Aktuális szám

Évf. 21 Szám 2 (2023)
					View Évf. 21 Szám 2 (2023)
Megjelent: 2023-12-20

Teljes szám

Cikkek

Az összes folyóiratszám megtekintése

Köszöntjük a Tájökológiai Lapok honlapján!

A környezetünkben bekövetkezett változások egyre sürgetőbben igénylik figyelmünket. A jövő szelét is érezve rendkívül fontos a közvetlen környezetünket megváltoztató folyamatokat minél jobban megismerni, minél többet tudni a törvényeiről és minél gazdagabb ismeretanyaggal rendelkezni a változások jövőbeli hatásairól.

Ez a figyelem viszont elképzelhetetlen a természetet, a környezetünket komplexebb módon is figyelemmel kísérő tudományos nyomon követése nélkül. Ez az oknyomozó, ismeretanyagot gyűjtő, adathalmozó és a válaszra váró figyelem nélkülözhetetlen eleme annak a folyamatnak, aminek megismerése fontos a kíváncsi, de a környezete iránt felelős és jövőjét is féltő ember számára.

Jelen világunkban új tudományterületek alakulnak ki. Az alapkutatások tovább fejlődtek, és a környezetünket egységesebben kezelni akaró területek is lendületes kibontakozásnak indulnak. Ezekben a munkákban a táj megismerése, védelme, szerepe jelentősen megnőtt.

A tájökológia mint szintetizáló tudáson alapuló tudományterület és a hozzá szorosan kapcsolódó diszciplínák fejlődésében – alapvetően a táj egészével kapcsolatos kutatásokban – kíván közreműködni 2003-ban indult folyóiratunk. Lapunkban lehetőséget kínálunk a kutatók új eredményeinek megjelentetésére, magyar vagy világnyelven történő publikálásra. Olyan áttekintő tanulmányokat, összefoglaló munkákat is szívesen látunk, amelyek segítséget jelenthetnek a tudományos eligazodásban.

A szakterület tudományos fórumain elhangzott előadások kivonatait vagy összefoglalóit is közreadjuk, szándékaink szerint segítve ezzel a gyorsabb információáramlást, a tudományos tájékoztatást és az együttműködéshez szükséges partnerek munkáinak bemutatását, felsorakoztatását.
A kéziratok befogadásánál a tudományterület a meghatározó, és nem a földrajzi hovatartozás. A földrajzi határok nem jelenthetnek akadályt – különösen a Kárpát-medence térségében –, ezért megkülönböztetett figyelemmel várjuk a határainkon túli írásokat is.

Folyóiratunk létrehozásában sokat segített az a szakmai igény, amely sokszor a mostani lehetőségekhez képest – az eredmények közlése érdekében – több fórumot kíván teremteni. Az évente kétszer megjelenő Tájökológiai Lapokban közölt cikkek eddigi száma és minősége alapján reméljük, hogy hozzájárulunk a tájökológia további fejlődéséhez.

A főszerkesztő: Dr. habil. Centeri Csaba