Oktatási reformok, beiskolázási és lemorzsolódási stratégiák

Szerzők

  • Veresné Valentinyi Klára Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Idegen Nyelvi Tanszék

Kulcsszavak:

beiskolázás, lemorzsolódás, MATE, kérdőíves felmérés, idegennyelvtanulás, magyar mint idegennyelv tanulása

Absztrakt

Cikkünkben egy reprezentatív kutatás eredményeit mutatjuk be, amelynek keretében a beiskolázás és a lemorzsolódás okaira kerestük a választ a MATE-n 31 nyelvtanár és 2161 egyetemi hallgató válaszai alapján. A kutatásban két kérdőíves megkeresést használtunk. A beiskolázásra vonatkozó első kérdőív három kérdésből állt, a lemorzsolódásra vonatkozó második kérdőív hét kérdésből. A beiskolázásra vonatkozó válaszok alapján elmondható, hogy a beiskolázás sikeressége jelentősen javítható állandó jelenléttel a szakmai népszerűsítő rendezvényeken, kreatív programokkal, a középiskolások, az osztályfőnökök és a szülők bevonásával, tájékoztatásával, és lelkes, kreatív oktatókkal, programokkal.  A lemorzsolódásnál jelentős csökkenés várható a megfelelő egyetemi kommunikációval a hallgatók felé, a megfelelő órarendszerkesztéssel, az órák ütközésének elkerülésével. Jobban oda kell figyelni a hallgatói igényekre, több órán kívüli program és személyes figyelem szükséges. Fontos az oktatás színvonalának az emelése, jobb informatikai feltételek megteremtése. A nyelvórákhoz kredit hozzárendelése elengedhetetlen a nyelvtanulás sikerének javításához.

Információk a szerzőről

  • Veresné Valentinyi Klára, Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Idegen Nyelvi Tanszék

    Dr. habil., PhD, egyetemi docens
    e-mail: veresme-valentinyi.klara@uni-mate.hu

Hivatkozások

Csehné Papp, I – Hajós, L. (2008): Workforce mobility in Central-Hungarian region. Acta Reggionalia et Environmentalica, (2), 33–37.

Glowacz, M. (2020): Aki lemarad, az kimarad. Mit tesz a kormányzat a korai iskolaelhagyás ellen? Új Köznevelés, (9/10), Letöltés dátuma: 2023. június 20. forrás: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2020-9-10.

Tóth, A. – Kálmán, B. G. – Poór, József – Cseh Papp, I. (2023): Impact of the Pandemic on Unemployment in Selected Countries and Country Groups. In: Regional Statistics (13), 1–36.

Varga, E. – Szira, Z. – Bárdos I. K. – Hajós, L. (2017a): The most relevant labour market competencies for employers and their assessment by students. Practice and Theory in Systems of Education, 11(2), 95–104. https://doi.org/10.1515/ptse-2016-0012

Varga, E. – Szira Z. – Boda H. – Hajós L. (2017b): A munkaerőpiacon elvárt kompetenciák relevanciájának összehasonlító elemzése a munkáltatók és a felsőoktatásban végzős fiatal munkavállalók aspektusából. Studia Mundi – Economica, 4(1), 82–93. https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.01.82-93

Letöltések

Megjelent

2023-07-05

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Oktatási reformok, beiskolázási és lemorzsolódási stratégiák. (2023). SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS | TECHNICAL LANGUAGES AND TRANSLATION, 1(1), 25-32. https://journal.uni-mate.hu/index.php/szsz/article/view/4635