Ólom- és kadmiumtartalom meghatározása szarvasmarha fedőszőrben, vérben és tejben

Szerzők

  • János Kelemen
  • Zsuzsanna Szatai
  • Zsuzsa Lassu

Kulcsszavak:

lead, cadmium, cattle, hair, blood

Absztrakt

Vizsgálatunkban szarvasmarha-fedőszőr, valamint vér- és tejminták, ill. takarmányok ólom- és kadmiumtartalmát határoztuk meg, részben szintfelmérő jelleggel alapadatok szerzése céljából, részben pedig módszertani vizsgálatok keretében abból a célból, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogy a különböző színű pigmentált fedőszőrök mellett mennyire alkalmas a fehér színű szőr a vizsgálatokhoz. Célkitűzéseinkhez tartozott annak megállapítása is, hogy van-e valamiféle kapcsolat a vér és tej, ill. a szőr ólom- és kadmiumtartalma között. Számoltuk az egyes elemek napi bevitelét a mért koncentrációk és az etetett takarmányok mennyiségei alapján. Az orális napi bevitelt figyelembe véve meghatároztuk az egyes állatok ólom- és kadmiumterhelését. Az állományokon belül megnéztük a vér- és tejminták korrelációját a különböző színű szőrökkel. Megállapítottuk, hogy legfeljebb közepesen jónak mondhatóak. Összehasonlítottuk az eltérő színű szőrök ólom- és kadmiumtartalmát. Megállapítottuk azt is, hogy e két elemet tekintve a fekete szőr átlagértékei szignifikánsan magasabbak a vörös és fehér szőrénél. Ólom esetében mind a pigmentált, mind a fehér szőr alkalmas a vizsgálatokra, kadmium esetében csak a pigmentált javasolható. Vizsgáltuk a jellegzetes kalcium-ólom és cink- kadmium antagonizmus megjelenését a szőrben. A kalcium-ólom esetében a korrelációk nagyrészt közepesnek (r=0,67-0,68), ill. szorosnak (r=0,76 a vörös szőrben) mondhatók, így ez az interakció nem jellegzetes. A cink-kadmium viszonylatában a vörös szőrt kivéve gyenge a korreláció (r=0,3-0,45), ami a két elem antagonizmusának megnyilvánulását jelezheti a szőrben.

Letöltések

Megjelent

1998-02-15

Hogyan kell idézni

Ólom- és kadmiumtartalom meghatározása szarvasmarha fedőszőrben, vérben és tejben. (1998). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 2(1), 65-77. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1332