Érzékeny természeti területek információs és ellenőrzési rendszerének kialakítása

Szerzők

  • Skutai Julianna Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Térinformatika Tanszék 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.4582

Kulcsszavak:

területalapú támogatás, , agrár-környezetgazdálkodás, Érzékeny Természeti Területek rendszere, térbeli adatok, web alapú információs rendszer

Absztrakt

2002-től a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programban (NAKP) meghirdetésre került támogatási rendszerek egy új típusú mezőgazdasági termelés hazai finanszírozási alapjait teremtették meg. Ennek zonális célprogramja az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) Rendszere, amely valamilyen természeti érték védelmét biztosítja gazdálkodási előírásokon keresztül, támogatási csomagok formájában. Ezeknek a területalapú támogatásoknak a megismertetését szolgálja az az információs rendszer, amely a K-36-02-00152H számú KAC pályázat segítségével került megvalósításra. Az alkalmazás kialakításánál a közérdekű tájékoztatás mellett fontos célként szerepelt a Nemzeti Park Igazgatóságok és a Természetvédelmi Hivatal által elérhető, a szerződésekkel kapcsolatos nyilvántartási, ellenőrzési, nem publikus adatok kezelése is.
Külföldi – elsősorban angol – példákból kiindulva és az IT korszerű alkalmazásának kihívása alapján járható útnak egyértelműen az internetes kapcsolaton alapuló, számtalan kliens számára egy időben elérhető webszerver-kliens alapú megoldás bizonyult. Azért tartjuk optimálisnak ennek a rendszernek a működtetését, mert az adatok összegyűjtése, validitásuk ellenőrzése, rendszerezése és feltöltésük egy központi illetékes helyen történik, a felhasználók pedig bárhonnan, – bizonyos jogosultsági kritériumoknak megfelelően – bármilyen adathoz hozzáférhetnek. Kliens oldalon nincs szükség semmilyen speciális program installálására, mert egy egyszerű web böngésző programon keresztül elérhető a rendszer.

Az általunk elkészített rendszer teljes mértékben kielégíti a kutatás munkatervében megfogalmazott igényeket, amelyek az alábbiak:
1. Valósuljon meg az ÉTT területi információinak raszteres (topográfiai adatok) és vektoros (tábla adatok) formában egyaránt kezelni képes rendszerének kialakítása.
2. A rendszer gazdálkodói modulja keretében váljon lehetővé a gazdálkodási események területhez kötött nyilvántartása és nyomon követése.
3. A rendszer biztosítson lehetőséget az ellenőrzés és a monitoring informatikai feladatainak a megoldására.
4. A rendszer működtetése révén nyíljon mód a nyilvántartott adatok alapján több szempontú elemzések és összefüggés-vizsgálatok elvégzésére is.
5. A rendszer adatvédelmi modulja segítségével legyenek biztosíthatóak a publikus és a nem publikus adatok kezelésének adatvédelmi előírásai.

Információk a szerzőről

  • Skutai Julianna, Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Térinformatika Tanszék 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

    skuti@spike.fa.gau.hu

Hivatkozások

Ángyán J., Podmaniczky L., Szabó M., Vájnáné M. A. (szerk.) 2001: Az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszere. TEMPUS Institutional Building Joint European Project “EU–training for Nature Conservation Officials”. Budapest – Gödöllő – Berlin – Madrid – Thessaloniki.

Halmai P. 2001: Az EU Közös Agrárpolitika (CAP) reformjának elméleti alapjai. SZIE GTK EU tanulmányok központja, Gödöllő.

Kapronczai I. 2000: Az agrárinformációs rendszer elemei az EU harmonizáció tükrében. Statisztikai Szemle, pp. 212-224.

Puskás J. 2002: Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Grancia Alap, SZIE GTK EU tanulmányok központja, Gödöllő.

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) az EMOGA Garanciarészleg Intézkedéseire (11. változat) 2004. 01. 14. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest.

COUNCIL REGULATION (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations.

COMMISSION REGULATION (EC) No 445/2002 of 26 February 2002 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF).

https://www.magic.gov.uk

Letöltések

Megjelent

2004-07-27

Folyóirat szám

Rovat

Eredeti cikkek

Hogyan kell idézni

Érzékeny természeti területek információs és ellenőrzési rendszerének kialakítása. (2004). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 2(1), 35-48. https://doi.org/10.56617/tl.4582

Hasonló cikkek

1-10 a 263-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.