A vármegyei átlagos termőföldárak eltérésének okai

Szerzők

 • Barna András Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
 • Vinogradov Szergej Budapesti Metropolitan Egyetem, Digitális Tanulmányok Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/sme.vol.10.no.4.pp.20-31

Kulcsszavak:

termőföldárak, regionális különbségek, agrotechnika, gazdasági növekedés

Absztrakt

Napjainkban jelentős különbségek mutatkoznak a vármegyék átlagos hektáronkénti termőföldárai között. Ebben a tanulmányban egy regressziós modellel próbálom azonosítani az áreltérések okait. Az elemzéshez felhasznált adatok 2013-ból, 2016-ból és 2020-ból származnak, és mind a 19 vármegyét lefedik. A fontosabb szántóföldi növények termésátlagai és a vármegyei egy főre jutó GDP értékek erősen pozitívan hatnak a földárra. Több korábbi kutatáshoz hasonlóan itt is kimutatható, hogy a nagyobb átlagos gazdaságméret szintén növeli a termőföldárakat. Az alacsonyabb településsűrűségű, alföldi tájakon számottevően magasabbak a földárak, mint az egyéb szempontokból hasonló, de dombos vagy hegyvidéki területeken, ahol több település található. A 2010-es években Magyarországon dinamikusan emelkedtek a termőföldárak. Ebben fontos szerepe volt az egy főre jutó GDP, az átlagos gazdaságméret és a gazdaságok területegységre vetített kibocsátása növekedésének, de leginkább talán a főbb szántóföldi növények termésátlagainak emelkedése volt meghatározó. A termésátlagok látványos növekedési trendje mindenekelőtt az agrotechnika fejlődésének tulajdonítható. A rendszerváltást követően a hazai mezőgazdaság egyre inkább az intenzív gabonatermesztés irányába tolódott. A technológia fejlődése láthatólag megnövelte a gabonatermesztés jövedelmezőségét a mezőgazdaság egyéb ágaihoz képest, és ezáltal megemelte a szántóföldi termesztésre legalkalmasabb térségek földjeinek értékét.

Szerző életrajzok

 • Barna András, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

  MSc-hallgató
  e-mail: barnandras64@gmail.com
  levelező szerző

 • Vinogradov Szergej, Budapesti Metropolitan Egyetem, Digitális Tanulmányok Intézet

  egyetemi docens
  e-mail: szvinogradov@metropolitan.hu

Hivatkozások

Burgerné G, A. (1997): A mezőgazdasági föld vételára és bérlete. Statisztikai Szemle, 75 (1), 28–44.

Kovách, I. (2012): Mezőgazdaság: privatizáció, koncentráció, a rendies keretek vége. In: A vidék az ezredfordulón. S. l.: Argumentum, pp. 66–91.

Maddison, D. (2000): A Hedonic Analysis of Agricultural Land Prices in England and Wales. Eu-ropean Review of Agricultural Economics, 27 (4), 519–532. DOI: https://doi.org/10.1093/erae/27.4.519

Naárné, T. Zs. – Varga J. (2017): Az angliai és a magyarországi földminősítési módozatok és föld-árak összehasonlító elemzése. Studia Mundi - Economica, 4 (3), 67–77. DOI: https://doi.org/10.18531/studia.mundi.2017.04.03.67-77

Nilsson, P. – Johansson, S. (2013): Location determinants of agricultural land prices. Jahrbuch für Regionalwissenschaft, 33 (1), 1–21. DOI:10.1007/s10037-012-0071-4

Plantinga, A. J. – Lubowski, R. N. – Stavins, R. N. (2002): The Effects of Potential Land Deve-lopment on Agricultural Land Prices. Journal of Urban Economics, 52 (3), 561–581. DOI: https://doi.org/10.1016/s0094-1190(02)00503-x

Posta, L. – Szentesi, I. – Túróczi, I. – Tóth, R. (2022): A magyar termőföld értékére ható tényezők szerepe a magyar gazdaságban. Polgári Szemle, 18 (1–3), 218–234. DOI: https://doi.org/10.24307/psz.2022.1116

Ricardo, D. (2001): On the Principles of Political Economy and Taxation. Kitchener, Ontario: Batoche Books.

Robison, L. J. – Lins, D. A. – VenKataraman, R. (1985): Cash Rents and Land Values in U.S. Ag-riculture. American Journal of Agricultural Economics, 67 (4), 794–805. DOI: https://doi.org/10.2307/1241819

Sőreg, Á. P. – Naár, A. T. – Naárné, T. Zs. (2017): Regionális különbségek és árkonvergencia a visegrádi országok termőföldpiacán. Statisztikai Szemle, 95 (4), 349–381. DOI: https://doi.org/10.20311/stat2017.04.hu0349

Szentesi, I. – Túróczi, I. – Tóth, R. (2022): Innovációs folyamatok az agráriumban. A Falu, 37 (1), 47–65.

Xu, F. – Mittelhammer, R. C. – Barkley, P. W. (1993): Measuring the Contributions of Site Characteristics to the Value of Agricultural Land. Land Economics, 69 (4), 356–369. DOI: https://doi.org/10.2307/3146453

Letöltések

Megjelent

2023-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hasonló cikkek

21-30 a 135-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.