Fókuszban az alkalmazott kompetenciák és a kulturális intelligencia

Szerzők

 • Varga Erika MATE Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Idegen Nyelvi Tanszék
 • Szira Zoltán MATE Agrár-és Élelmiszergazdasági Intézet

Kulcsszavak:

személyes kompetencia, kommunikáció, foglalkoztathatóság, interkulturalitás, kulturális intelligencia, szociokulturális kompetencia

Absztrakt

Cikkünk azzal a céllal íródott, hogy rávilágítson a kompetenciák fontosságára és életünkben betöltött szerepére, hiszen sokszor nem vagyunk tudatában annak, hogy mennyi kompetenciánk van, és valójában mennyit is használunk közülük nap mint nap például társas kapcsolatainkban. A személyes kompetenciák növelhetik a foglalkoztathatóságot, a munkaerőpiaci sikeresség és versenyképesség esélyét, valamint néhány olyan személyiségjegyet, amelyek erőteljes hatást gyakorolnak a felvételi döntésekre. A kommunikációs készségek és a nyelvi kompetencia szintén nagyban hozzájárul az ideális jelölt kiválasztásához, nem beszélve a kultúrák közötti és multikulturális kommunikációról, valamint a kulturális intelligenciáról, amelyek mind-mind nélkülözhetetlenné váltak globalizálódó világunkban. A szociokulturális kompetenciákat manapság szintén kulcsfontosságúnak tekinthetjük. A tanulmány áttekintést nyújt a leggyakoribb kulcskompetenciákról, amelyek nemcsak a munkaerőpiacon, hanem a mindennapi helyzetekben is előfordulnak. Jelen elemzés elsősorban a szakirodalomból származó kulcsfontosságú megállapításokat tartalmazza, tehát műfaj tekintetében áttekintő, kritikai cikk.

Szerző életrajzok

 • Varga Erika, MATE Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Idegen Nyelvi Tanszék

  PhD, egyetemi docens
  e-mail-cím: varga.erika@uni-mate.hu

 • Szira Zoltán, MATE Agrár-és Élelmiszergazdasági Intézet

  PhD, egyetemi docens
  e-mail cím: szira.zoltan@uni-mate.hu

Hivatkozások

Akkermans, J. – Schauferi, W. B. – Brenninkmeier, V. – Blonk, R. W. B. (2013): The role of career competencies in the Job Demands-Resources Model. Journal of Vocational Behaviour, 83, 356–366. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.06.011

Ang, S. – Van Dyne, L. (eds). (2008): The Handbook of Cultural Intelligence. New York: ME Sharpe. https://doi.org/10.1037/t24375-000

Bartram, D. (2005): The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1185–1203. https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.6.1185

Bhagat, R. S. (2006): Working Across Cultures. Academy of Management Review, 31(2), 489–93. https://doi.org/10.5465/amr.2006.20208695

Borman, W. C. – Motowidlo, S. J. (1993): Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. In: N. Schmitt & W. C. Borman (eds.): Personnel selection in organizations. San Francisco: Jossey-Bass. pp. 71–98.

Boyatzis, R. E. (1982): The Competent Manager: A model for effective performance. New York: Wiley.

Campbell, J. P. – McCloy, R. A. – Oppler, S. H. – Sager, C. E. (1993): A theory of performance. In: Schmitt, N. – Borman, W. C. (eds.): Personnel selection in organizations. San Francisco: Jossey-Bass.

Crowne, K. A. (2008): What Leads to Cultural Intelligence? Business Horizons, 51, 391–399. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2008.03.010

Csehné Papp, I. (2011): A társadalmi-gazdasági kihívásoknak való megfelelés érvényesítése az agrárszakképzésben. In: Pinczésné Palásthy, I. (szerk.): A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, pp. 178–181.

Csehné Papp, I – Hajós, L. (2011): Regional discrepancies in Hungary. Acta Reggionalia et Environmentalica (2), 42–46.

Cseh-Papp, I. – Varga, E. – Szira, Z. – Hajós, L. (2018): The controversial nature of workfare programmes. Acta Reggionalia et Environmentalica (15), 10–14. https://doi.org/10.2478/aree-2018-0003

Dalton, M. (1997): Are competency models a waste? Training and Development, 46–49.

Earley, P. C. – Ang, S. (2003): Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures. Stanford Business Books: Stanford. https://doi.org/10.1515/9780804766005

Earley, P. Ch. (2002): Redefining interactions across cultures and organizations: moving forward with cultural intelligence. In: Staw, B. M. – Kramer, R. M.: Research in Organizational Behavior, 24. Oxford: Elsevier. pp. 271–99. https://doi.org/10.1016/S0191-3085(02)24008-3

Herzberg, F. (2003): One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, 81(1), 3–11.

Hogan, J. – Holland, B. (2003): Using theory to evaluate personality and job-performance rela-tions: A socio-analytic perspective. Journal of Applied Psychology, 88, 100–112. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.1.100

Johnson, J. P. – Lenartowicz, T. – Apud, S. (2006): Cross-Cultural Competence in International Business: Toward a Definition and a Model. Journal of International Business Studies, 37(4), 525–43. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400205

Kurz, R. (1999): Automated prediction of managerial competencies from personality and ability variables. In: Proceedings of the BPS Test User Conference. Leicester, UK: British Psychological Society. pp. 96–101.

Lewis, R. D. (2005): When Cultures Collide: Leading Across Cultures, 3rd ed., London: Nicholas Brealey Publishing.

Livermore, D. (2009): Leading with Cultural Intelligence. New York: Amacom.

Livermore, D. (2011): The Cultural Intelligence Difference: Master the One Skill You Can't Do Without in Today's Global Economy. New York: Amacom.

Livermore, D. – Van Dyne, L. (2015): Cultural intelligence: The essential intelligence for the 21st century. In: SHRM Foundation Effective Practice Guideline Series. Alexandria, Virginia: SHRM.

Spencer, L.M. – Spencer, S. M. Jr. (1993): Competence at Work: Models for Superior Performance. Boston: Wiley.

Tóth, A. – Kálmán, B. G. – Poór, József – Cseh Papp, I. (2023): Impact of the Pandemic on Unemployment in Selected Countries and Country Groups. Regional Statistics, 13, 1–36.

Ulrich, D. – Allen, J. – Brockbank, W. – Younger, J. – Nyman, M. (2009): HR transformation. Building Human Resources from the Outside. New York: McGrow-Hill. https://doi.org/10.1177/0974173920100421

Varga, E. – Szira, Z. – Bárdos I. K. – Hajós, L. (2017a): The most relevant labour market competencies for employers and their assessment by students. Practice and Theory in Systems of Education, 11(2), 95–104. https://doi.org/10.1515/ptse-2016-0012

Varga, E. – Szira, Z. – Boda, H. – Hajós, L. (2017b): A munkaerőpiacon elvárt kompetenciák relevanciájának összehasonlító elemzése a munkáltatók és a felsőoktatásban végzős fiatal munkavállalók aspektusából. Studia Mundi – Economica, 4(1), 82–93. https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.01.82-93

Letöltések

Megjelent

2023-07-05

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Fókuszban az alkalmazott kompetenciák és a kulturális intelligencia. (2023). SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS | TECHNICAL LANGUAGES AND TRANSLATION, 1(1), 17-24. https://journal.uni-mate.hu/index.php/szsz/article/view/4633