Javítóintézeti nevelők metaforákban tükröződő intézményképe

Szerzők

  • Izsák Hajnalka Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.3

Absztrakt

A javítóintézet egy sajátos világ, amely egyidejűleg büntetőjogi és pedagógiai intézményként működik. Egyrészt, a gyermekvédelmi rendszer részeként oktató-nevelő funkciója van, másrészt a javítóintézeti nevelés a fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés, bűncselekmény elkövetése esetén. A tanulmány célja, hogy a javítóintézeti nevelők metaforáin keresztül betekintést nyújtson abba, hogy a pedagógusok hogyan viszonyulnak munka- helyükhöz, hogyan élik meg a zárt intézetben való munkát. A pedagógusok metaforáiból jellemző módon rajzolódnak ki a javítóintézet sajátosságai, de sok információt kapunk az intézetben zajló nevelői munkáról is.

Információk a szerzőről

  • Izsák Hajnalka, Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    hajnalkaizsak@gmail.com

Hivatkozások

Baska, G. (2007). Egy városi tanító életvilága a 19. század második feléből. [Doktori disszertáció]. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest.

Dudás, M. (2007). Tanárjelöltek belépő nézeteinek feltárása. Falus, I. (Ed.), A tanárrá válás folyamata, (pp. 46–121). Budapest: Gondolat Kiadó.

Elliot, R. K. (1984). Metaphor, imagination and conceptions of education. In W. Taylor (Ed.), Metaphors of education (pp. 38–53). London: Heinemann Educational.

Gilligan, R. (1999). Enhancing the resilience of children and young people in public care by encouraging their talents and interests. Child and Family Social Work, 4. sz. pp. 187–196. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2206.1999.00121.x

Hegedűs, J. (2007). Fiatalkorú bűnelkövetők gyermekkora és a javítóintézetben töltött éveik pedagógiai vizsgálata. [Doktori disszertáció]. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest.

Hegedűs, J. (2010). Nevelésre ítéltek között – javítóintézeti pedagógusok pedagógiai kultúrája. In Hegedűs J. (Ed.), A javítóintézet világa, (pp. 64–96). Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.

Kissné Zsámboki, R. – Patyi, G. (2018). Angyalkertek egykor és ma – Az óvodapedagógus hallgatók metaforáiban megjelenő óvodakép pedagógiatörténeti vonatkozásai és jelenkori sajátosságai. Képzés és Gyakorlat: Training and Practice, 16 évf. 4. sz. pp. 17–28. DOI: https://doi.org/10.17165/TP.2018.4.2

Munby, H. – Russell, T. (1990). Metaphor in the study of teachers' professional knowledge. Theory into Practice, 29 évf. 2. sz. pp. 116–121. DOI: https://doi.org/10.1080/00405849009543441

Őrley, Z. (2011). Az afázia metaforája. Rehabilitáció, 21 évf. 2-3 sz. pp. 59–63.

Perry, C. – Cooper, M. (2001). Metaphors are good mirrors: reflecting on change for teacher educators. Reflective Practice, 2. évf. 1. sz. pp. 41–52. DOI: https://doi.org/10.1080/14623940120035514

Pénzes, É. (2008). Metaforák a (gyógy)pedagógiában. Új Pedagógiai Szemle, 58 évf. 6–7 sz. pp. 228-238.

Réthy, E. (2001). Motivációs elképzelések. In: Golnhofer E. – Nahalka I. (Eds.), A pedagógusok pedagógiája, (pp. 177–200). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Sántha, K. (2006). Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban. Budapest: Gondolat Kiadó. Sfard, A. (1998). On two metaphors for learning and the danger of choosing just one. Educational Researcher, 27. évf. 2. sz. pp. 4–13. DOI: https://doi.org/10.3102/0013189X027002004

Szabolcs, É. (2001). Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

Szathmári, I. (2010). Stíluseszközök és alakzatok kislexikona. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Szivák, J. (2002). A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

Szivák, J. (2003). A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest: Gondolat Kiadó.

Szivák, J. (2010). A reflektív gondolkodás fejlesztése. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Tamás, K. (2017). Inkluzív nevelés az óvodában. [PhD disszertáció]. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest.

Tóthné Aszalai, A. (2018). A metaforakutatás módszere a dadogás megismerésében In: Karlovitz, J. T. (Ed.), Elmélet és gyakorlat a neveléstudományok és szakmódszertanok köréből, (pp. 109-116). Komárno, Szlovákia: International Research Institute.

Vámos, Á. (2001a). Iskolai értékelés fogalmának elemzése metaforahálóval. In: Golnhofer E. – Nahalka I. (Eds.), A pedagógusok pedagógiája, (pp. 283–306.). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Vámos, Á. (2001b). Metafora felhasználása a pedagógiai fogalmak tartalmának vizsgálatában. Magyar Pedagógia, 101. évf. 1. sz. pp. 85–108.

Vámos, Á. (2003a). Metafora a pedagógiában. Budapest: Gondolat Kiadó.

Vámos, Á. (2003b). Tanárkép, tanárfogalom a családban. Iskolakultúra, 13 évf. 5. sz. pp. 113– 119.

Vámos, Á. (2003c). Metafora a pedagógiai kutatásban. Iskolakultúra, 13 évf. 4. sz. pp. 109- 112.

Letöltések

Megjelent

2022-06-23

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Hogyan kell idézni

Javítóintézeti nevelők metaforákban tükröződő intézményképe. (2022). Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 20(1-2), 28-40. https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.3