A fordítás lehetséges szerepe a magyar mint idegen nyelv órán

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók magyar nyelvóráinak tapasztalatai a hallgatók és a nyelvtanárok szemszögéből

Szerzők

  • Zsolnai Márton Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Idegennyelvi Intézet

Kulcsszavak:

nyelvpedagógia, magyar mint idegen nyelv, Stipendium Hungaricum, nyelvtani-fordító módszer, szakmódszertan

Absztrakt

A kutatás célja feltérképezni egy nagy múltra visszatekintő, de a modern nyelvpedagógiai irányzatok mellett napjainkban kissé elavult és háttérbe szoruló irányzat, a nyelvtani-fordító módszer helyét és szerepét a kezdő magyar nyelvórákon. Kérdőíves kutatás keretein belül a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen a kezdő magyar nyelvórákat elvégző Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók (95 résztvevő) és az egyetem öt campusán dolgozó magyar mint idegen nyelvet oktató nyelvtanárok (95 résztvevő) véleményét és benyomásait vizsgáltam a témával kapcsolatban. Az eredmények alapján elmondható, hogy az intézményben oktató tanárok kiválóan használják a modern nyelvpedagógia eszköztárát, de nem zárkóznak el a nyelvtani-fordító módszer pozitív elemeinek használatától sem a tanulási folyamat elősegítése érdekében. A kezdő magyar nyelvórán bár a közvetítőnyelv nélküli oktatásra törekszenek, a tervszerűen és konkrét tanulási célok érdekében történő fordítás és a nyelvtani elemzés is hasznos lehet bizonyos esetekben. A diákok és a tanárok konkrét nyelvtani elemekkel és a fordítás gyakorlati megvalósulásával kapcsolatos véleménye a legtöbb esetben hasonló képet mutat, de az összehasonlító elemzés során fény derült néhány fontos különbségre is a két csoport nézőpontja között.

Információk a szerzőről

  • Zsolnai Márton, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Idegennyelvi Intézet

    angoltanár, MEd
    e-mail: zsolnai.marci@gmail.com

Hivatkozások

Alharbi, S. H. (2017): Principled Eclecticism: Approach and Application in Teaching Writing to ESL/EFL Students. English Language Teaching, 10(2), 33–39. https://doi.org/10.5539/elt.v10n2p33

Dóla, M. (2020): Módszertani úrmutató a magyar nyelv tanításához. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan

Hetesy, B. – Gyöngyösi, L. (2022): Jó reggelt! Tanuljunk együtt magyarul! Budapest: KKM.

Larsen-Freeman, D. – Anderson, M. (2011): Techniques and principles in language teaching. (3rd ed.) Oxford: Oxford University Press.

Milawati, M. (2019): Grammar Translation Method: Current Practice in EFL Context. Indone-sian Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics, 4(1), 187–196. https://doi.org/10.21093/ijeltal.v4i1.437

Musumeci, D. (2011): History of Language Teaching In: Long M. H. – Doughty C. J. (eds.): The Handbook of Language Teaching. Oxford: Blackwell, 42-62. https://doi.org/10.1002/9781444315783.ch4

Nagyházi, B. (2016): Challenges in Teacher Training in Teaching Hungarian as a Foreign Lan-guage. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie 19(1), 203–214.

Vassilakou, E. (2019): Post-method methodology: Principled eclecticism and its application in teaching writing to EFL exam candidates. In: Seventh International Conference on Educa-tion, Language Instruction and Technology – ELIT-2019. 8–14.

Westwood P. (2008): What Teachers Need to Know about Teaching Methods. Camberwell: Acer.

Letöltések

Megjelent

2023-07-05

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A fordítás lehetséges szerepe a magyar mint idegen nyelv órán: A Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók magyar nyelvóráinak tapasztalatai a hallgatók és a nyelvtanárok szemszögéből. (2023). SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS | TECHNICAL LANGUAGES AND TRANSLATION, 1(1), 33-44. https://journal.uni-mate.hu/index.php/szsz/article/view/4634