A folyók helyreállítási potenciáljának fogalma, és a meghatározás módszereinek szakirodalmi áttekintése

Szerzők

  • Erdei Tímea Katalin Szent István Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29–43. https://orcid.org/0000-0001-7256-5025

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3489

Kulcsszavak:

vízfolyás, rehabilitáció, helyreállítási lehetőségek, módszertani összefoglaló, szakirodalmi áttekintés

Absztrakt

A hazánkban megvalósult folyószabályozási munkálatok és a folyó menti tájakban jelentkező kedvezőtlen hatások miatt egyre fontosabbá válik a folyók természetvédelmi, tájvédelmi, rekreációs és esztétikai célokat is figyelembe vevő helyreállítása. Ennek megalapozására többféle módszertan is kidolgozásra került az utóbbi évtizedekben, amelyek a folyók állapota, vagyis a helyreállítás szükségessége mellett annak lehetőségeit (terület alkalmassága és korlátozó tényezői) egyaránt értékelik. Jelen tanulmányban célom ezen vizsgálatiértékelési módszerek összegyűjtése és a helyreállítási potenciál fogalmának és meghatározási módszereinek áttekintése hazai és külföldi szakirodalom alapján. A kutatás eredményeként összesen 41 helyreállítási potenciál meghatározására vonatkozó módszertan került elemzésre. A cikkek áttekintése során elemeztem a vizsgálati léptéket és területet, a fő érintett szakterületet, a megfogalmazott célokat, az alkalmazott értékelési és elemzési módszereket, illetve azt, hogy a szerzők milyen vizsgálati-értékelési szempontokat vesznek figyelembe. A helyreállítási potenciál a legtöbb áttekintett módszer esetében többet jelent a folyó állapotának értékelésénél. Megállapítása során a leggyakoribb szándék a helyreállítás területeinek meghatározása és/vagy priorizálása. Az áttekintett módszerek 68%-a ökológiai, 63%-a geomorfológiai és 33%-a hidrológiai helyreállítási célokat fogalmaz meg. A helyreállítási potenciál meghatározása során áttekintett módszerek vizsgálati lépték tekintetében legnagyobb arányban folyószakaszokra koncentrálnak, különböző szélességű területeket kiemelve – ártér, folyó menti sáv vagy folyópart és meder; de emellett számos kutatásban megjelent a teljes vízgyűjtő vagy lokális területegységek áttekintése. A vizsgálati-értékelési szempontok közül a legtöbb módszerben a földhasználat-felszínborítás, a hidrológiai, geomorfológiai, ökológiai adottságok, valamint a korlátozó tényezők vizsgálata van jelen. A kimondottan tájépítészeti szempontok, mint például a tájképi adottságok, az egyedi tájértékek, a tájszerkezet tanulmányozása, a módszerek kis százalékának képezi részét. Megállapítható, hogy az elemzett kutatások a folyók helyreállítási potenciáljának meghatározását elsősorban a külterületi folyószakaszokon célozzák meg, azonban egyre fontosabbá válik a belterületi folyószakaszok helyreállítási potenciáljának meghatározása is.

Információk a szerzőről

  • Erdei Tímea Katalin, Szent István Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29–43.

    erdeitimi@gmail.com

Hivatkozások

IV. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv. A természetvédelmi szakpolitika startégiája 2015–2020. Magyar Közlöny 2015(83): 7794–7891.

Ahn, S., Kim, S. 2017: Assessment of watershed health, vulnerability and resilience for determining protection and restoration Priorities. Environmental Modelling & Software 122: 1–19. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.03.014

Adorján, A., Pecze A., Szilágyi, K. 2019: ‘Brown’ is the New ‘Green’: Post-industrial sites as potential in the development of the green infrastructure on the riverfront of Budapest, Hungary. Proceedings of the Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning. 6: Article 9.

Báthoryné Nagy I.R. 2007: Kisvízfolyások tájrehabilitációjának rendezési elvei és módszere. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató rendszerek Doktori Iskola, Budapest.

Báthoryné Nagy I. R. 2009: Patakmenti tájak alakítása tájépítész szemmel. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat 14: 26–33.

Bartley, R., Rutherfurd, I. 2005: Re-evaluation of the wave model as a tool for quantifying the geomorphic recovery potential of streams disturbed by sediment slugs. Geomorphology 64: 221–242. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2004.07.005

Beechie, T.J., Pollock, M.M., Baker, S. 2008: Channel incision, evolution and potential recovery in the Walla Walla and Tucannon River basins, northwestern USA. Earth Surface Processes and Landforms 33: 784– 800. https://doi.org/10.1002/esp.1578

Bernhardt, E.S., Palmer, M.A., Allan, J.D., Alexander, G., Barnas, K., Brooks, S., Carr, J., Clayton, S., Dahm, C., Follstad-Shah, J., Galat, D., Gloss, S., Goodwin, P., Hart, D., Hassett, B., Jenkinson, R., Katz, S., Kondolf, G.M., Lake, P.S., Lave, R., Meyer, J.L., O’Donnell, T.K., Pagano, L., Powell, B., Sudduth, E. 2005: Synthesizing US river restoration efforts. Science 308: 636–637. https://doi.org/10.1126/science.1109769

Bernhardt, E.S., Palmer, M.A. 2007: Restoring streams in an urbanizing world. Freshwater Biology 52: 738–751. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2006.01718.x

Boitsidis, A.J., Gurnell, A.M., Scott, M., Petts, G.E., Armitage, P.D. 2006: A decision support system for identifying the habitat quality and rehabilitation potential of urban rivers. Water and Environment Journal 20: 130–140. https://doi.org/10.1111/j.1747-6593.2005.00005.x

Boulton, A.J. 1999: An overview of river health assessment: philosophies, practice, problems and prognosis. Freshwater Biology 41: 469–479. https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.1999.00443.x

Braioni, M.G., Villani, M.C., Braioni, A., Salmoiraghi, G. (2012): Integrating habitat conservation with amenity and recreational uses along an urban stretch of the Adige River, Northern Italy. In: Boon, P.J., Raven, P.J. (eds.): River Conservation and Management. John Wiley & Sons Ltd., pp. 345–355. https://doi.org/10.1002/9781119961819.ch28

Brooks, A.P., Brierley, G.J. 2004: Framing realistic river rehabilitation targets in light of altered sediment supply and transport relationships: lessons from East Gippsland, Australia. Geomorphology 58: 107–123. https://doi.org/10.1016/S0169-555X(03)00227-7

Comín, F.A., Sorando, R., Darwiche-Criado, N., García, M., Masip, A. 2014: A protocol to prioritize wetland restoration and creation for waterquality improvement in agricultural watersheds. Ecological Engineering 66: 10–18. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.04.059

Corsair, H.J., Ruch, J.B., Zheng, P.Q., Hobbs, B.F., Koonce, J.F. 2009: Multicriteria decision analysis of stream restoration: potential and examples. Group Decision and Negotiation 18: 387–417. https://doi.org/10.1007/s10726-008-9148-4

EU Biodiverzitás Stratégiája: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia. Hozzuk vissza a természetet az életünkbe! (https://ec.europa.eu/)

Francis, R.A., Hoggart, S.P.G., Gurnell, A.M., Coode, C. 2008: Meeting the challenges of urban river habitat restoration: developing a methodology for the River Thames through central London. Area 40(4): 435–445. https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2008.00826.x

Fryirs, K., Brierley, G. 2000: A geomorphic approach to the identification of river recovery potential. Physical Geography 21(3): 244–277. https://doi.org/10.1080/02723646.2000.10642708

Fryirs, K.A., Brierley, G.J. 2016: Assessing the geomorphic recovery potential of rivers: forecasting future trajectories of adjustment for use in management. Wiley Interdisciplinary Reviews-Water 3(5): 727–748. https://doi.org/10.1002/wat2.1158

Gregory, K.J., Benito, G., Downs, P.W. 2008: Applying fluvial geomorphology to river channel management: Background for progress towards a palaeohydrology protocol. Geomorphology 98: 153–172. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.02.031

Guida-Johnson, B., Zuleta, G.A. 2019: Environmental degradation and opportunities for riparian rehabilitation in a highly urbanized watershed: the Matanza-Riachuelo in Buenos Aires, Argentina. Wetlands Ecology and Management 27: 243–256. https://doi.org/10.1007/s11273-019-09656-5

Hanna, D.E.L., Tomscha, S.A., Dallaire, C.O., Bennett, E.M. 2017: A review of riverine ecosystem service quantification: Research gaps and recommendations. Journal of Applied Ecology 55: 1299–1311. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13045

Hauer, F.R., Lorang, M.S. 2004: River regulation, decline of ecological resources, and potential for restoration in a semi-arid lands river in the western USA. Aquatic Science 66: 388–401. https://doi.org/10.1007/s00027-004-0724-7

Hein, T., Schwarz, U., Habersack, H., Nichersu, I., Preiner, S., Willby, N., Weigelhofer, G. 2016: Current status and restoration options for floodplains along the Danube River. Science of the Total Environment 543: 778–790. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.09.073

Hohensinner, S., Jungwirth, M., Muhar, S., Habersack, H. 2005: Historical analyses: a foundation for developing and evaluating river-type specific restoration programs. International Journal of River Basin Management 3(2): 87–96. https://doi.org/10.1080/15715124.2005.9635248

Horvath, E.K., Christensen, J.R., Mehaffey, M.H., Neale, A.C. 2017: Building a potential wetland restoration indicator for the contiguous United States. Ecological Indicators 83: 463–473. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.07.026

Hua, Y., Cui, B., He, W., Cai, Y. 2016: Identifying potential restoration areas of freshwater wetlands in ariver delta. Ecological Indicators 71: 438–448. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.07.036

Hulse, D., Gregory, S. 2004: Integrating resilience into floodplain restoration. Urban Ecosystems 7: 295–314. https://doi.org/10.1023/B:UECO.0000044041.94705.52

Jacobson, R.B., Janke, T.P., Skold, J.J. 2011: Hydrologic and geomorphic considerations in restoration of riverfloodplain connectivity in a highly altered river system, Lower Missouri River, USA. Wetlands Ecology and Management 19: 295–316. https://doi.org/10.1007/s11273-011-9217-3

Kapitány B. (szerk.) 2015: Demográfiai Fogalomtár. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. p. 78.

Kamp, U., Binder, W., Hölzl, K. 2007: River habitat monitoring and assessment in Germany. Environmental Monitoring and Assessment 127: 209–226. https://doi.org/10.1007/s10661-006-9274-x

Kauffman, J.B., Beschta, R.L., Otting, N., Lytjen, D. 1997: An ecological perspective of riparian and stream restoration in the Western United States. Fisheries 22(5): 12–24. https://doi.org/10.1577/1548-8446(1997)022<0012:AEPORA>2.0.CO;2

Kincses B., Nagy Gy. 2016: A szegedi partfal-rekonstrukció komplexitás és nyilvánosság szempontú vizsgálata, Földrajzi Közlemények 140 (2): 168–181.

Kurwadkar, S., Lambert, B., Beran, L., Johnson, J., Marsh, J., Hibbler-Albus, K., Lambert, D., Kwon, M. 2020: Evaluation of ecological, stressor and social factors for the prioritization and restoration of Trinity River Basin watershed. Wetlands Ecology and Management 28(4): 623–639. https://doi.org/10.1007/s11273-020-09736-x

Lóczy D. 2011: A Kapos árterének hidromorfológiai és tájökológiai értékelése. MTA doktori értekezés, Pécs. p. 195.

Lóczy, D., Dezső, J., Czigány, Sz., Gyenizse, P., Pirkhoffer, E., Halász, A. 2014: Rehabilitation potential of the Drava river floodplain in Hungary. Water Resources and Wetlands, Conference Proceedings: 11–13.

Macfarlane, W.W., McGinty, C.M., Laub, B.G, Gifford, S.J. 2017: High-resolution riparian vegetation mapping to prioritize conservation and restoration in an impaired desert river. Restoration Ecology 25: 333–341. https://doi.org/10.1111/rec.12425

MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ormos Imre Alapítvány 2017: Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése. Budapest. p. 158.

Nagy I.R., Novák T.J. 2004: A folyóvíz rehabilitáció nemzetközi gyakorlata és a hazai megjelenése. II. Magyar Földrajzi Konferencia absztraktkötet, Szeged. p. 11.

Nagy I.R., Novák T.J. 2007: A hazai vízfolyás-helyreállítások fogalomhasználatáról. Hidrológiai Közlöny 87(1): 40–44.

Norton, D.J., Wickham, J.D., Wade, T.G., Kunert, K., Thomas, J.V., Zeph, P. 2009: A method for comparative analysis of recovery potential in impaired waters restoration planning. Environmental Management 44: 356–368. https://doi.org/10.1007/s00267-009-9304-x

O’Brien, G.R., Wheaton, J., Fryirs, K., McHugh, P., Bouwes, N., Brierley, G., Jordan, C. 2017: A geomorphic assessment to inform strategic stream restoration planning in the Middle Fork John Day Watershed, Oregon, USA. Journal of Maps 13(2): 369–381. https://doi.org/10.1080/17445647.2017.1313787

O’Neill, M.P., Schmidt, J.C., Dobrowolski, J.P., Hawkins, C.P., Neale, C.M.U. 1997: Identifying sites for riparian wetland restoration: application of a model to the Upper Arkansas River Basin. Restoration Ecology 5(4S): 85–102. https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.1997.00085.x

Ouyang, N.L., Lu, S.L., Wu, B.F., Zhu, J.J., Wang, H. 2011: Wetland restoration suitability evaluation at the watershed scale – A case study in upstream of the Yongdinghe River. Procedia Environmental Sciences 10: 1926–1932. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2011.09.302

Pan, B., Yuan, J., Zhang, X., Wang, Z., Chen, J., Lu, J., Yang, W., Li, Z., Zhao, N., Xu, M. 2016: A review of ecological restoration techniques in fluvial rivers. International Journal of Sediment Research 31: 110–119. https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2016.03.001

Russell, G.D., Hawkins, C.P., O’Neill, M.P. 1997: The role of GIS in selecting sites for riparian restoration based on hydrology and land use. Restoration Ecology 5(4S): 56–68. https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.1997.00056.x

Qu, Y., Luo, C., Zhang, H., Ni, H., Xu, N. 2018: Modeling the wetland restorability based on natural and anthropogenic impacts in Sanjiang Plain, China. Ecological Indicators 91: 429–438. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.04.008

Schoor, M.M., Wolfert, H.P., Maas, G.J., Middelkoop, H., Lambeek, J.J.P. 1999: Potential for floodplain rehabilitation based on historical maps and present-day processes along the River Rhine, the Netherlands. In: Marriott, S.B., Alexander, J. (eds.): Floodplains: Interdisciplinary Approaches Special Publications 163. Geological Society, London. pp. 123–137. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1999.163.01.10

Schwarz U. 2014: A Mura–Dráva–Duna határon átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátum élőhelyrehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata a folyami és ártéri területeken. Vezetői összefoglaló, WWF Ausztria – FLUVIUS, Bécs. p. 16.

Shi, S., Chang, Y., Wang, G., Li, Z., Hua, Y., Liu, M., Li, Y., Li, B., Zong, M., Huang, W. 2020: Planning for the wetland restoration potential based on the viability of the seed bank and the land-use change trajectory in the Sanjiang Plain of China. Science of the Total Environment 733: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139208

Sinshaw, T.A., Surbeck, C.Q. 2018: Impacts of social indicators on assessing the recovery potential of impaired watersheds. Journal of Environmental Management 219: 316–324. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.073

Surian, N., Ziliani, L., Comiti, F., Lenzi, M.A., Mao, L. 2009: Channel adjusments and alteration of sediment fluxes in gravel-bed rivers of North-Eastern Italy: Potentials and limitations for channel recovery. River Research and Application 25: 551–567. https://doi.org/10.1002/rra.1231

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv: A Duna-vízgyűjtő magyarországi része, Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – 2015. (https://www.vizugy.hu/)

Víz Keretirányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK Irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (https://eur-lex.europa.eu/)

White, D., Fennessy, S. 2005: Modeling the suitability of wetland restoration potential at the watershed scale. Ecological Engineering 24: 359–377. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2005.01.012

WWF International 2010: Assessment of the restoration potential along the Danube and main tributaries. Working paper for the Danube River Basin. Final Draft. World-Wide Fund for Nature, Vienna. p. 59.

Yeakley, J.A., Ervin, D., Chang, H., Granek, E.F., Dujon, V., Shandas, V., Brown, D. 2016: Ecosystem services of streams and rivers. In: Gilvear D.J., Greenwood M.T., Thoms M.C., Wood P.J. (eds.): River Science: Research and management for the 21st century. First Edition. John Wiley & Sons. p. 416.

Zhang, B., Yin, L., Zhang, S., Liang, K. 2015: Estimation on wetland loss and its restoration potential in Modern Yellow River Delta, Shandong Province of China. Chinese Journal of Population Resources and Environment 13(4): 365–372. https://doi.org/10.1080/10042857.2015.1111575

Zuo, Q., Hao, M., Zhang, Z., Jiang, L. 2020: Assessment of the Happy River Index as an integrated index of river health and human well-being: A case study of the Yellow River, China. Water 12(11): 3064. https://doi.org/10.3390/w12113064

Letöltések

Megjelent

2020-12-09

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A folyók helyreállítási potenciáljának fogalma, és a meghatározás módszereinek szakirodalmi áttekintése. (2020). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 18(2), 113-125. https://doi.org/10.56617/tl.3489

Hasonló cikkek

1-10 a 65-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.