Élelmiszerüzletek több szempontú vizsgálata „mystery shopping” (próbavásárlás) módszerrel, a dél-dunántúli régióban

Szerzők

  • Zsolt Polereczki
  • Hajnalka Roznik
  • Gábor Szabó
  • Zoltán Szakály

Kulcsszavak:

„próbavásárlás”, arculat, kiszolgálás, eladók

Absztrakt

Az élelmiszerüzletek vizsgálata során elsősorban olyan tényezőkkel foglalkoztunk, amelyek a vásárlók szempontjából jelentősen meghatározzák egy üzletről alkotott benyomásukat. Három fő témakört vizsgáltunk, ezek az arculat, a kiszolgálás, és az eladók viselkedése. Ezeken belül olyan tényezőket értékéltünk, mint például a könnyű azonosíthatóság, az üzletek áttekinthető elrendezése, az eladók hozzáértése, udvariassága. A vizsgálat módszere a „próbavásárlás”, mely hazánkban újszerűnek mondható, de a fejlettebb piacgazdaságokban előszeretettel alkalmazzák már évtizedek óta. Lényege a vásárlási szituáció, a tesztvásárló és az eladó közvetlen kapcsolata. A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy elsősorban a nagyobb alapterületű üzletek teljesítettek jól, különösen az arculat terén. Az eladók, illetve a kiszolgálás vizsgálata alátámasztotta azt a napjainkban megfigyelhető tendenciát, mely szerint az üzletek „gyenge pontja” a személyzet. Több olyan tényező került felszínre, mely negatívan befolyásolhatja az üzletekről kialakult véleményt. Ez az a terület, amelynek fejlesztése az üzletek számára fontos feladat lehet a közeljövőben, hiszen az elmaradó vásárlók indokai között „előkelő” helyen szerepelnek a személyzettel kapcsolatos kifogások.

Letöltések

Megjelent

2005-02-15

Hogyan kell idézni

Élelmiszerüzletek több szempontú vizsgálata „mystery shopping” (próbavásárlás) módszerrel, a dél-dunántúli régióban. (2005). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 9(1), 107-122. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1740