentz, Laura – Stoltman, Andrew – Townsend, Philip A. (2019): Statewide Urban Tree Canopy Mapping Method. Remote Sensing of Environment, 229, 148–158, doi: https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.03.037.

Gaál, Ladislav – Beranová, Romana – Hlavčová, Kamila – Kyselý, Jan (2014): Climate Change Scenarios of Precipitation Extremes in the Carpathian Region Based on an Ensemble of Regional Climate Models. Advances in Meteorology 2014, 1–14, doi: https://doi.org/10.1155/2014/943487.

Gill, Susannah – Handley, J.F. – Ennos, Roland – Pauleit, Stephan (2007): Adapting Cities for Climate Change: The Role of the Green Infrastructure, Built Environment (1978-), 33, 115–133

Grote, Rüdiger – Samson, Roeland – Alonso, Rocío – Amorim, Jorge Humberto – Cariñanos, Paloma – Churkina, Galina – Fares, Silvano – Thiec, Didier Le – Niinemets, Ülo – Mikkelsen, Teis Norgaard – Paoletti, Elena – Tiwary, Abhishek – Calfapietra, Carlo (2016): Functional Traits of Urban Trees: Air Pollution Mitigation Potential. Front Ecol Environ, 14, 543–550, doi:https://doi.org/10.1002/fee.1426.

Hrotkó Károly – Gyeviki Márta – Sütöriné Diószegi Magdolna (2021): Aeroszol Részecskék Kiülepedése És Nehézfém-Tartalma Három Fafaj Fajtáinak Levelein Budapesten, In: Kertgazdaság (1998) 1419-2713 53 1 14-31 Available online: https://m2.mtmt.hu/api/publication/32021229 (accessed on 28 May 2023).

McPherson, E. Gregory – Simpson, James R. (2003): Potential Energy Savings in Buildings by an Urban Tree Planting Programme in California. Urban Forestry & Urban Greening, 2, 73–86, doi: https://doi.org/10.1078/1618-8667-00025.

McPherson, E. Gregory – Xiao, Qingfu – Van Doorn, Natalie S. – Johnson, Nels – Albers, Shannon – Peper, Paula J. (2018): Shade Factors for 149 Taxa of In-Leaf Urban Trees in the USA. Urban Forestry & Urban Greening, 31, 204–211, doi: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.03.001.

McPherson, E. Gregory (1984): Energy-Conserving Site Design; American Society of Landscape Architects: Washington, D.C; ISBN 978-0-941236-07-2.

Millennium Ecosystem Assessment (2005): Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis;, Ed.; Island Press: Washington, DC; ISBN 978-1-59726-040-4.

Nowak, David J. – Crane, Daniel E. – Stevens, Jack C. (2006): Air Pollution Removal by Urban Trees and Shrubs in the United States. Urban Forestry & Urban Greening, 4, 115–123, doi: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2006.01.007.

Pauleit, Stephan – Fryd, Ole – Backhaus, Antje – Jensen, Marina Bergen (2020): Green Infrastructures to Face Climate Change in an Urbanizing World. In Encyclopedia of Sustainability Science and Technology; Meyers, R.A., Ed.; Springer New York: New York, NY, 2020; pp. 1–29 ISBN 978-1-4939-2493-6.

Pearlmutter, David – Calfapietra, Carlo – Samson, Roeland – O'Brien, Liz – Krajter Ostoić, Silvija – Sanesi, Giovanni – Alonso Del Amo, Rocío (2017): The Urban Forest: Cultivating Green Infrastructure for People and the Environment, Future City; Springer International Publishing: Cham; Vol. 7; ISBN 978-3-319-50279-3.

Pongrácz Rita – Bartholy Judit – Miklós Erika (2011): Analysis of projected climate change for Hungary using ensembles simulations, Appl Ecol Env Res, 9, 387–398, doi: https://doi.org/10.15666/aeer/0904_387398.

Quigley, Martin F. (2004): Street Trees and Rural Conspecifics: Will Long-Lived Trees Reach Full Size in Urban Conditions? Urban Ecosystems, 7, 29–39, doi: https://doi.org/10.1023/B:UECO.0000020170.58404.e9.

Radó Dezső Terv | Budapest Available online: https://rdt.budapest.hu (accessed on 28 May 2023).

Rahman, Mohamed A. – Smith, Jonathan George – Stringer, Pete – Ennos, Roland (2011): Effect of Rooting Conditions on the Growth and Cooling Ability of Pyrus Calleryana. Urban Forestry & Urban Greening, 10, 185–192, doi: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2011.05.003.

Rahman, Mohammad A. – Fleckenstein, Christoph – Dervishi, Vjosa – Ludwig, Ferdinand –Pretzsch, Hans – Rötzer, Thomas – Pauleit, Stephan (2023): How Good Are Containerized Trees for Urban Cooling? Urban Forestry & Urban Greening, 79, 127822, doi: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127822.

Rahman, Mohammad A. – Moser, Astrid – Anderson, Marshal – Zhang, Chi – Rötzer, Thomas – Pauleit, Stephan (2019): Comparing the Infiltration Potentials of Soils beneath the Canopies of Two Contrasting Urban Tree Species. Urban Forestry & Urban Greening, 38, 22–32, doi: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.11.002.

Retkes, József – Tóth, Imre (2006): Lombos fák, cserjék; Botanika Kft.: Budapest, ISBN 978-963-8286-05-5.

Schmidt Gábor – Fekete Szabolcs (2003): Növények a kertépítészetben; Mezőgazda Kiadó, Budapest; ISBN 978-963-286-062-6.

Smith, Ian I. – Dearborn, Victoria K. – Hutyra, Lucy R. (2019): Live Fast, Die Young: Accelerated Growth, Mortality, and Turnover in Street Trees. PLoS ONE 2019, 14, e0215846, doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215846.

Sütöriné Diószegi Magdolna – Magyar Lajos – Honfi Péter – Orlóci László – Kiszel Péter – Vass Edit (2021): Magyar Fajták Alkalmazása a Zöldfelületi Sorfák Kínálatában. (2021) Mezőhír: Országos Agrárinformációs Szaklap 1587-060X XXV 7 94-96 Available online: https://m2.mtmt.hu/api/publication/32456695 (accessed on 28 May 2023).

Szabó Krisztina (2023): Klímafák és városfásítás; Budapest; ISBN 978-615-01-7157-9.

Tyrväinen, Liisa – Pauleit, Stephan – Seeland, Klaus – De Vries, Sjerp (2005): Benefits and Uses of Urban Forests and Trees, In Urban Forests and Trees; Konijnendijk, C., Nilsson, K., Randrup, T., Schipperijn, J., Eds.; Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg, 2005; pp. 81–114 ISBN 978-3-540-25126-2.

Városklíma Műhely Városklíma Kalauz Available online: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://urban-path.hu/~tgal/pdf/Varosklima%20kalauz.pdf (accessed on 18 July 2023).

Wolf, Kathleen – McKeen, Jennifer – Richardson, Gregory – Van Den Bosch, Matilda – Bardekijan, Adrian (2020): Urban Trees and Human Health: A Scoping Review, In IJERPH, 17, 4371

Yang, Jinming – Li, Xulan – Li, Shimei – Liang, Hong – Lu, Huicui (2021): The Woody Plant Diversity and Landscape Pattern of Fine-Resolution Urban Forest along a Distance Gradient from Points of Interest in Qingdao. Ecological Indicators, 122, 107326, doi: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107326.

Letöltések

Megjelent

2023-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A telepítési sűrűség és a lombkorona-borítottság vizsgálata budapesti szabadtereken: Esettanulmányok 1. rész – Móricz Zsigmond körtér. (2023). 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 70, 14-31. https://doi.org/10.36249/4d.70.4728

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei