Magyarországi sertéspopulációk néhány értékmérő tulajdonságának örökölhetőségi értéke

Szerzők

  • László Csató
  • Eildert Groeneveld
  • László Radnóczi

Kulcsszavak:

pig breeding, genetic parameters, heritability, BLUP methods

Absztrakt

Szerzők variancia-komponens becslést végeztek Groeneveld(l 993) által kifejlesztett VCE 3.2 program segítségével magyarországi sertés fajtákban. A h2-érték meghatározását 4 tisztavérű fajtában és két hibrid alapvonalban végezték el, egyed modell alkalmazásával. A modellben két kovariáló változó, 5 fix hatás, egy random(alom) és az egyed hatás szerepelt. A becslésnél a program az üzemi sajátteljesítmény vizsgálati(ÃœSTV) és a központi állomási vizsgálati(HVT) adatbázist egyidejűleg használta. Az ÃœSTV-ből két tulajdonság h2-értékét becsülték. A növekedési erélyt kifejező tulajdonságnál 0,14-0,33 közötti értékeket kaptak, alacsony(2-8% közötti) becslési hibával. A vágóértéket kifejező átlagos hátszalonna-vastagságnál a becsült h2-ek 0.13-0,33 közöttiek voltak, 2-13% közötti standard hibával. A kapott alacsony h2-értékek az un. confounding jelenségnek tulajdoníthatók, mely a genetikailag zárt tenyészetekben lép fel, az üzemi és a genetikai hatás keveredésével. A HVT-nél 4 tulajdonság h2-értékeinek becslésére került sor. A kapott örökölhetőségi értékek a következők voltak. A hízlalási napok számánál 0,24-0,46, a teszt alatt elfogyasztott takarmány mennyiségénél 0,25-0,55, az értékes húsrészek mennyiségénél 0,39-0,67 és a húsminőségi pontszámnál 0,04-0,21. Az örökölhetőség becslési hibája az első három tulajdonságnál 3,0-24,8%, míg a negyediknél 14,1 és 61,6% között mozgott. A fajták, illetve a genotípusok közötti h2-érték különbségek magyarázatára vonatkozóan a szerzők további, nagyobb adatbázisra támaszkodó becslést terveznek.

Letöltések

Megjelent

1998-02-15

Hogyan kell idézni

Magyarországi sertéspopulációk néhány értékmérő tulajdonságának örökölhetőségi értéke. (1998). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 2(1), 39-47. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1096

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei