Húsromlás nyomon követésének fogyasztói érzékszervi lehetőségei

Szerzők

 • Gulyás Pálma MATE, Árukezelés, Kereskedelem, Ellátási Lánc és Érzékszervi Minősítés Tanszék , 1118 Budapest, Villányi út 29–43. e-mail: gulyas.palma@gmail.com
 • Bálint Melinda MATE, Árukezelés, Kereskedelem, Ellátási Lánc és Érzékszervi Minősítés Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 29–43. e-mail: balint.melinda@uni-mate.hu
 • Kókai Zoltán MATE, Árukezelés, Kereskedelem, Ellátási Lánc és Érzékszervi Minősítés Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 29–43. e-mail: kokai.zoltan@uni-mate.hu

DOI:

https://doi.org/10.56616/meat.3415

Kulcsszavak:

élelmiszer-biztonság, élelmiszer-pazarlás, húsromlás követése, kifejezéslista

Absztrakt

Az élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-pazarlás kérdése jelentős társadalmi probléma. A háztartásokban jelentkező élelmiszer-tárolási és -kezelési gyakorlatokból adódóan olyan kockázatok jelentkezhetnek, melyekre a törvényi szabályozásnak nincs ráhatása. Munkánkban két érzékszervi módszert vetettünk össze darált sertéscombminták hűtőszekrényben tárolásának követésére. A kategóriaskála alkalmazásával igen hamar azonosítható volt a romlás elindulása. A strukturálatlan skála esetében a kisebb különbségek inkább a romlási folyamatok későbbi szakaszában voltak kimutathatók. A módszereket hatékonyan egészítette ki egy olyan kifejezéslista alkalmazása, amiamelyből a bírálók kijelöl-hették azokat a kifejezéseket, amelyek az adott minta érzékszervi leírására alkalmasak voltak. 

Szerző életrajzok

 • Gulyás Pálma, MATE, Árukezelés, Kereskedelem, Ellátási Lánc és Érzékszervi Minősítés Tanszék , 1118 Budapest, Villányi út 29–43. e-mail: gulyas.palma@gmail.com

  élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnök MSc-hallgató

 • Bálint Melinda, MATE, Árukezelés, Kereskedelem, Ellátási Lánc és Érzékszervi Minősítés Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 29–43. e-mail: balint.melinda@uni-mate.hu

  tanszéki mérnök

 • Kókai Zoltán, MATE, Árukezelés, Kereskedelem, Ellátási Lánc és Érzékszervi Minősítés Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 29–43. e-mail: kokai.zoltan@uni-mate.hu

  habilitált egyetemi docens, tanszékvezető
  levelező szerző

Hivatkozások

A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmisze-rekben előforduló mikrobiológiai szennye-ződések megengedhető mértékéről

CASABURI, A., PIOMBINO, P., NYCHAS, G. J., VILLANI, F., ERCOLINI, D. (2015): Bacte-rial populations and the volatilome asso-ciated to meat spoilage. Food Microbiology, 45: 83-102. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fm.2014.02.002

da CONCEIÇÃO, É., MENDES, A. C. G., AU-RIEMA, B. E., CAZEDEY, H. P., FONTES, P. R., RAMOS, A. D. L. S., RAMOS, E. M. (2015): Application of a check-all-that-apply ques-tion for evaluating and characterizing meat products. Meat Science, 100: 124-133. DOI: https://doi.org/10.1016/j.meat-sci.2014.10.002

DEÁK, T., KISKÓ, G., MARÁZ, A., MOHÁ-CSINÉ FARKAS, CS. (2006): Élelmiszer-mik-robiológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

KASZA, GY., SZABÓ-BÓDI, B., LAKNER, Z., IZSÓ, T. (2019): Balancing the desire to dec-rease food waste with requirements of food safety. Trends in Food Science and Technology, 84: 74-76. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.07.019

KASZA, GY., VAJDA, Á., BÓDI, B. (2013): Élelmiszerlánc-ismeretek általános iskolások-nak. NÉBIH Kiadvány, Budapest.

KILCAST, D. (Ed) (2013): Instrumental as-sessment of food sensory quality: A practical guide. Elsevier.

MAGYARNÉ HORVÁTH, K. (2009): Műszeres gyorsmódszerek alkalmazása sertéshús minő-ségváltozásának jellemzésére. PhD-értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), Nem-zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2013. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022, NÉBIH Kiadvány, Budapest.

Letöltések

Megjelent

2022-12-15

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Húsromlás nyomon követésének fogyasztói érzékszervi lehetőségei. (2022). A Hús, 1(1-2), 29-33. https://doi.org/10.56616/meat.3415