Zöldfelület-intenzitás változásai Budapest XIV. kerületében

Szerzők

 • Jombach Sándor Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Budapest, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
 • Üsztöke Laura Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Budapest, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
 • Yaseen N. Hassan Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Budapest, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék/Kertészeti Tanszék, Mezőgazdasági Mérnöki Tudományok Főiskola, Sulaimani Egyetem, Sulaimani, Irak

DOI:

https://doi.org/10.36249/4d.67.4188

Kulcsszavak:

zöldfelület növekedés, zöldfelület csökkenés, fejlesztés, átalakulás, felhagyás, változás, változás-foltok

Absztrakt

Kutatásunk a „Zöldfelület-Intenzitás” (ZFI) mutatót alkalmazta annak érdekében, hogy jellemezze Zugló, Budapest XIV. kerületének 1992 és 2020 közötti zöldfelület változásait. A ZFI mutató az NDVI indexre (Normailzált Vegetiációs Index) épül, de az értékei orthofotóhoz igazítottak és több nagyon nagy felbontású űrfelvétel felhasználásával ellenőrzöttek. A mutatót az elmúlt két évtizedben fejlesztettük, közismertté tettük és gyakran került alkalmazásra magyarországi városok zöldfelületeinek elemzésére az elmúlt tíz év kutatásaiban. A zöldfelületek változásának elemzése egy döntéstámogató tevékenység a település-tervezésben és ‑feljesztésben. Segít meghatározni a változások mozgatórugóit és a változások hatását a városklímára, a beépített és burkolt felületekre, a városi élővilág fajaira, a honos, az inváziós és a dísznövényfajok szerepére a városi zöldinfrastruktúrában. Városökológiai szempontból ez a kutatás jobb és fenntarthatóbb tervezési megoldások megválasztását is támogatja.

Szerző életrajzok

 • Jombach Sándor, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Budapest, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

  egyetemi docens, PhD
  e-mail: sandor.jombach@uni-mate.hu

 • Üsztöke Laura, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Budapest, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

  PhD-hallgató
  e-mail: usztoke.laura@phd.uni-mate.hu

 • Yaseen N. Hassan, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Budapest, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék/Kertészeti Tanszék, Mezőgazdasági Mérnöki Tudományok Főiskola, Sulaimani Egyetem, Sulaimani, Irak

  PhD-hallgató
  e-mail: yaseen.n.hassan.phd@gmail.com

Hivatkozások

Studio Metropolitatna (2006): Pro Verde! Budapest Zöldfelületi Rendszerének Fejlesztési Koncepciója és Programja (egyeztetett dokumentáció), (in English: Development Concept of Budapest’s Green Space System) Studio Metropolitana Urbanisztiaki Kutató Központ Kht. Budapest

Studio Metropolitatna (2006): A zöldfelületi rendszer állapota és változása Budapest éa Budapesti Agglomeráció területén 1990-2005, (in English: The status and changes of green space system in Budapest and in the Budapest Agglomeration) Studio Metropolitana Urbanisztiaki Kutató Központ Kht. Budapest

Ökoplan Kft (1994): Budapest Digitális Zöldfelületi Kataszter, (in English: Green Space Cadastre of Budapest) Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Környezetvédelmi Ügyosztálya, Budapest

M. Szilágyi Kinga (1993): Település zöldfelületi rendszerének vizsgálati és értékelési módszerei (in English: Analysis and assesment methods of municipal green space system), Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Kert és Településépítészeti Tanszék, Budapest, Kandidátusi értekezés

Gábor Péter, Jombach Sándor, Ongjerth Richárd (2006): Budapest zöldfelületi állapotfelmérése űrfelvételek feldolgozásával (in English: Green space surwey of Budapest with satellite image processing), 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Budapest, 4. szám, pp.15-22.

Gábor Péter, Jombach Sándor, Ongjerth Richárd (2007): A biológiai aktivitás változása Budapesten és a Budapesti Agglomerációban 1990 és 2005 között, (in English: Green space change surwey of Budapest with satellite image processing), 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Budapest, 5. szám, pp.21-28.

Jombach Sandor (2007): Landsat image utilisation in Green Surface intensity Survey of Budapest, microCAD 2007 International Scientific Conference, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, Miskolc, pp 105-110

/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet: a területek biológiai aktivitásértékének számításáról (in English: decree about the calculation of biological activity value of areas),

Péter Gábor, Sándor Jombach (2008): Zöldfelület Intenzitás és a városi hősziget jelenségének összefüggései Budapesten, (in English: Relations of Green Space Intensity and Urban Heat Island phenomenon in Budapest), Falu Város Régió, Budapest, 2008/1. szám Váti Kht. pp 31-36

M. Szilágyi Kinga, Báthoryné Nagy Ildikó Réka (2017): Urban Landscape Architecture – Green network research on recreational needs and social care, Városi Tájépítészet - Zöldhálóazt kutatások a rekreációs igények és a szociális ellátás tükrében, Journal of Landscape Architecture and Garden Art - 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat. No. 46. 2017, 2-31

Jombach Sándor (2012): Térségi vagy települési szintű zöldfelület-intenzitás távérzékelési elemzésének módszere. (in English: Regional or municipal analysis methods of Green Space Intensity with remote sensing), 4D: Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Különszám, 219-232..

Gibson, Paul J. Power Clare H. (2000): Indroductory Remote Sensing, Digital Image Processing and Applications, Routledge, London, 2000, pp117-118.

Jombach Sándor (2011): A 2010. évi Budapesti Zöldfelületi Intenzitás (ZFI) adatbázis leírása, (in English: Description of the Green Space Intensity dataset of Budapest in 2010), BCE, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest

Jombach Sándor (2011): Zöldfelület-intenzitás elemzése távérzékeléssel a Budapesti Agglomerációban, (in English: Analysis of Green Space Intensity with Remote Sensing in Budapest Agglomeration) Élhető Települési Táj Kutatási Program, BCE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Budapest Főváros Önkormányzata (2017): Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója I. és II. kötetek Helyzetelemzés és értékelés, koncepció. (in English: Green Infrastructure Concept of Budapest, Volume 1. and 2. Status report and assessment, Concept) Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata

Letöltések

Megjelent

2023-04-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Zöldfelület-intenzitás változásai Budapest XIV. kerületében. (2023). 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 67, 30-43. https://doi.org/10.36249/4d.67.4188

Hasonló cikkek

1-10 a 14-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.