Peszticidek hatásvizsgálata Enchytraeus albidus faj területválasztásának segítségével

Szerzők

  • Révész Anna Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növényvédelmi Intézet, Integrált Növényvédelmi Tanszék; Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Állattani és Ökológiai Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. e-mail: revesz.anna97@gmail.com
  • Szabó Borbála University of Bremen, UFT, General and Theoretical Ecology, Leobener Str. 6, 28359, Bremen, Germany, e-mail: bszabo@uni-bremen.de
  • Boros Gergely Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Állattani és Ökológiai Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., e-mail: boros.gergely@uni-mate.hu

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3978

Kulcsszavak:

Quadris, Flumite 200, akaricid, elkerüléses teszt, szabadföldi adatok

Absztrakt

A kémiai módszereken alapuló növényvédelem napjainkban meghatározó a mezőgazdasági gyakorlatban, ezért a környezetbe kijuttatott peszticidek hatásának vizsgálata nem célfajokra rendkívül fontos. Ennek megfelelően a hazai szőlőművelésben gyakran alkalmazott Quadris (azoxistrobin) fungicid és Flumite 200 (flufenzin) akaricid televényférgekre gyakorolt hatását vizsgáltuk önmagukban, illetve keverékként. Terepi mintavételre a növényvédőszerek kijuttatása előtt és után került sor. OECD szabványok alapján elkerülési viselkedésen alapuló teszteket végeztünk Enchytraeus albidus televényféreg fajon. Egyes koncentrációknál a kísérleti állatok elkerülő viselkedést mutattak, ugyanakkor ezek a javasolt kijuttatási értékeknél több nagyságrenddel magasabbak voltak. Ezen eredményeink alapján a vizsgált két növényvédőszert az Enchytraeus albidus faj egyedei képesek érzékelni és elkerülni, így előírásszerű alkalmazás esetén az általunk vizsgált növényvédőszerek nem jelentenek jelentős környezettoxikológiai kockázatot a televényférgekre.

Hivatkozások

Ábrahám R., Érsek T., Kuroli G., Németh L., Reisinger P. 2011: Precíziós növényvédelem. https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/8619/0010_1A_Book_08_Novenyvedelem.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Amorim, M.J.B., Novais, S., Römbke, J., Soares, A.M.V.M. 2008: Enchytraeus albidus (Enchytraeidae): A test organism in a standardised avoidance test? Effects of different chemical substances. Environment International 34(3): 363–371. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2007.08.010

Amorim, M.J.B., Scott-Fordsmand, J.J. 2012: Toxicity of copper nanoparticles and CuCl2 salt to Enchytraeus albidus worms: Survival, reproduction and avoidance responses. Environmental Pol-lution 164: 164–168. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2012.01.015

Bardgett, R. 2005: The biology of soil: A community and ecosystem approach. Oxford University Press, Oxford.

Barna Sz. 2008: Növényekre adaptálható gyors bioteszt kidolgozása talajok nehézfém-tartalmának jellemzésére. Doktori értekezés. Szent István Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola, Gödöllő.

Bartlett, D.W., Clough, J.M., Godwin, J.R., Hall, A.A., Hamer, M., Parr-Dobrzanski, B. 2002: The stro-bilurin fungicides. In: Pest Management Science 58(7): 649–662. DOI: https://doi.org/10.1002/ps.520

Brussaard, L., de Ruiter, P.C., Brown, G.G. 2007: Soil biodiversity for agricultural sustainability. Ag-riculture, Ecosystems and Environment 121(3): 233–244. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2006.12.013

Coleman, D.C. 2008: From peds to paradoxes: Linkages between soil biota and their influences on ecological processes. Soil Biology and Biochemistry 40(2): 271–289. DOI: https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2007.08.005

Coleman, D.C., Crossely, D.A., Hendrix, P.F. 2004: Fundamentals of Soil Ecology. Academic Press. DOI: https://doi.org/10.1016/C2015-0-04083-7

Csorba P., Ádám Sz., Bartos-Elekes Zs., Bata T., Bede-Fazekas Á., Czúcz B., Csima P., Csüllög G., Fo-dor N., Frisnyák S. et al. 2018: Tájak. In: Kocsis K. (főszerk.): Magyarország nemzeti atlasza 2. kö-tet. Természeti környezet. MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest, pp. 112–129. https://www.nemzetiatlasz.hu/MNA/MNA_2_10.pdf

Dai, W., Slotsbo, S., Holmstrup, M. 2021: Thermal optimum for mass production of the live feed or-ganism Enchytraeus albidus. Journal of Thermal Biology 97: 102865. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2021.102865

Didden, W. 1991: Population ecology and functioning of Enchytraeidae in some arable farming systems. Doktori értekezés. Wageningen University and Research ProQuest Dissertations Publishing.

Didden, W.A.M., Römbke, J. 2001: Enchytraeids as organisms for chemical stress in terrestrial ecosystems. Ecotoxicology and Environmental Safety 50(1): 25–43. DOI: https://doi.org/10.1006/eesa.2001.2075

Dózsa-Farkas K. 2002: Mit érdemes tudni a televényférgekről (Enchytraeidae, Annelida)? Állattani közlemények 87: 149–164.

Havasi, M., Kheradmand, K., Mosallanejad, H., Fathipour, Y. 2019: Sublethal effects of diflovidazin on demographic parameters of the predatory mite, Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae). International Journal of Acarology 45(4): 238–244. DOI: https://doi.org/10.1080/01647954.2019.1607550

Killham, K. 1994: Soil ecology. Cambridge University Press, Cambridge.

Kodandaram, M.H., Kumar, Y.B., Rai, A.B., Singh, B. 2016: An overview of insecticides and acari-cides with new chemistries for the management of sucking pests in vegetable crops. Vegetable Science 43(1): 1–12.

Newman, M.C. 2014: Fundamentals of ecotoxicology. Taylor & Francis, London.

O'Connor, F.B. 1962: The extraction of Enchytraeidae from soil. In: Murphy, P.W. (ed.) Progress in soil zoology, Butterworths, London, pp 398.

OECD 2009: OECD Guidlines fot Testing Themicals, No. 232 Collembolan reproduction test in soil.

OECD 2016: OECD Guideline for the Testing of Chemicals, No. 220 Enchytraeid reproduction test.

Pelosi, C., Römbke, J. 2016: Are Enchytraeidae (Oligochaeta, Annelida) good indicators of agricultural management practices? Soil Biology and Biochemistry 100: 255–263. DOI: https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2016.06.030

R Developement Core Team 2019: R: a language and environment for statistical computing, https://www.r-project.org.

Somogyi Z., Bakonyi G., Kiss I. 2005: Ökotoxikológiai vizsgálatok televényférgekkel (Annelida: Enchitraeidae). Agrokémia és Talajtan 54(3–4): 535–545. DOI: https://doi.org/10.1556/agrokem.54.2005.3-4.21

Vavoulidou, E., Coors, A., Dózsa-Farkas, K., Römbke, J. 2009: Influence of farming practice, crop type and soil properties on the abundance of Enchytraeidae (Oligochaeta) in Greek agricultural soils. Soil Organisms 81(2): 197–212.

Wang, Y., Wu, S., Chen, L., Wu, C., Yu, R., Wang, Q., Zhao, X. 2012: Toxicity assessment of 45 pesticides to the epigeic earthworm Eisenia fetida. Chemosphere 88(4): 484–491. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.02.086

Letöltések

Megjelent

2023-11-29

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Peszticidek hatásvizsgálata Enchytraeus albidus faj területválasztásának segítségével. (2023). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 20(Suppl. 2), 65-75. https://doi.org/10.56617/tl.3978

Hasonló cikkek

11-20 a 95-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.