Környezettudatosságra nevelés a múzeumokban

Szerzők

  • Csákiné Dobos Laura Soproni Egyetem, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.5

Absztrakt

A múzeumoknak kitüntetett helye és szerepe lehet a szemléletformálásban, hiszen a környezettudatosságra neveléshez és ismeretszerzéshez hozzátartozik az élettelen természeti értékek bemutatása és a földtani örökségünk megőrzése is. A múzeumi foglalkozásokon részt vevő gyerekek környezettudatos készségeit a lehető legszélesebb tudományos alapokkal lehet fejleszteni, ismereteiket bővíteni az élő természeti értékek bevonásával. A múzeumokban számos változta-tás mellett fokozható a diákok környezeti nevelésének intenzitása, ami azt eredményezi, hogy a pedagógusok szívesebben fogják elhozni a diákokat múzeumi foglalkozásokra, vagy hívják intézményükbe a foglalkozást tartó személyt. A tanulmány a környezettudatosságra nevelés és a múzeumpedagógiai foglalkozások közös pontjainak megtalálására irányul, szakirodalmi áttekintést igyekszik nyújtani és empirikus kutatási célokat fogalmaz meg.

Információk a szerzőről

  • Csákiné Dobos Laura, Soproni Egyetem, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    csakinedoboslaura@gmail.com

Hivatkozások

Alariae-Faculté, V. (2013). Société – le musée de sciences naturelles comme acteur social de l’environnement? Dire, Volume 22. No. ̊3. online] https://www-ficsum-com.translate.goog/dire-archives/volume-22-numero-3-automne-2013/societe-le-musee-de-sciences-naturelles-comme-acteur-social-de-lenvironnement/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=op,sc [2022. február 03.]

Beáné Losonci K. (2019). Lehet-e elég korán elkezdeni? Természettudományos irányultságú múzeumpedagógiai foglalkozások óvodások részére. In.: Neveléstudomány: Oktatás kutatás innováció. Vol. 2019 No. 2. pp. 42–55. DOI: https://doi.org/10.21549/NTNY.26.2019.2.3

Boudjema, C. (2019). Éducation muséale en ligne et engagement : La participation des musées à l’éducation à l’environnement. In.: Éducation relation à l'environnement, Volume 15. No. 1. DOI: https://doi.org/10.4000/ere.4551

Csákiné Dobos L. (2020). A környezeti nevelés gyakorlata egy természettudományi tematikus múzeumban, a Pásztói Múzeumban. In: Lett, B. et al. (Ed.), Tanulmánykötet Mészáros Károly tiszteletére 2020 (pp. 121–133). Sopron: Sopron Egyetem Kiadó.

Denauw, C. (2012). Éducation et musée: Un tandem comlexe. Sociétés, Vol. 118. No. 4 pp. 87– 95. DOI: https://doi.org/10.3917/soc.118.0087

Dominek D. L. (2021). Élményalapú környezeti nevelés a természettudományi múzeumokban. Szeged: Belvedere Meridionale kiadó.

Elekes É. (2012). A természettudatos magatartás kialakításának lehetőségei a Magyar Természettudományi Múzeum Kézbe vehető múzeumának gyermekfoglalkozásain [Doktori disszertáció]. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

Fodor R. (2015). A környezeti nevelés lehetőségei a múzeumban. In: Környezeti nevelés és tudatformálás, (pp. 249−255). Eger: Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó.

Foghtűy K. (Ed.) (1993). Múzeumpedagógia. Budapest: Korona Kiadó Kft.

Fortin-Debart, C. (2003). Contribution à l'étude du partenariat école-musée pour une éducation relative à l'environnement : tendances et perspectives de la médiation muséale pour une approche critique des réalités environnementales. Doctorat de muséologie du Muséum national d’histoire naturelle, Paris.

Halászné Szakács É. (2017). Az iskolán kívüli oktatás és nevelés színterei és módszerei Múzeum-, zoo-, botanikus kerti és erdőpedagógia. In: Lett, B. et al. (Ed.), Tanulmánykötet Mészáros Károly tiszteletére 2017, pp. 95−119. Sopron: Soproni Egyetem Kiadó.

Havas P. & Varga A. (2006): A környezeti neveléstől a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata felé. In: Varga Attila (szerk.) (2006): Tanulás a fenntarthatóságért, pp. 49 – 72. Budapest: Országos Közoktatási Intézet.

Hír J. (2017). Küldetésnyilatkozat, Pásztói Múzeum. [online] https://www.pasztoimuzeum.hu/latogatoknak/a-muzeum/bemutatkozas-2/ [2022. január 22.]

Kiss F. & Zsiros A. (2006): A környezeti neveléstől a globális nevelésig. Oktatási segédanyag. Nyíregyháza: Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet.

Kollarics T. & Hartl É. & Molnár K. (2020). Fenntarthatósággal kapcsolatos attitűdök feltárása különböző célcsoportokban. In: Képzés és Gyakorlat, 18. évf. 3−4. sz. pp. 50−59. DOI: https://doi.org/10.17165/TP.2020.3-4.5

Kováts-Németh M. (2010). Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Pécs: Comenius Ki-adó.

Lehoczky J. (1999). Iskola a természetben, avagy A környezeti nevelés gyakorlata. Budapest: Raabe Klett Könyvkiadó Kft.

Le Marec, J. (2011). L’environnement et la participation au musée: différentes expressions culturelles des sciences. La Revue, Vol. 3 No. 61, pp. 167 – 174.

Lett B. & Jáger L. & Stark M. (2015). A Nemzeti Erdőstratégia (NES) és Erdőprogram (NEP) megújítása – Az intézkedési területek harmonizációja. In: Erdővagyon-gazdálkodási köz- lemények. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó.

Lord, B. (2007). What is Museum-Based Learning? In: The Manual of Museum Learning. Lan- ham: AltaMira Press.

Lükő I. (2003). Környezetpedagógia. Bevezetés a környezeti nevelés pedagógiai és társadalmi kérdéseibe. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Lükő I. (2011). Tartalmi és szervezeti átalakulások a szakképzésben: Műszaki és környezetpedagógiai aspektusok. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Lükő I. & Kollarics T. (2013). The Significance of Environmental Sustainability in Adult Environmental Education. International Journal of Environmental Protection, Vol. 3. No. 4. pp. 1−9.

Perczes Á. (2010). Múzeumpedagógia. [online] http://www.jokai16.hu/tamop/innovaciok/muzeumpedagogia.pdf [2022. január 25.]

Saly E. (2012). Nemzetközi és hazai környezeti nevelés tapasztalatainak összefoglalója. [online] https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/saly_erika_-_nemzetkozi_es_hazai_kornyezeti_nevelesi_tapasztalatok_osszefoglaloja.pdf [2022. január 12.]

Szabolcs É. (2001). Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Pedagógus Könyvek. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

Tanóczky G. (2019). A múzeumpedagógiáról. In: Eruditio-Educatio, 14. évf. 4. sz. pp. 94–104. Waidacher, F. (2011). Az általános muzeológia kézikönyve. Oktatási segédanyag. Budapest: ELTE BTK Művészettörténeti Intézet.

Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz- művelődésről. [online] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv [2022. január 23.]

Letöltések

Megjelent

2022-06-23

Folyóirat szám

Rovat

Képzés és Gyakorlat

Hogyan kell idézni

Környezettudatosságra nevelés a múzeumokban. (2022). Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 20(1-2), 50-58. https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.5