Lektoroknak

A 4D tájépítészeti és kertművészeti folyóirat sokféle témájú és módszertanú tanulmányt fogad be közlésre, többek között: szabadtér-tervezéselméleti, kerttörténeti, tájtörténeti, településértékvédelmi, táji értékvédelmi, urbanisztikai, zöldinfrastruktúra, klímaadaptáció kutatások eredményeit publikáló kéziratokat; kritikai tervismertetéseket és meglévő kutatások elemzésére, szintézisére alapuló kutatásokat. Ennek megfelelően nincs egységes elvárás a tanulmányok szerkezetére vonatkozóan.

Lektori útmutató

Értékelési szempontok

A beérkezett kéziratok véleményezésének elkészítésében a következő általános értékelési szempontok nyújthatnak segítséget:

 • Új és eredeti hozzájárulásról van szó vagy a kutatási eredmények megjelentek már esetleg máshol?
 • Kellően átfogó és kritikus a cikk?
 • A cím világosan és kellőképpen tükrözi a tartalmat?
 • Az absztrakt tömören, jól vázolja fel a kutatási célt, a módszert és a főbb eredményeket, következtetéseket?
 • A szöveg korrekt, szakszerű és olvasmányos?
 • Megfelelő a cikk felépítése, szerkezete és a tartalmi részeinek kapcsolata?
 • Megfelelő a függelék vagy a csatolt adatbázis?
  • Szükségesek és elfogadhatók az illusztrációk, valamint a táblázatok?
  • Az ábrák, képek forrásai és magyarázatai kielégítőek?
 • Megfelelő és elégséges a szakirodalmi áttekintés?
  • A vonatkozó, más publikációkra történő hivatkozások megfelelők?
 • Az eredmények figyelemreméltó, újszerű megállapításokat tartalmaznak?
  • Nincsenek tárgyi tévedések és gondolatmeneti hiányosságok?
  • A módszerek és alkalmazásuk helyes?
  • Vitatható az eredmények értelmezése?
  • Esetleg felmerülnek figyelmen kívül hagyott fontos szempontok?
 • Helyesek és pontosak a tudományos és műszaki kifejezések?

A 4D cikkeit kettős vak lektorálást követően publikáljuk, a lektor személye így ismeretlen a szerző számára, ezért, kérjük, kerüljék az azonosítást lehetővé tevő adatok megadását. A cikkek angol és magyar nyelvű olvasószerkesztést követően jelennek meg, ezért a lektorálás elsődleges célja nem a nyelvi, stilisztikai problémák jelzése.

A bíráló javaslata

Kérjük, értékelje a cikket a honlapon szövegesen; lehetőség van kizárólag a szerkesztőknek szóló üzenet rögzítésére is, valamint bírálatához akár véleményezett word dokumentum feltöltésére is van mód.[1] Ezt követően, kérjük, válasszon a következő lektori javaslatok közül:

 

Változtatás nélkül publikálható a cikk

(Jelenlegi állapotában elfogadható, ugyanakkor szerkesztésre szorul. Kérjük, NE ezt válassza,

ha BÁRMILYEN jelentős megjegyzést, javaslatot tett.)

 

Kisebb átdolgozás szükséges  

(Felülvizsgálat szükséges – a szerzők építsék be a megjegyzéseket, javaslatokat. Ebben az esetben szerkesztői döntés, hogy ismételten visszaküldjük javítást követően a cikket a lektornak.)

 

Nagyobb átdolgozás szükséges

(Jelenlegi formájában elutasított, de a bírálatban szereplő szempontok szerint átdolgozott cikket ismételten elküldjük a lektoroknak.)

 

Egyéb folyóirat javasolt

(Nem a 4D céljaival összeegyeztethető cikk esetén.)

 

Megjelentetés nem javasolt

(Elutasított, a bíráló által felsorolt okok miatt.)

 

 

Hálásan köszönjük a lektorok munkáját, amellyel hozzájárulnak ahhoz, hogy a 4D-ben csak magas színvonalú, a folyóirat szellemiségének megfelelő munkák jelenhessenek meg, ezáltal segítik folyóiratunk színvonalának további emelését. Reméljük, hogy a tanulmányok véleményezése a lektorok számára is hasznos tanulságokkal szolgál. Az egyes évfolyamokban közreműködő lektorok nevét az adott évfolyam utolsó számában megjelentetjük, a bírálati munkáról kérésre igazolást adunk.

 

[1] Kérjük a lektorokat, hogy a kritikai észrevételek, amennyire csak lehetséges, építők legyenek, negatív és lekezelő jelzők használata nélkül. Az elutasító kritikánál elvárt az elutasítás indoklása.