Fogalmi térképekkel és gondolattérképekkel támogatott földrajztanulás

Szerzők

  • Gerlang Vivien Eötvös Loránd Tudományegyetem

DOI:

https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.6

Absztrakt

A tanulói tudásépítés, ismeretszerzés, készségfejlesztés elképzelhetetlen tanulási technikák is- merete nélkül. A gondolattérkép és a fogalmi térkép technikája az asszociációs tanulásra épít, ami során a tananyag átstrukturálásával alkotjuk meg saját logikájú rendszerünket, így a be- vésés tartósabb. Előbbi készítésekor egy központi fogalomhoz rendeljük az azzal kapcsolatos gondolatainkat, utóbbi kötöttebb műfaj, kulcsszavakból és az azok közötti viszonyokat jelző vonalakból áll, hierarchikus elrendezésű. Segítik a rendszerezést, elmélyítést, az új tudáselemek beintegrálását a régiek közé, ami különösen hasznos lehet az elvont fogalmak, folyamatok tanulásakor. Jelen tanulmány a gondolattérképek és a fogalmi térképek földrajz tantervekben és tankönyvekben történő megjelenésével és a tanórai hasznosíthatóságukkal foglalkozik. 

Hivatkozások

Alduais, A.M.S. (2018). Teaching and Learning Vocabulary: Insights from Learning Styles and Learning Theories. Journal of Child & Adolescent Behavior, 6. évf. 1. sz. DOI: https://doi.org/10.4172/2375-4494.1000370

Awofala, A.O.A. (2011). Effect of Concept Mapping Strategy on Students’ Achievement in Junior Secondary School Mathematics. International Journal of Mathematics Trends and Technology, 2. évf. 3. sz., pp. 11–16. [online] http://www.ijmttjournal.org/Volume-2/issue- 3/IJMTT-V2I3P504.pdf [2022. március 13.]

Barabási, T. (2013). Tanulási stílusok és modellek. In: Juhász, E. – Pete, N. (szerk.), Tréningek a tehetséggondozásban, pp. 61–86. Szeged-Debrecen: Belvedere Meridionale [online] http://acta.bibl.u-szeged.hu/65615/1/treningek_a_tehetseggondozasban_061-086.pdf [2022. március 13.]

Bölcskey, M. (2016). Állóképszerkesztők online környezetben. In: Forgó, S. (szerk.), A közösségi média az oktatásban. Elektronikus médiumok és tananyagok, pp. 189–214. Eger: Médiainformatika Intézet. [online] http://p2015-5.palyazat.ektf.hu [2022. március 13.]

Buzan, T. (2018). Mind Map Mastery: The Complete Guide to Learning and Using the Most Powerful Thinking Tool in the Universe. United Kingdom: Watkins Media.

Cuevas, J. (2015). Is learning styles-based instruction effective? A comprehensive analysis of recent research on learning styles. Theory and Research in Education, 13. évf. 3. sz. pp. 308–333. DOI: https://doi.org/10.1177/1477878515606621

Csapó, B. (2002). A tudáskoncepció változása: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 52. évf. 2. sz. pp. 38–45. [online] https://epa.oszk.hu/ 00000/00035/00057/2002 [2022. március 13.]

Ford, N. – Chen, S.Y. (2001). Matching/Mismatching Revisited: An Empirical Study of Learning and Teaching Styles. British Journal of Educational Technology, 32. évf. 1. sz., pp. 5–22. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8535.00173

Gerlang, V. (2020). Vele vagy nélküle? A középiskolai földrajztankönyvek tanulási folyamatban betöltött szerepének vizsgálata. GeoMetodika, 4. évf. 3. sz. pp. 17–32. DOI: https://doi.org/10.26888/GEOMET.2020.4.3.2

Habók, A. (2009 a). A fogalmi térképek alkalmazása az értelemgazdag tanulás elősegítésére [PhD értekezés tézisei]. Szegedi Tudományegyetem, Szeged [online] http://doktori.bibl.u- szeged.hu/1090/3/habok_tezis_hu.pdf [2022. március 13.]

Habók, A. (2009 b). Egy térképező technika hatásának vizsgálata általános iskolában. Iskolakultúra, 11. sz. pp. 77–88. [online] http://real.mtak.hu/58026/1/8_EPA00011_iskolakul- tura_2009-11.pdf [2022. március 13.]

Hung, P.H. – Hwang, G.J. – Su, I.H. – Lin, I.H. (2012): A concept-map integrated dynamic assessment system for improving ecology observation competences in mobile learning activitie. TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11. évf. 1. sz. pp. 10–19. [online] http://www.tojet.net/articles/v11i1/1112.pdf [2022. március 13.]

Kolb, A.Y. – Kolb, D.A. (2005). Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education. Academy of Management Learning & Education, 4. évf. 2. sz., pp. 193–212. DOI: https://doi.org/10.5465/AMLE.2005.17268566

Lappints, Á. (2002). Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Pécs: Comenius BT. Osman, K. – Wahidin – Meerah, S.M. (2013). Concept mapping in chemistry lessons: Tools for inculcating thinking skills in chemistry learning. Journal of Baltic Science Education,

évf. 5. sz. pp. 666–681. DOI: https://doi.org/10.33225/jbse/13.12.666

Pashler, H. – McDaniel, M. – Rohrer, D. – Bjork, R. (2008). Learning Styles: Concepts and Evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9. évf. 3. sz. pp. 105–119. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

Pritchard, A. (2009). Ways of learning: Learning theories and learning styles in the classroom (2nd ed.). London: Routledge, DOI: 10.4324/9780203887240

Szilveszter, L. Sz. (2012). Egyetemi hallgatók által készített fogalmi térképek típusainak és szerkezeti jellemzőinek összefüggése a tudományos ismeretek elsajátításának színvonalá- val. Pedacta, 2. kötet, 1. sz. pp. 21–30. [online] https://www.researchgate.net/publica- tion/232262165 [2022. március 13.]

Tóth, P. (2011). Tanulásmenedzsment és önszabályozó tanulás. Óbuda University e‐Bulletin, 2. évf. 1. sz. pp. 427–448. [online]

Zsom, B. (2013). A hazai információs társadalomfejlesztési dokumentumainak vizsgálati lehe- tőségei tartalomelemzési módszerekkel. Földrajzi Közlemények, 137. évf. 1. sz. pp. 40–50. [online] https://www.foldrajzitarsasag.hu/downloads/foldrajzi_kozlemenyek_2013_137_ evf_1_pp_040.pdf [2022. november 02.]

Arday, I. – Czifrusz, M. – Horváth, T. (2020). Földrajz 9-10. tankönyv I. kötet. Budapest Oktatási Hivatal. [online] https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FOL910TA_I__tel-

Arday, I. – Czifrusz, M. – Horváth, T. (2021). Földrajz 9-10. tankönyv II. kötet. Budapest Oktatási Hivatal. [online] https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FOL910TA_II__teljes.pdf [2022. március 08.]

Makádi, M. (2018). Tanári kézikönyv. Budapest: EKE – OFI [online] https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010901_1__kezikonyv.pdf [2022. március 08.]

Földrajz Kerettanterv az általános iskolák 7-8. évfolyamára (2020) [online] https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8 [2022. március 08.] Földrajz Kerettanterv a gimnáziumok 9-10. évfolyamára (2020) [online] ttps://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf [2022. március 08.]

Downloads

Megjelent

2022-06-23

Hogyan kell idézni

Gerlang, V. (2022). Fogalmi térképekkel és gondolattérképekkel támogatott földrajztanulás. Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 20(1-2), 59–70. https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.6

Folyóirat szám

Rovat

Képzés és Gyakorlat