A Hajdú-Bihar megyei szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó társas vállalkozások jövedelmezőségének megítélése különös tekintettel a hajdúböszörményi gazdálkodókra

Szerzők

 • Erdős Adél Dorottya Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
 • Szőllősi László 2Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet, Üzemtani és Vállalati Tervezés Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.03.31-45

Kulcsszavak:

szántóföldi növénytermesztés, társas vállalkozások, jövedelmezőség, EMIS adatbázis

Absztrakt

Magyarországon a mezőgazdaság az alapanyagtermelés tekintetében kimagasló szereppel bír. Az agráriumon belül a legnagyobb arányt képviselő növénytermesztési ágazatot a támogatáspolitika is kiemelten kezeli. Hazánkban számos olyan megye található, ahol kimagasló feltételek (jó talajminőség, kedvező időjárási körülmények, magas aranykorona értékű szántó) állnak rendelkezésre a növénytermelésre. Az egyik legjelentősebb megyének Hajdú-Bihar tekinthető, ahol 325 ezer hektár szántóterület található. A hajdúböszörményi vállalkozások e terület mintegy 8%-át használják. Kutatómunkánk során szekunder adatokat dolgoztunk fel a KSH (agráriumot jellemző országos és megyei adatok) és az EMIS adatbázisából (társas vállalkozások beszámolóinak adatai). A vizsgált 853 magyarországi vállalkozáson belül különös figyelmet fordítottunk a Hajdú-Bihar megyei és hajdúböszörményi gazdaságokra. A működési ROS, ROE és a ROI értékei alapján megállapítottuk, hogy mind a megyei, mind a hajdúböszörményi üzemek jövedelmezően termeltek, viszont eltérő üzemmérettel rendelkeztek. A hajdúböszörményi társas vállalkozások a működési ROS tekintetében (12,57%) kedvezőbb helyzetben voltak az országos (5,30%) és a megyei (8,90%) átlagértékekhez viszonyítva. Mindez a magasabb befektetett eszközértékkel és -aránnyal magyarázható a 2015-2019-es időszakra vonatkozóan. E mögött korszerűbb technológia feltételezhető.

Szerző életrajzok

 • Erdős Adél Dorottya, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

  PhD-hallgató
  E-mail: erdos.adel.dorottya@econ.unideb.hu

 • Szőllősi László, 2Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet, Üzemtani és Vállalati Tervezés Tanszék

  egyetemi docens
  E-mail: szollosi.laszlo@econ.unideb.hu

Hivatkozások

évi XXXIV. törvény: A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról. Letöltés: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400034.tv

Apáti F. – Tóth-Kurmai V. – Kicska T. – Kovács E. – Dorogi D. (2018a): A műtrágya nemzetközi és hazai piaci tendenciái (2. rész). Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia. Vol. 22. No. 2. pp. 32-35.

Apáti F. – Nábrádi A. – Szőllősi L. – Szűcs I. (2018b): Üzemtan. Debreceni Egyetem. Debrecen. pp. 31-32. ISBN 978-963-490-139-6.

Bareith T. – Koroseczné PavlinR. – Kövér Gy. (2014): Felszámolások vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban. E-CONOM. Vol. 3. No. 2. pp. 102-124. DOI: https://doi.org/10.17836/EC.2014.2.102

EMIS (2020): adatbázis. Letöltés: https://www.emis.com/php/dashboard/index

Fenyves V. – Nyul B. – Dajnoki K. – Bács Z. – Tömöri G. (2019): Profitability of Pharmaceutical Companies in the Visegrád Countries. Montenegrin Journal of Economics. Vol. 15. No. 4. pp. 99-111. DOI: https://doi.org/10.14254/1800-5845/2019.15-4.8

Fenyves V. – Pető K. – Szenderák J. – Harangi-Rákos M. (2020): Agricultural economics – Zemedelska Economica. Vol. 66. No. 4. pp. 160-167. DOI: https://doi.org/10.17221/285/2019-AGRICECON

Keszthelyi Sz. (2017): A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2015. Agrárgazdasági Kutató Intézet. p. 14. ISSN 2063-3149 DOI: https://doi.org/10.7896/ai1792

Keszthelyi Sz. – Kis Csatári E. (2018): A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2016. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Budapest. p. 14. ISSN 2063-3149 DOI: https://doi.org/10.7896/ai1801

Keszthelyi Sz. – Kis Csatári E. (2019): A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2017. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Budapest. p. 14. ISSN 2063-3149 DOI: https://doi.org/10.7896/ai1902

Keszthelyi Sz. – Kis Csatári E. (2020): A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2018. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Budapest. p. 14. ISSN 2063-3149 DOI: https://doi.org/10.7896/ai2002

KSH (2018): Szántóföldi növények, 2017. Statisztikai tükör. 2018. február 9. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest. 4 p.

KSH (2019): Főbb növénykultúrák terméseredményei, 2018. Statisztikai tükör. 2019. február 15. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest. 5 p.

KSH (2020a): Helyzetkép a mezőgazdaságról, 2019. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest. Letöltés: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mezo/2019/index.html

KSH (2020b): Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa. Letöltés: http://www.ksh.hu/mezogazdasag

Nábrádi A. – Pető K. – Balogh V. – Szabó E. (2008): A hatékonyság mérésének módszertana. In: Hatékonyság a mezőgazdaságban (Szerk.: Szűcs I. – Farkasné Fekete M.). Agroinform Kiadó és Nyomda. Budapest. p. 23. ISBN 978-963-502-889-4

Nemessályi Zs. (2005): Jövedelem, jövedelmezőség, versenyképesség a hatékonyság rendszerében. In: A mezőgazdaság tőkeszükséglete és hatékonysága: Pfau Ernő professzor 70. születésnapja tiszteletére (Szerk.: Jávor A.). Debreceni Agrártudományi Centrum. Debrecen. p. 199. ISBN 963-472-896-0

Pechrova M.S. (2015): The profitability and technical efficiency of young farmers supported from Rural Development Programme. 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics. 09-11 September 2015. Cheb, Czech Republic, Conference paper. pp. 618-623.

Szabó A. (2019): A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe – Képviselői Információs Szolgálat. 2019/7. InfoTabló. Letöltés: https://www.parlament.hu/documents/

/1789589/Infotablo_2019_7_mg_nemzetgazd_szerepe.pdf/9e2176c0-c76f-5475-9cb6-b42bbbd75ff1

Szőllősi L. – Molnár Sz. (2017): A versenyképesség meghatározó tényezői I. – piaci igények. Baromfiágazat. Vol. 17. No. 3. pp. 4-11.

Szőllősi L. – Szűcs I. (2015): Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem. Debrecen. p. 107. ISBN 978-615-80290-7-0

TAKARNET (2020): Statisztikai adatok – Hajdúböszörmény. Letöltés: http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.kozseg_adat?kozsegkod=2287

Vinogradov Sz. – Takácsné György K. (2019): A szántóföld piaci árát befolyásoló tényezők. Agro Napló. Vol. 23. No. 12. pp. 44-47.

Letöltések

Megjelent

2021-09-28

Hasonló cikkek

11-19 a 19-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.