A napenergia hatásai a hazai térben

Szerzők

  • Baranyai Gergő Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.04.2-12

Kulcsszavak:

regionális gazdaságtan, megújuló energia, napenergia

Absztrakt

A cikk a napenergia felhasználás hatásaival foglalkozik a hazai térben. Fontosnak tartotom a témát, mert Magyarország napenergia hasznosíthatóság szempontjából, természetföldrajzi potenciálokat tekintve európai összehasonlításban is rendkívül jó helyzetben van. Egyre több az olyan felhasználó, - legyen szó települési szintű, céges vagy magánszemély fogyasztókról, -amelyek felismerik a napenergiában rejlő lehetőségeket és azt a saját, a közösségük hasznára fordítják. A jó adottságok kihasználása hazánkban nagyobb területen, intenzívebben is megvalósulhatna, amihez többek között a napenergia, mint alternatív energiaforrás megismertetésére lenne szükség a közösségekkel, leendő felhasználókkal. A helyzet azonban úgy tűnik, nem ennyire egyszerű. A decentralizált, helyi energiatermeléshez az adott régiókban, településeken számos egyéb feltételnek kell teljesülnie. A különböző tényezők megléte esetén a napenergia hasznosítása sokféle pozitív hatást képes gyakorolni a térben. Éppen ezért a tanulmányban a napenergiára, mint potenciális területi tőkére tekintek, amely kihasználásának feltétele a régiókban, településeken lévő faktorok minősége és mennyisége. A cikkben vizsgálom a tényezők megléte és a naperőművi kapacitások mennyisége közötti összefüggéseket Magyarország régióiban. A hatásokat a cikkben igyekeztem összefoglalni, fontosságukra rávilágítani.

Információk a szerzőről

  • Baranyai Gergő, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    PhD-hallgató
    E-mail: baranyai.gergo@phd.uni-szie.hu

Hivatkozások

Bartholy J. et al. (2013): Megújuló Energiaforrások. Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 127 p., 1. p.

Fodor B. (2013): Kihívások és lehetőségek a hazai megújuló energiaszektorban. Vezetéstudomány. Vol. 44. No. 9., p., 54. ISSN 0133-0179

Káposzta J. (2018): A jó kormányzás regionális összefüggései a vidéki térben. Studia Mundi Economica. Vol. 5. No. 3. 70-78 p., ISSN 2415-9395 DOI: https://doi.org/10.18531%2FStudia.Mundi.2018.05.03.70-78

Káposzta, J. - Nagy, H. (2013): A vidékfejlesztés és a környezetipar kapcsolata az endogén fejlődésben. In: Journal o f Central European Green Innovation, 71-82. p., ISSN 2064-3004

Kapros Z. (2017): A napenergia hasznosításának környezeti és társadalmi hatásai. Magyar Tudomány. Vol. 178. No. 5. 566-574 p., ISSN 0025 0325

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020, p., 15.

Molnár M. (2013): Factors of Success in Case of Local Society. Deteurope – The central European Journal Of Regioinal Developement and Turism. Vol. 5. No. 3. 64. p., ISSN: 1821-2506

Patay I. (2005): Fogyasztói energiastratégia és életminőség. Gazdálkodás. Vol. 49. No.1. 32-35 p.

Sáfián F. – Munkácsy B. (2015): A decentralizált energiarendszer és a közösségi energiatermelés lehetőségei a településfejlesztésben Magyarországon. Földrajzi közlemények. Vol. 139. No. 4. 257-272 p., ISSN 0015-5411

Szilágyi T. - Boldizsár G.: (2016) A biztonságos vidék, mint az állam létfeltétele PRO SCIENTIA RURALIS 1:(4). 24-34. p.

Tóth T. (2016): Kistelepülések gazdaságfejlesztése, In: Sikos T. T. – Tiner T. (szerk.): Tájak, régiók, települések térben és időben. Tanulmánykötet Beluszky Pál 80. születésnapjára. Budapest, Dialógus Campus Kiadó. 451-461. p., ISBN 978-615-5680-27-4

Tóth T. (2018): Gazdaságfejlesztési lehetőségek a jól működő településeken. Studia Mundi Economica. Vol. 5. No. 1. 59-67 p., ISSN 2415-9395 10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.59-67

Vajrú M. (2014): Napelemes energia és környezet: A napelemes energiatermelés komplex feltételrendszere Magyarországon, a magyar-horvát határtérségben, és leckék a globális térből. Budapest, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete. 151 p., 66. p., ISBN 978-963-9899-76-6

Wei M. et. al. (2009): Putting renewables and energy efficiency to work: How many jobs can the clean energy industry generate in the US? – In: Energy Policy vol. 38., No. 2. 919–931 p.

Zonneveld, W. - Waterhout, B. (2005): Visions on territorial cohesion. Town Planning Review, 1., 15–27. p., DOI: https://doi.org/10.3828/tpr.76.1.2

Zonneveld, W., Waterhout, B. (2010): Implications of territorial cohesion: an essay. Paper prepared for the Regional Studies Association Annual International Conference, Pécs

http://mvm.hu/uncategorized/magyarorszag-legnagyobb-naperomuvet-adta-at-az-mvm-csoport/ (letöltve: 2019.10.16.)

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/energiaugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/naperomupark-epul-felsozsolcanal (letöltve: 2019.10.10.)

https://energiaklub.hu/hirek/hol-epulnek-naperomuvek-magyarorszagon-interaktiv-terkep-4580 (letöltve: 2019.11.16.)

Letöltések

Megjelent

2019-12-15

Hasonló cikkek

1-10 a 89-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei