The Role of career and knowledge management in retention

Szerzők

 • Krisztina Dajnoki Department of Human Resource Management, Institute of Management and Organization Sciences, Faculty of Economics and Business, University of Debrecen
 • Réka Szondi Károly Ihrig Doctoral School in Business Economics and Organizational Studies, Faculty of Economics and Business, University of Debrecen
 • Roland Filep Károly Ihrig Doctoral School in Business Economics and Organizational Studies, Faculty of Economics and Business, University of Debrecen

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.01.65-76

Kulcsszavak:

career management, knowledge management, retaining;, labour market, workforce

Absztrakt

Rapid response to changing environmental challenges plays a crucial role in maintaining competitiveness. For HR, achieving employee loyalty is one of the essential tasks that can solve the difficulties of the labour shortage. Retaining key workers is a growing problem today while attracting the right talented workforce to the organisation is critical. Employee satisfaction influences the level of loyalty, with the necessary recognition and appreciation of the individual’s work, clear goals and expectations and the existence of a supportive organisational culture. Organisations’ workforce retention capabilities are often linked to managerial attitudes, to the quality and systematic development of HR systems. The purpose of this study is to summarise and support, based on international literature and research, the importance of two key functions, career and knowledge management, for retention. As a result of the research, it is possible to determine the advantage of applying the two critical functions in retention management, and the difficulties and risk factors arising during the process can be defined. If the company does not focus on motivating its employees, it will significantly increase its costs as well as the time and energy invested in recruiting and selecting new employees. In conclusion, in addition to expanding the use of HR functions, successful loyalty increasing techniques include a career plan that supports both individual and organisational goals and an organisational culture that encourages knowledge sharing.

Szerző életrajzok

 • Krisztina Dajnoki, Department of Human Resource Management, Institute of Management and Organization Sciences, Faculty of Economics and Business, University of Debrecen

  associate professor
  E-mail: dajnoki.krisztina@econ.unideb.hu

 • Réka Szondi, Károly Ihrig Doctoral School in Business Economics and Organizational Studies, Faculty of Economics and Business, University of Debrecen

  PhD student
  E-mail: szondi.reka@econ.unideb.hu

 • Roland Filep, Károly Ihrig Doctoral School in Business Economics and Organizational Studies, Faculty of Economics and Business, University of Debrecen

  PhD student
  E-mail: filep.roland@econ.unideb.hu

Hivatkozások

America (2000): America’s Talent Battle – The Real Meaning of Empowerment, in The Economist, March 25, New York, pp. 87-89.

Armstrong, M. (2019): A Handbook of Human Resource Management Practice. 10th Edition. Kogan Page. London. 957 p.

Arthur, M. B. – Khapova, S. N. – Wilderom, C.P.M. (2005): Career success in a boundaryless world. Journal of Organizational Behavior, 26(2). pp. 177–202. DOI: https://doi.org/10.1002/job.290

Bálint B. – Karoliny Zs. (2017): The more is applied, the better results are reached? Empirical lessons learned from the usage of career management tools. International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Vol. 22, No. 4, pp. 3-10.

Becker, G. S. (1993): Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. The University of Chicago Press, Third edition.

Bencsik A. – Horváth-Csikós G. – Juhász T. (2017): Az Y és a Z generációval szembeni előítéletel a munkahelyen. A munkahelyi elköteleződés felmérése és fejlesztési célok meghatározása. Taylor Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. IX.évf. 2. sz. No. 28. pp. 121-128.

Bencsik A. – Juhász T. (2018): Tudásorientált szervezetek értékítélete a bizalom gazdasági hatásairól. In: Budapest Management Review. Vezetéstudomány. Vol. XLIX. No. 1. pp. 30-39.

Bencsik A. – Juhász T. – Machova R. (2014): Mentoring Practice on behalf of knowledge sharing in the light of education. Acta Polytechnica Hungarica. 11 (9) pp. 95-114.

Berde Cs. – Dajnoki K. (2007): A humánerőforrás gazdálkodás jelentősége és tevékenység területei, In: K. Dajnoki – Cs. Berde (ed.): Humánerőforrás gazdálkodás és vezetés, Szaktudás Kiadó Ház Rt., Budapest, pp.7-16.

Blundell R. – Dearden L. – Goodman A. – Sianesi B. (1999): Human Capital Investment: The Returns form Education and Training to the individual, the Firm and the Economy. Fiscal Studies, Vol. 20 No. 1. pp. 1-23. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.1999.tb00001.x

Bőgel Gy. (1999): Tudásmenedzsment – a láthatatlan hatalom, megjelent: Magyar Távközlés, 1999. szeptember.

Brix, J. (2017). Exploring knowledge creation processes as a source of organisational learning: A longitudinal case study of a public innovation project. Scandinavian Journal of Management, 33 (2), pp. 113–127. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scaman.2017.05.001

Canton, J. (2013). Global Futures Forecast 2013: The Top Trends That Will Shape the Coming Year. Institute for Global Futures.

Csapai Gy. – Berke Sz. (2015): Emotional factors influencing managerial growth, In: Csata, A – Fejér-Királ, G. – György, O. – Kassay, J. – Nagy, B. – Tánczos, L.J. (eds.) 12th Annual International Conference on Economics and Business, Editura Risoprint.

Čeryová, D. -- Bullová, T. -- Turčeková, N. -- Aamičková, I. -- Moravčíková, D. -- Bielik, P. (2020): Assessment of the Renewable Energy Sector Performance Using Selected Indicators in European Union Countries. In Resources. 9, 102 (2020), s. 2020. ISSN 2079-9276.

Čeryová, D. -- Bullová T. -- Adamičková, I. -- Turčeková, N. -- Bielik, P. (2020): Potential of investments into renewable energy sources. In: Problems and Perspectives in Management. 18, 2 (2020), s. 57--63. ISSN 1727-7051.

Csedő Cs. – Frajna Piller A. – Horváth A. – Kolbe T. – Kovács T. – Poór J. (2016): Szakemberhiány és munkaerőmegtartás a kulcsmunkakörökben 2016. Kutatási zárójelentés, Budapest, 25.p. ISBN: 978-963-269-591-4

Csehné Papp I. – Hajós L. (2014): Education and working life in Hungary. Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering.2. pp..105-110.

Dajnoki K. – Héder M. (2017): „Új szelek fújnak” – a HR válasza a globalizáció és a változás kihívásaira. Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata 27: (E-szám) 2017, pp. 84-93. DOI: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2017.27.E.84

Erdei P. – Fenyves V. – Dajnoki K. (2017): A munkahelyi elköteleződés felmérése és fejlesztési célok meghatározása. Taylor Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. IX.évf. 2. sz. No. 28. pp. 107-113.

Eurostat (2018). Europe employment statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics 2019.10.01.

Fehér P. (2003) Tudásmenedzsment: Problémák és veszélyek. Vezetéstudomány, Vol. 33. No. 4. pp. 36-45.

Gergely É. – Pierog A. (2018): A tehetség megtartásának lehetőségei a karrierigények tükrében. International Journal of Engineering and Management Sciences / Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények Vol. 3. : No. 3. pp. 31-43.

Grant, R. M. (1991): The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, In: California Management Review, Spring, pp. 114-135. DOI: https://doi.org/10.2307/41166664

Grant, R. M. (1996): Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm, in: Strategic Management Journal, Winter Special Issue, Vol. 12., pp. 109-121. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.4250171110

Gulyás J. (2007): Tudásmenedzsment a magyarországi bankokban. Vezetéstudomány. XXXVIII. évf. 10. szám. pp. 45-54.

Hendricks, L. (2002). How important is human capital for development? Evidence from immigrant earnings. American Economic Review, 92 (1). pp. 198–219. DOI: https://doi.org/10.1257/000282802760015676

Héder M. – Szabó Sz. – Dajnoki K. (2018): Effect of Labour Market Changes on HR Functions. Anali Ekonomski Fakulteta U Subotici / The Annals Of The Faculty Of Economics Subotica Vol. 54.: 39/2018 pp. 123-138.

Hussinki, H. – Kianto, A. – Vanhala, M. – Ritala, P. (2017): Assessing the universality of knowledge management practices. Journal of Knowledge Management, Vol. 21 No. 6, pp. 1596-1621. DOI: https://doi.org/10.1108/JKM-09-2016-0394

Husted, K. – Michailova, S. (2002): Diagnosing and fighting knowledge-sharing hostility. Organisational Dynamics 31: (1). pp.60-73. DOI: https://doi.org/10.1016/S0090-2616(02)00072-4

Inkinen, H. (2016): Review of empirical research on knowledge management practices and firm performance. Journal of Knowledge Management, 20 (2), pp. 230–257. DOI: https://doi.org/10.1108/JKM-09-2015-0336

Judge, T. A. – Cable, DM – Boudreau, J. W. – Bretz, R. D. (1995): An empirical investigation of the predictors of executive career success. Personnel Psychology, Vol. 48, p. 485–519. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1995.tb01767.x

Judge, T. A. – Kammeyer-Mueller, J. D. (2007): Personality and career success. In: Gunz, H. – Peiperl, M. (eds.): Handbook of Career Studies. Sage Publications, Thousand Oaks, CA, p. 59–78. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781412976107.n4

Koncz K. (2013): A sikeres szervezeti karrierfejlesztés feltételei. Munkaügyi Szemle, 57. évf., 4. sz., p. 32–43.

Lajdová, Z. -- Lajda, J. -- Kapusta, J. – Bielik, P. (2016): Consequences of maize cultivation intended for biogas production. In: Agricultural economics. 62, 12 (2016), s. 543--549.

Lazzarotti, V. – Manzini, R. – Pellegrini, L. (2015): Is your open-innovation successful? The mediating role of a firm’s organisational and social context. The International Journal of Human Resource Management, Vol. 26, No. 19. pp. 2453-2485.

Papa, A. – Dezi, L. – Gregori, G.L. – Mueller, J. – Miglietta, N. (2018): Improving innovation performance through knowledge acquisition: the moderating role of employee retention and human resource management practices. Journal of Knowledge Management, Vol. 24 No. 3, pp. 589-605. DOI: https://doi.org/10.1108/JKM-09-2017-0391

Pirc, A. S. (2000): Organisational Learning and Knowledge Management. In: First European Conference on Knowledge Management, Remenyi, D. (ed), Management Centre International Limited, Reading, pp. 133-140.

Poór J. – Kolbe T. – Kovács I. É. – Sinka R. (2012): Megtartás – Fluktuáció; Magyarországi vállalatok és intézmények megtartási és fluktuációkezelési gyakorlata. Kutatási zárójelentés. Humán Szakemberek Országos Szövetsége, Budapest, 32.p.

Schreiber, A. Th. – Akkermans, J. M. – Anjewierden, A. A. – de Hoog, R. – Shadbolt, N. R. – Van de Velde, W., – Wieliga, B. J. (1998): Knwoledge Engineering and Management – The CommonKADS methodology, University of Amsterdam

Skinner, B. F. (1969): Contingencies of reinforcement: A theoretical analysis, Appleton Century Crofts, New York

Sveiby, K. E. (2000): What is Knowledge Management? in: http://www.sveiby.com.au

Szabó-Bálint B. (2018): A munkavállalói siker és az elérését támogató szervezeti karriermenedzsment-eszközök. Vezetéstudomány/Budapest Management Review. Vol. XLIX. No. 10. pp. 85-92.

Veresné Somosi M. (2013): Teljesítményalapú szervezetalakítás elmélete és módszertana. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar. ISBN: 978-963-358-049-3

Wang, M.-K. – Hwang, P. K. – Lin, S.-R. (2011): An empirical study of the relationships among employee’s perceptions of HR practice, human capital, and department performance: A case of AT & T Subordinate telecoms company in Taiwan. Expert Systems with Applications. Vol. 38. Issue 4. pp. 3777-3783. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.09.038

Z. Karvalics L. (2017): A szervezeti információ- és tudásmenedzsment néhány új és újonnan azonosított szerepköréről. Menedzsment innovációk az üzleti és a nonbusiness stférákban. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged. pp. 531-543.

Letöltések

Megjelent

2021-03-28

Hasonló cikkek

1-10 a 150-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.