A MATE folyóirat-kiadói felülete a MATE OJS-alapú, nyílt hozzáférésű folyóiratainak gyűjtőhelye. A MATE Journals szolgáltatásról bővebben honlapunkon a Rólunk fül alatt tájékozódhat. A MATE folyóiratait az alábbiakban betűrendben mutatjuk be.

Folyóiratok

 • 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat

  Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat ׀ Journal of Landscape Architecture and Garden Art 
  ISSN 1787-6613 (Nyomtatott) ISSN 2939-886X (Online)

  A 4D a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetének lapja, de a hazai tájrendezés, szabadtér-építészet, kerttervezés, történeti kertek kutatása, kertépítészeti műemlékvédelem, település- és tájrendezés, tájtervezés, tájvédelem és -rehabilitáció területén működő minden szakembernek, alkotónak, a szakterület egészének szeretne színes fóruma lenni.
  Alapította a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar 2005-ben. Lapalapító: Jámbor Imre.

 • ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS

  ISSN 1418-1789 (Nyomtatott)
  Az Acta Agraria Kaposváriensis évente több alkalommal megjelenő tudományos folyóirat, amely eredeti tudományos közleményeket, kutatási eredményeket, kritikai összefoglalókat (review), könyvismertetőket, konferenciákról szóló ismertetéseket és különszámként teljes konferenciaanyagokat közöl a mezőgazdasággal kapcsolatos alap- és alkalmazott tudomány területeiről.
  Alapítva: 1997-ben a Kaposvári Egyetem jogelőd intézményében a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karán.

 • Acta Carolus Robertus

  ISSN 2498-9312 (Online)
  A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusának tudományos közleményei 
  Alapítva: 2011-ben a Károly Róbert Főiskolán

 • ACTA REGIONIS RURUM

  ISSN 1789-5588 (Nyomtatott)
  Az Acta Reionis Rurum a Szent István Egyetem (később MATE) Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán a Kar 50 éves jubileuma alkalmából elindított könyvsorozat, amely faluszemináriumi kutatások eredményeit tartalmazza. A sorozat kötetei 2022-ig évi egy alkalommal jelentek meg változó közreadóval.
  Alapítva a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 2007-ben. 

  Az oldal feltöltése folyamatban van.
  A sorozat archívuma ITT található.
  További információk: ITT

   

 • Acta Scientiarum Socialium

  Acta scientiarum socialium : historia, philosophia, sociologia = Társadalomtudományi tanulmányok
  ISSN 1418-7191 (Nyomtatott)
  A folyóirat humán és társadalomtudományok, elsősorban a történelemtudomány, a neveléstudomány és a gazdaságtudományok területéről jelentet meg tematikus számokat.
  Alapítva 1998-ban a Kaposvári Egyetem jogelőd intézményében a Pannon Agrártudományi Egyetem Kaposvári Kar Társadalomtudományi Tanszékén.

 • Animal Welfare, Etológia és Tartástechnológia (AWETH)

  ISSN 1786-8440 (Online)
  Az Animal Welfare, Etológia és Tartástechnológia c. folyóirat az MTA Agrártudományok Osztályának osztálylistás online folyóirata. Megjelenik évente kétszer. A folyóirat elsődleges nyelve a magyar, de magyar és angol nyelven is közöl tudományos cikkeket állattartás, állattenyésztés, etológia tárgykörben. 
  Alapítva 2005-ben a Szent István Egyetemen.

 • ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS | MEDIATON OF HUNGARIAN LANGUAGE CULTURE

  ISSN 2063-2991 (Online)
  A folyóirat az anyanyelvi nevelés, az irodalom és a nyelvészet területéről közöl tanulmányokat, szaktanulmányokat, szakkönyvekről írott recenziókat.
  Alapítva 2012-ben a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán, újraindult 2019-ben.

 • ARTCADIA : A Rippl-Rónai Művészeti Intézet Lapja

  A MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézetének tudományos, tematikus periodikája
  ISSN 3004-1910 (Online)
  A folyóirat 2016-ig rendszertelenül jelent meg, majd 2021-ig szünetelt. 2022-ben új folyammal, megújult szerkesztőbizottsággal, a tudományos folyóirat-kiadás irányelveinek megfelelő szemlélettel, online felületen működik tovább.
  Alapítva: 2008 novemberében a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Karán. 

 • COLUMELLA - Journal of Agricultural and Environmental Sciences

  ISSN 2064-9479 (Online) ISSN 2064-7816 (Print)
  Columella – Journal of Agricultural and Environmental Sciences is an international bi-annual journal that publishes original research articles and review papers in all aspects of agriculture and associated environmental sciences.
  Founded: 2014 at Szent István University, Gödöllő

 • Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing

  ISSN 2560-2551 (Online)
  ISSN 1786-3422 (Nyomtatott 2017-ig)
  A folyóirat korszerű formában és szemléletben mutatja be a magyar élelmiszer-marketing legfontosabb eredményeit, a hazai piac sajátosságait, de ugyanakkor rávilágít az aktuális élelmiszergazdasági, táplálkozási kérdésekre is.
  Alapítva: 2004-ben a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán.

 • ÉLELMISZER, TUDOMÁNY, TECHNOLÓGIA

  ISSN 2061-3954 (Nyomtatott)

  A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakfolyóirata.
  A folyóirat célja a kutatók és a szakemberek folyamatos tájékoztatása az élelmiszerszektor teljes  vertikumában fellelhető legújabb, legfrissebb eredményekről, eseményekről, fejlesztésekről és beruházásokról.

 • GEORGIKON FOR AGRICULTURE

  ISSN 0239-1260 (Nyomtatott)
  A Georgikon for Agriculture folyóirat (röviden: G. Agric) évente legalább kétszer jelenik meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus gondozásában. A folyóirat a mezőgazdaság valamennyi területére és a kapcsolódó témákra vonatkozó eredeti kutatási eredményeket jelentet meg. A megjelenést megelőzően a kéziratokat a szerkesztőbizottság is felülvizsgálja és jóváhagyja.

 • A Hús

  ISSN 1215-0665 (Nyomtatott)

  Előzménye: A Hús/Meat/Fleisch : a magyar húsipar szakmai folyóirata : az Országos Húsipari Kutatóintézet folyóirata 2011-ig. 
  Új folyam 2022-től: A Hús című folyóirat 10 év szünetelés után megújult szerkesztőbizottsággal, megújult tartalommal indul újra, és a hústudomány, termelés és technológia, minőség és higiénia, vágóállat- és hústermelés, piac, kereskedelem és gazdaság témakörökben jelentet meg tudományos közleményeket.

 • Journal of Central European Green Innovation

  ISSN 2064-3004 (Online)
  A folyóirat a „Zöld energiával a Zöld Magyarországért” című projekt keretében indult, elsődleges célja, hogy az Észak-Magyarországi régió felsőoktatási intézményeinek és az itt működő kutató műhelyeknek a K+F+I tevékenysége révén keletkezett tudományos eredményeit a hazai és nemzetközi közvélemény – ezen belül kiemelten a gazdasági szektor minél szélesebb köre – megismerje.
  Alapítva 2013-ban a Károly Róbert Főiskolán.

 • Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat

  ISSN 2064-4027 (Online)
  A MATE Neveléstudományi Intézetének és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának neveléstudományi folyóirata. 
  Alapítva a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karán 2003-ban.

 • Mechanical Engineering Letters

  Annual Technical-Scientific Journal of the Institute of Technology, Hungarian University of Agricultural and Life Sciences, Gödöllő, Hungary

 • Regional and Business Studies

  ISSN 2732-2726 (Online) ISSN 2061-2311 (Print until 2020)
  Regional and Business Studies is an international, transdisciplinary scientific journal published recently twice a year and contains original scientific reports, research results, critical résumés, conference reviews, and letters to the editors. The topic of the journal includes the important fields of business, rural and regional development, and social sciences.
  Founded: 2009 at Kaposvár University Faculty of Economic Science.

 • Studia Mundi – Economica

  ISSN 2415-9395 (Online)
  A Studia Mundi – Economica a MATE Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézetének online tudományos folyóirata. A folyóirat létrehozásának célja, hogy lehetőséget biztosítson újszerű tudományos eredmények, színvonalas tudományos munkák, esettanulmányok és egyéb tudományos értékű művek megjelentetésére az Intézet profiljához kapcsolódó szakmai területeken.
  Alapítva: 2014-ben a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán.

 • SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS | TECHNICAL LANGUAGES AND TRANSLATION

  ISSN 1587-4389 (Nyomtatott)
  Tanulmányok a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szaknyelvi és szakfordítással kapcsolatos kutatásainak eredményeiről.
  Alapítva a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén. 

 • TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY

  ISSN 1589-4673 (Nyomtatott)
  A folyóirat a tájökológia mint szintetizáló tudáson alapuló tudományterület és a hozzá szorosan kapcsolódó diszciplínák fejlődésében – alapvetően a táj egészével kapcsolatos kutatásokban – kíván közreműködni. 
  Alapította: Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet és a Tájökológia Tanszék 2003-ban.