A digitális bennszülöttek olvasási kedve, olvasáshoz való viszonya a 2017-es és 2019-es felmérések tükrében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.33569/akk.2391

Kulcsszavak:

olvasásfelmérés, digitális bennszülöttek, fanfiction

Absztrakt

Bár nem csupán a szakemberek számára mutatnak érdekes adatokat, mégsem készítenek nagy gyakorisággal reprezentatív olvasásfelmérést Magyarországon. Az ok természetesen prózai: egy-egy ilyen kutatás jelentős erőforrásokat igényel. Az, hogy az elmúlt három évben kétszer is elvégezhettünk ilyen vizsgálatot, már csak ezért is nagy jelentőséggel bír, de más okból is. Tanulmányunkban nem azt tűztük ki célul, hogy a legutolsó mérés eredményeit minél teljesebben megmutassuk, azokat elemezzük. Mi arra vállalkoztunk, hogy egy speciális területet veszünk górcső alá. A kutatásnak azokat az adatait emeltük ki, amelyek igazolhatták, igazolják azt a feltételezést, hogy a digitális kor gyermekei másképp és mást olvasnak. Mindenekelőtt szakirodalmi források segítségével írjuk le azt a klasztert, amelyet később aztán a vizsgálat adatai is jellemeznek. Mivel az elmúlt húsz-huszonöt évben 3-5 év különbség is komolyabb eltéréseket jelentett a korosztályok között, csak friss, jórészt 2010 utáni forrásokra támaszkodhattunk. Az elméleti háttér után röviden leírjuk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázatának keretében zajlott kutatás legfontosabb paramétereit, majd elemezzük az itt nyert adatokat. (Nemegyszer összehasonlítva azokat az ugyanezen projekt során végzett korábbi, illetve mások által elvégzett, ismertetett vizsgálatokkal.) Mivel nem csupán egy reprezentatív vizsgálat eredményeit szándékoztunk megosztani,
írásunkban bemutatunk két, jellemzően 21. századi „jelenséget” is: a könyves közösségi oldalak és a jórészt online megjelenő fanfictionök működését, megjelenését napjaink kultúrájában.

Szerző életrajzok

Gombos Péter, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Magyar Nyelvi és Kultúratudományi Tanszék

egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes

Csima Melinda, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Pedagógia-Pszichológia Tanszék

egyetemi docens

##submission.downloads##

Megjelent

2019-12-05

Hogyan kell idézni

Gombos, P., & Csima, M. (2019). A digitális bennszülöttek olvasási kedve, olvasáshoz való viszonya a 2017-es és 2019-es felmérések tükrében. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 2(2), 45–57. https://doi.org/10.33569/akk.2391

Folyóiratszám

Rovat

Olvasáskutatás