A magyar húsmarhatartás sikerességének háttere és jövője

Szerzők

 • Tengely Péter Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Nagyné Pércsi Kinga Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.02.62-71

Kulcsszavak:

Történelem, Fajtaválasztás, Tartástechnológia, Támogatások, Tapasztalatok

Absztrakt

A cikk elsődleges célja egy induló gazdaság beruházási költség-igényének meghatározása, valamint annak a feltevésnek a vizsgálata, miszerint hazánkban a legeredményesebb és leggazdaságosabb a legelőre alapozott, úgynevezett klasszikus tartás. Az ágazat hazai sikerei mögött főleg a kedvező környezeti adottságok állnak, ami kedvez a szabadtéri tartásnak, és a megfelelő takarmány-előállításnak. A sikeresség fenntartása érdekében a gazdáknak nagyobb figyelmet kell szentelniük az integrációk kialakításra, hiszen közösen nagyobb versenyelőnyre tehetnek szert. A kezdő gazdálkodók feladata, hogy megtalálják a gazdaságuk környezetébe legjobban illő fajtát és tartástechnológiát.

Szerző életrajzok

 • Tengely Péter, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  BSc-hallgató
  E-mail: tengely.peter@gmail.com

 • Nagyné Pércsi Kinga, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: nagyne.percsi.kinga@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Chikán, A.:(2008): Vállalatgazdaságtan. Budapest, Aula Kiadó, pp. 477-479., ISBN 978 963 9698 60 4

Ghauri, P. – Grønhaug, K. (2011): Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 05 8978 9

Malhotra, N. K. (2001): Marketingkutatás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, ISBN 963 16 3084 6

Márton, I.: (2003): A húsmarha tenyésztésének és tartásának gyakorlata, Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, p. 132. ISBN:9789639553057

Márton, I.: (2013): Versenyképes húsmarhatartás. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, p. 186. ISBN: 9786155224324

Motika, D.: (2004): A húsmarha tenyésztésének gyakorlata, Budapest, Gazda Kiadó, p. 150.

Stefler, J.: (2014): A magyartarka tenyésztése, Budapest, Magyartarka Tenyésztők Egyesülete, pp. 26–67.+167–194.+248.

Szabó, F.: (2005): Húsmarhatenyésztés. Budapest, Mezőgazda Kiadó, pp. 15-112.+375., ISBN 963-286-169-8

Tőzsér, J.: (2003): A charolais fajta hazai tenyésztése, Budapest, Mezőgazda Kiadó, p. 266.

Agrárgazdasági Kutató Intézet

https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:579/A+főbb+mezőgazdasági+ágazatok+költség-+és+jövedelemhelyzete

https://www.aki.gov.hu/

https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:579/A+főbb+mezőgazdasági+ágazatok+költség-+és+jövedelemhelyzete http://www.charolais.hu/ujweb/index.php/hu/charolais-fajta/bemutatasa

Mészáros K. (2014): A magyar húshasznú szarvasmarhát tartó vállalkozások vagyoni és jövedelmi helyzetének, Gödöllő, pp 146-155

http://epa.oszk.hu/02000/02067/00030/pdf/EPA02067_animal_welfare_2014_2_146- 156.pdf

http://genmegorzes.hu/magyar-tarka-szarvasmarha.html

Letöltések

Megjelent

2017-06-01