A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú bemutatása hidrológiai adatok alapján

Szerzők

  • Tóth Zsolt Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék, 1182 Budapest, Halomi út 65–81. A/II. Fsz. 3. https://orcid.org/0000-0002-4650-7291

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3691

Kulcsszavak:

természetvédelem, kémia vízminőség, eutrofizáció, ökológiai vízminőség, Ráckevei (Soroksári) Duna-ág

Absztrakt

A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág /rövidítve RSD/ egy természeti értékeihez képest – a szakma és a közvélemény által – kissé elfeledett, de annál szebb vízteste hazánknak. A Duna-ágra vonatkozó adatok elemzésének aktualitását adja, hogy a területen folyamatban van egy 35 milliárd Ft összértékű, komplex vízminőség és vízgazdálkodás javító beruházás, ami jórészt brüsszeli forrásokból valósul meg, a tervek szerint 2013-ra. Az értékelés a kémiai (oldott oxigén, ammónium-N, nitrát-N, nitrit-N) és ökológiai vízminőségre vonatkozó adatok párhuzamba állítását tűzte ki célul. Az utóbbi mutatók az EU Víz Keretirányelv által meghatározott indikátorcsoportok (fitoplankton, bevonatlakó kovaalga, vízi makroszkópikus gerinctelen, makrofita, hal) segítségével kerülnek bemutatásra. Az adatok a kémiai vízminőség tekintetében az 1997–2010 közötti időszakról adnak információt, az ökológiai felmérés pedig a 2007-es állapotokat tükrözi. A tanulmány továbbá az ezekből levont következtetések révén – a folyóágon uralkodó környezet- és természetvédelmi állapotokról nyújt képet szakaszonkénti bontásban.

Információk a szerzőről

  • Tóth Zsolt, Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék, 1182 Budapest, Halomi út 65–81. A/II. Fsz. 3.

    carew7@vipmail.hu

Hivatkozások

Batizi L. I. 2009: Csepel-sziget a Duna ölén. Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás, Szigetszentmiklós, 43 p.

Clement A. 1994: Can it still be saved. Survey of the Ráckeve (Soroksár) Danube. Vízmű Panoráma, 2: 30–32.

Dévényi L. 1989: A Ráckevei (Soroksári) Duna környezetvédelmi helyzete. Hidrológiai Tájékoztató, 29: 28–30.

Haitman K. 1990: A Ráckevei Duna vízminőségéről. Halászat, 83: 107–108.

Hollósy M. 1995: A Ráckevei-Soroksári Dunaág vízminőségének vizsgálata. Hidrológiai Közlöny, 75 (2): 94–98.

Horváth E. 2011: A vízi környezetben előforduló nitrogénformák. Talajvízvédelem. (http1)

Jakab A., Papanek L. 2005: RSD Kiadvány (http2)

KDV-KÖVIZIG 2014a: A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság honlapja, Rácekevei (Soroksári) – Duna (R/S/D). (http3)

KDV-KÖVIZIG 2014b: A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság honlapja, Vízrajzi adatok, tájékoztatók. (http4)

Kiss K. T. 1984: Occurrence of Thalassiosira pseudonana Hasle et Heimdal (Bacillariophyceae) in some rivers of Hungary. Actqa botanica Hungarica, 30: 277–287.

Kiss K. T., Genkal S. I. 1997: Télvégi-koratavaszi Centrales (Bacillariophyceae) vízvirágzás a Dunán. Hidroló- giai Közlöny, 77 (1–2): 57–58.

Kovács J. L., Veresegyházi B., Horváth L. 1987: Ráckeve és környéke. Pest Megyei Idegenforgalmi Hivatal, Budapest, 130 p.

Öko Zrt. -K+K Kft.- Terraszer Kft. által alkotott konzorcium 2008a: A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág ökológiai állapotának felmérése és értékelése. Budapest

Öko Zrt. -K+K Kft.- Terraszer Kft. által alkotott konzorcium 2008b: A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág kotrásának környezeti hatástanulmánya. Budapest

Öko Zrt. -K+K Kft.- Terraszer Kft. által alkotott konzorcium 2009: Hatásbecslést előkészítő tanulmány a Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág kotrása miatt a Natura 2000-es területet érő hatásokról. Budapest

Seregélyes T., Szél Gy. 2002: Mi lesz a Ráckevei-Soroksári-Dunaág jövője? Lélegzet, 12 (2) (http5)

Natura 2000 honlapja (http6)

Nemcsók J., Györe K., Oláh J. 1981: Az ammónia hatása a halak légzésére, vércukorszintjére, vérszérum tran- szamináz és tejsavdehidrogenáz aktivitására. Halászat, 27 (1): 8–10.

Simon T. 2002: A magyarországi edényes flóra határozója. Ötödik kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 976 p.

Tóth B. 2009: A Ráckevei-Soroksári Duna-ág rehabilitációra vár. Környezetvédelem, 17 (3): 24–27.

Vadadi-Fülöp Cs., Mészáros G., Jablonszky Gy., Hufnagel L. 2007: Ecology of the Ráckeve-Soroksár Danube - A review (http7) https://doi.org/10.15666/aeer/0501_133163

http1: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Talajvizvedelem/ch01s02.html (hozzáférés: 2014. január 31.)

http2: http://www.varju.hu/files/varju.hu/file/Archivum/375/rsd_kiadvany.pdf (hozzáférés: 2012. december 10.)

http3: http://www.kdvkovizig.hu/rsd_frame.htm (hozzáférés: 2014. január 31.)

http4: http://www.kdvkovizig.hu/fomenu-frame.htm (hozzáférés: 2014. január 31.)

http5: http://www.lelegzet.hu/archivum/2002/02/0199.hpp (hozzáférés: 2014. január 31.)

http6: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUDI20042 (hozzáférés: 2014. január 31.)

http7: http://www.ecology.kee.hu/pdf/0501_133163.pdf (hozzáférés: 2014. január 31.)

Letöltések

Megjelent

2014-07-27

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú bemutatása hidrológiai adatok alapján. (2014). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 12(1), 75-93. https://doi.org/10.56617/tl.3691

Hasonló cikkek

1-10 a 352-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.