Direct taxes in Slovakia and their impact on economy of companies operating in agriculture and food producing industry

Szerzők

  • Gyurián Norbert Selye J. University, Faculty of Economics, Department of Management
  • Kútna Angelika Tax Office in Nitra, Financial Directorate of Slovak Republic

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.01.21-29

Kulcsszavak:

Corporate Income Tax, Local Taxes, Financial Statements, Business Entities

Absztrakt

Nowadays are Taxes a Key Amount of Income of each Country’s Budget. Taxes are compulsory Payments determined by State, which Taxpayers have to pay according to predetermined Conditions. Article is focused on the Impact of Taxes on Legal entities, which are Companies operating in Agriculture and Food Producing Industry. Defined Goal of the Paper is to assess the Impact of selected direct Taxes on Economy of these Companies. The Companies have selected according to specified Criteria. We assess Initial Data gathered directly from assessed Companies during the Examination of selected matter. Primary Source of Data are Financial Statements and Tax Returns of selected Companies. We assess Period of 2008-2012. The Analysis is based on the given Terms by the Law for settling of the assessed Taxes. The Attention is also paid to Other Economic Indicators, which are reported in the Income Statement in the Slovak Republic.

Szerző életrajzok

  • Gyurián Norbert, Selye J. University, Faculty of Economics, Department of Management

    E-mail: gyurian.norbert@ujs.sk

  • Kútna Angelika, Tax Office in Nitra, Financial Directorate of Slovak Republic

    E-mail: angelika.kutna@financnasprava.sk

Hivatkozások

Bánfi T. Igazságos adó(rendszer) vagy etikus adózó? In: Közgazdaság – Tudományos füzetek. Különszám az adópolitikáról. ISSN 1788-0696, 2014, Vol. 9, No. 4, p. 99-107.

Bojňanský, J. a kol. A. Dane podnikateľských subjektov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2013. p. 215, ISBN 978-80-552-1114-5.

Csomós B. – P. Kiss G. Az adószerkezet átalakulása Magyarországon. In: Közgazdaság – Tudományos füzetek. Különszám az adópolitikáról. ISSN 1788-0696, 2014, Vol. 9, No. 4, p. 61-80.

Krekó, J. – P. Kiss, G. Adóelkerülés és adóváltozások Magyarországon. In: MNB Szemle, 2008, p. 24-33.

Kubátová, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010, p. 275, ISBN 978-80-7357-574-8.

Nightingale, K. Taxation: Theory and practice. Gosport: Ashford Colour Press, Fourth edition, 2002, p. 660, ISBN 0273-65573-6.

Sopková, E. – Raškovská, K. Daňové úniky v oblasti dane z pridanej hodnoty v podmienkach Slovenskej republiky. In: Acta academica karviniensia, ISSN 1212-415X, 2013,Vol. 15, No. 1, p. 147-158.

Stiglitz, J. E. A kormányzati szektor gazdaságtana. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 2000, p. 748, ISBN963-224-560-1.

Szarowská, I. Harmonizace základu daně z příjmu právnických osob a její vliv na velikost daňového zatížení. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – Sborník z XIV. ročníku mezinárodní odborné konference Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2009. ISBN 978-80-245-1513-7.

Letöltések

Megjelent

2015-07-06

Hasonló cikkek

1-10 a 154-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.