Felmérés a szaknyelvoktatás hatékonyságáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen

Szerzők

  • Veresné Valentinyi Klára Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Idegen Nyelvi Tanszék

Kulcsszavak:

hallgatói elégedettség, tanári hozzáállás, korszerű szakmai tananyag és módszertan, motiváció, szaknyelvoktatás

Absztrakt

Cikkünkben azt a kutatást mutatjuk be, melyben 11 kérdésből álló kérdőíves megkereséssel kérdeztük meg a MATE hallgatóit (528 főt) a szaknyelvoktatásról, ezen belül a tananyagról, az oktatott módszerekről, a tanári hozzáállásról, segítő készségről és a hallgatói motivációról. A következő kérdésekre kerestük a választ: Mennyire volt a tanár felkészült a nyelvórán? Mennyire volt a nyelvtanár segítőkész, probléma esetén elérhető? Mennyire voltak az oktatási módszerek korszerűek? Mennyire voltak a tananyagok korszerűek? Mennyiben segítette a tananyag az Ön felkészülését a szakmai nyelvvizsgára? Mennyiben segítette a tananyag Önt abban, hogy szakmai szituációkban is tudjon kommunikálni idegen nyelven? Mennyiben tükrözte a zárthelyi dolgozat az órán átvett tananyagot? Mennyiben tükrözte a számonkérésben szereplő prezentáció az órán átvett tananyagot? Mennyiben készült fel minden órára? Mennyit hiányzott a nyelvórákról? Mi motiválná, hogy minden órán részt vegyen és készüljön az órára, azaz sikeres nyelvtanulóvá váljon?

Összességében a hallgatók elégedettek a szaknyelvi órák tartalmával és a nyelvtanárok felkészültségével, módszertanával és hozzáállásával. Az egyetemi hallgatók a szakjukhoz kapcsolódó szaknyelvet szeretnének tanulni, kiemelik a szóbeli társalgás és a nyelvtan fontosságát. Fontos számukra a tanári magyarázat, az órai gyakorlás és ismétlés, a rendszeres és folyamatos számonkérés. Hatékonyabban tanulnak digitális eszközökkel, interaktív, játékos feladatokkal. A nyelvtanár kedvessége és segítőkészsége kiemelten fontos és motiváló a számukra, különösen, ha SNI-s hallgatóról van szó. Motiválná őket, ha több nyelvóra lenne, ha a nyelvórák kreditesek lennének és megfelelő időpontban lennének az órarendben, nem lennének óraütközések. Megállapítható, hogy a szaknyelvtanulás és -oktatás helyzete több mint két évtizede változatlan, ugyanazokkal a problémákkal nézünk szembe (Veresné Valentinyi 2011: 99–103).

Információk a szerzőről

  • Veresné Valentinyi Klára, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Idegen Nyelvi Tanszék

    Dr. habil., PhD
    egyetemi docens
    E-mail: veresme-valentinyi.klara@uni-mate.hu

Hivatkozások

Asztalos, R., – Bánhegyi, M., – Fajt, B., –Pál, Á., – Szénich, A. (2021): Hallgatói visszajelzések a kényszertávoktatásra való átállásról és a digitális módszertani megújulásról az egyetemi szaknyelvoktatásban: egy kérdőíves felmérés tanulságai. Iskolakultúra, 31(6), 84–100.

Bárdos, J. (2000): Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Budapest: Nem-zeti Tankönyvkiadó.

Einhorn, Á. (2022): Az idegennyelv-tanítás célja és tartalma a felsőoktatásban. In: Modern Nyelvoktatás 26. 3.4. szám. 6-26. https://doi.org/10.51139/monye.2022.3-4.6.26.

Kóris, R., – Pál, Á., (2022): A hallgatói munka értékelésének újragondolása a hazai felsőokta-tásban tanító szaknyelvoktatók körében végzett kérdőíves felmérés tükrében. Modern Nyelvoktatás 2022/1-2. https://doi.org/10.51139/monye.2022.1-2

Kurtán, Zs. (2001): A szaknyelvoktatás tervezése nemzetközi kontextusban. In: Iskolakultúra (2001/8). Letöltve: 2023. június 20. forrás: http://real.mtak.hu/61042/1/EPA00011_iskola¬kultura_2001_08_079-086.pdf.

Pál, Á. – Kóris, R. (2021a). Kihívások és perspektívák a hallgatói munka értékelésében: európai szaknyelvoktatók tapasztalatai a kényszertávoktatással kapcsolatban. Iskolakultúra, 31(6), https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.06.35

Pál, Á. – Kóris, R. (2021b): LSP teacher perspectives on alternative assessment practices at European universities amid the COVID-19 crisis and beyond. In: Chen, J. (szerk.): Universities amid the COVID-19 crisis and beyond. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84067-9_24

Sándor, E. – Szirtesné Kiss, Á. (2016): Kooperatív tanulás a szaknyelvoktatásban: egy mód-szertani kísérlet tapasztalatai. In: Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban – motiváció és eredményesség. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 217-226.

Veresné Valentinyi, K. (2011): Kérdőív a szaknyelvoktatás hatékonyságának javításáról a SZIE gödöllői karain. In: Fata, I. – Veresné Valentinyi, K. (szerk.): Szaknyelv és Szakfordítás. Ta-nulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2010–2011. pp. 99–103.

Veresné Valentinyi, K. (2011): Kérdőív a szaknyelvoktatás hatékonyságának javításáról a SZIE gödöllői karain. In: Fata, I. – Veresné Valentinyi, K. (szerk.): Szaknyelv és Szakfordítás. Ta-nulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2010–2011. pp. 99–103.

Letöltések

Megjelent

2023-11-01

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Felmérés a szaknyelvoktatás hatékonyságáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen. (2023). SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS | TECHNICAL LANGUAGES AND TRANSLATION, 1(2), 34-42. https://journal.uni-mate.hu/index.php/szsz/article/view/4877